Giáo án Công Dân lớp 8: XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG LÀNH

Chia sẻ: abcdef_25

1.Kiến thức Giúp HS hiểu được biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh trong thực tế. Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh đối với mỗi con người trong cuộc sống. 2. Kĩ năng. Biết đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và người khác trong quan hệ bạn bè. Biết xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh. 3. Thái độ. Có thái độ quý trọng tình bạn. Mong muốn xây dựng tính bạn trong sáng lành mạnh. II.Chuẩn bị. 1.Giáo viên:Tranh về tình bạn ,...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 8: XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG LÀNH

XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG LÀNH
1.Kiến thức
Giúp HS hiểu được biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành
mạnh trong thực tế.
Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của tình bạn trong sáng
lành mạnh đối với mỗi con người trong cuộc sống.
2. Kĩ năng.
Biết đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và người khác
trong quan hệ bạn bè.
Biết xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh.
3. Thái độ.
Có thái độ quý trọng tình bạn.
Mong muốn xây dựng tính bạn trong sáng lành mạnh.
II.Chuẩn bị.
1.Giáo viên:Tranh về tình bạn , máy chiếu.
2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ.
III.Phương pháp dạy học:
Nêu và giải quyết vấn đề , kích thích tư duy, tổ chức thảo luận
nhóm
Thuyết trình, đàm thoại, sắm vai.
IV.Tiến trình:
1.Ổn định tổ chức:Kiểm diện HS.
2.Kiểm tra bài cũ.
1. Thế nào là pháp luật?
=>Là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước
ban hành, đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục,
thuyết phục, cưỡng chế.
2. Kỷ luật là gì?
=>Là những quy định, quy ước của công đồng (tập thể) nhằm
đảm bảo phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ.
3. Ý nghĩa.
=>-Có chuan mực chung để rèn luyện.
-Bảo vệ quyền lợi mọi người.
-Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển.
*Bài tập:
Đánh dấu x vào hành vi có tính kỉ luật:
a. Đi học đúng giờ.
b. Đi xe đạp hàng 3.
c. Đá bóng ngoài đường phố.
d. Trả sách cho bạn đúng hẹn.
=> a,d.
3 Giảng bài mới


Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học
GV giới thiệu bài:đưa câu
ca dao, đặt câu hỏi yêu cầu
HS giải quyết, GV nhận
xét ->dẫn vào bài.
GV chuyển ý vào phần 1. I. Đặt vấn đề.
HS đọc phần đặt vấn đề
SGK.
Tổ chức cho HS thảo luận
nhóm:
Nhóm 1,2: Nêu những
việc mà Ăngghen đã làm
cho Mác.
Nhóm 3,4: Nêu những
nhận xét về tình bạn giữa
Mác và Ăngghen.
Nhóm 5,6: Tình bạn giữa
Mác và Ăngghen dựa trên
cơ sở nào?
HS cùng nhau thảo luận,
đại diện nhóm báo cáo,
các nhóm khác nhận xét
bổ sung, rút ra bài học bản II. Nội dung bài học.
1. Thế nào là tình bạn.
thân.
GV nhận xét, chốt ý. Là tình cảm gắn bó giữa
Chuyển ý. hai hoặc nhiều người trên
GV: Qua nội dung đã phân cơ sở tự nguyện, bình
tích , GV yêu cầu HS trả đẳng, hợp nhau về sở
lời những câu hỏi sau: thích, tính tình, mục đích,
-Thế nào là tình bạn? lý tưởng.
-Tình bạn trong sáng lành 2. Đặc điểm tình bạn trong
mạnh có những đặc điểm sáng lành mạnh.
-Thông cảm, chia sẻ.
nào?
-Tình bạn trong sáng lành -Tôn trọng, tin cậy, chân
mạnh có ý nghĩa gì? thành.
HS trả lời -Quan tâm, giúp đỡ, trung
Các em khác nhận xét, bổ thực, nhân ái, vị tha.
sung, lấy ví dụ thực tế bản 3. Ý nghĩa.
thân, lớp, trường… -Ấm áp, tự tin, yêu cuộc
HS: đọc và giải thích câu sống.
-Biết tự hoàn thiện mình.
ca dao SGK trang 17.
GV nhận xét, chốt lại nội III. Bài tập.
1. c, d, đ, g.
dung.
Chuyển ý
HS làm bài tập 1 SGK
trang 17.
HS cùng nhau làm bài, đại
diện lớp sửa bài, các em
khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét, đưa ra đáp
án.


4. Củng cố và luyện tập:
GV: Tổ chức cho HS chơi trò sắm vai tình huống : Bạn em bị rủ
rê lôi kéo vào việc làm vi phạm pháp luật .
HS: Tự phân vai, nghĩ ra lời thoại…và sắm vai.
Các em khác nhận xét, rút ra bài học bản thân.
GV: Nhận xét, kết luận.
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
Bài cũ:
-Học bài kết hợp SGK trang 16.
-Làm bài tập còn lại SGK trang 17.
Bài mới:
Chuần bị bài 7:Tích cực tham gia các hoạt đông chính trị- xã
hội.
-Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK trang 18.
-Xem nội dung bài học và bài tập SGK trang 18,19.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản