Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : Bảo vệ hoà bình

Chia sẻ: abcdef_31

A. Mục tiêu: - Học sinh cần hiểu được hoà bình là khát vọng của nhân loại, mang lại hạnh phúc cho con ngư - Hiểu được hậu quả, tác hại của chiến tranh - Trách nhiệm bảo vệ hoà bình chống chiến tranh của toàn nhân loại - Tích cực tham gia vào các hoạt động vì hoà bình chống chiến tranh, vận động

Nội dung Text: Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : Bảo vệ hoà bình

Bảo vệ hoà bình


A. Mục tiêu:
- Học sinh cần hiểu được hoà bình là khát vọng của nhân loại,
mang lại hạnh phúc cho con ngư
- Hiểu được hậu quả, tác hại của chiến tranh
- Trách nhiệm bảo vệ hoà bình chống chiến tranh của toàn nhân
loại
- Tích cực tham gia vào các hoạt động vì hoà bình chống chiến
tranh, vận động mọi người cùng tham gia
B. Chuẩn bị:
- GV đọc tài liệu, tranh ảnh
- HS đọc bài mới, học bài cũ
C. Tiến trình lên lớp
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- HS lên bảng làm bài tập 1,2 trang 11
3. Bài mới
Cho h/s thảo luận theo nhóm: 3 I. Đặt vấn đề
nhóm Nhóm 1
- Cử đại diện nhóm đọc thông tin 1- Sự tàn khốc của chiến tranh
- Giá trị của hoà bình
trong sgk
- GV sử dụng 2 bức tranh sgk để - Sự cần thiết ngăn chặn chiến
thảo luận tranh và bảo vệ hoà bình
- G treo tranh lên bảng 2 Hậu quả :
- Các nhóm đọc thông tin và xem - CTTG 1 làm 10 triệu người chết
- CTTG2 làm 60 triệu người chết
tranh
- G đặt câu hỏi?
Nhóm 1:
Câu 1: Em có suy nghĩ gì khi đọc
các thông tin và xem ảnh
2. Chiến tranh đã gây lên hậu quả
gì cho con người? 3. Từ 1900 -> 2000 chiến tranh
3. Chiến tranh đã gây hậu quả gì làm:
cho trẻ em - 2 triệu trẻ em chết
- 6 triệu trẻ em thươngtích tàn
phế
- 20 triệu trẻ em sống bơ vơ
Nhóm 2
C1: Vì sao phải ngăn ngừa - 3 trăm nghìn trẻ em tuổi thiếu
chtranh và bảo vệ hoà bình niên buộc phải đi lính cầm súng
giết người
C 2. Cần phải làm gì để ngăn Nhóm 2
ngừa ctranh và bảo vệ hoà bình - H trả lời


Nhóm 3
C1: Em có suy nghĩ gì khi đế
quốc Mĩ gây ctranh ở Việt Nam? Nhóm 3
C2. Em rút ra bài học gì sau khi
thảo luận các thông tin và ảnh
- Các nhóm thảo luận
- G hướng dẫn các nhóm trình bày
- H trình bày
- H nhận xét
- G đánh giá, xem xét
- G kết luận chuyển ý
- G giúp h/s hiểu được hoà bình là
gì và các hoạt động nhằm bảo vệ II. Nội dung bài học
hoà bình, học sinh liên hệ bản 1. Hoà bình:
- Không có chiến tranh hay sung
thân
? Thế nào là hoà bình đột vũ trang
- Là mối quan hệ hiểu biết tôn
trọng bình đẳng giữa các quốc
gia,DT, giữa con người với con
? Biểu hiện của lòng yêu hoà bình người
- là khát vọng của nhân loại
2. Biểu hiện của lòng yêu hoà
bình
? Nhân loại nói chung và dân tộc - Giữ gìn cuộc sống bình yên
ta nói riêng phải làm gì để bảo vệ - Dùng long thương lượng đàm
phán đê giải quyết mâu thuẫn
hoà bình
- GV và HS đàm thoại theo 3 câu - không để xảy ra chiến tranh
hỏi sung đột
- H trình bày, nhận xét 3. Rèn luyện
- G nhận xét, bổ sung - Toàn nhân loại cần ngăn chặn
- H ghi vào vở chiến tranh, bảo vệ hoà bình.
Lòng yêu hoà bình thể hiện mọi
nơi mọi lúc giữa mọi người
- DT đã và đang tích cực vì sự
- H làm bài tập nghiệp bảo vệ hoà bình và công lý
Bài tập 1/16 trên TG
Bài tập 4/16
- H tham gia tiểu phẩm phân vai III. Luyện tập
và lời thoại - H làm bài tập 1,4
- H cả lớp nhận xét
- G nhận xét, đánh giá
4. Củng cố
- G khái quát nội dung bài học
5. HD :
- H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo
D. Rút kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản