Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

Chia sẻ: abcdef_31

Thế nào là năng động, sáng tạo và vì sao phải năng động sáng tạo, từ đó giúp học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về những biểu hiện của tính năng động, sáng tao. Có ý thức học tập những tấm gương năng động, sáng tạo của những người xung quanh - Rèn luyện tính năn

Nội dung Text: Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

I. Mục tiêu cần đạt: Hiểu được:
- Thế nào là năng động, sáng tạo và vì sao phải năng động sáng
tạo, từ đó giúp học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và
của người khác về những biểu hiện của tính năng động, sáng
tao. Có ý thức học tập những tấm gương năng động, sáng tạo
của những người xung quanh
- Rèn luyện tính năn đông, sáng tạo trong mọi điều kiện hoàn
cảnh
II. Chuẩn bị:
- Gv nghiên cứu tài liệu soạn ga
- H/s : học bài cũ, soạn bài mới
III.Tiến trình hoạt động:
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị của học sinh
3. Bài mới:
G giới thiệu bài
H đọc vd: về nhà bác học Êđxơn I. Đặt vấn đề
và : “Lê T Hoàng một 1. VD: nhà bác học Êđxơn và : “Lê
T Hoàng một hs năng động, sáng
hs…..”
G: chia 4 nhóm = 4 tổ thảo luận tạo
Câu hỏi: 2. Việc làm của Êđi xơn và Lê Thái
1. NX: Việc làm của Êđi xơn và Hoàng trong 2 câu chuyện đều thể
hiện những khía cạnh khác nhau
Lê Thái Hoàng trong 2 câu
chuyện trên? của tính năng động, sáng tạo


2. Tìm các chi tiết trong truyện * Êđixơn: để có đủ ánh sáng kịp
thể hiện tính năng động sáng tạo thời mổ cấp cứu cho mẹ: ông nghĩ
của họ ra một cách đặt các tấm gương
xung quanh giường mẹ và đặt các
3. Những việc làm đó đêm lại ngọn nến, đèn dầu trước gương rồi
những thành quả gì cho Êđi xơn điều chỉnh vị trí và đặt chúng sao
cho a/s tập trung lại đúng chỗ thuận
và LTHoàng
tiện cho thầy thuốc mổ cho mẹ
4. Năng động sáng tạo…. mình.
- Lê Thái Hoàng: tìm toi, ngh/cứu
để tìm ra cách giải toán mới hơn
nhanh hơn để thư viện tìm những
đề thi toán quốc tế dịch ra Tiếng
việt để làm; kiên trì là toán; gặp
những bài toand khó bạn Hoàng
thường thức đến một,2 giờ sáng tìm
được lời giải mới thôi
? Những việc làm đó đem lại *Những việc làm đó đã mang lại
điều gì cho: niềm vinh quang cho Êđi xơn cứu
sống được mẹ mình và sau này trở
thành nhà phát minh vĩ đại trên thế
giới
-Lê Thái Hoàng đạt huy chương
Đồng kỳ thi toán quốc tế lần thứ 39
và Huy chương vàng kỳ thi Toáng
quốc tế lần thứ 40
? Những việc làm đó t/h tính gì? -> giúp con người tìm ra cái mới rút
? Trong thời đại ngày nay năng ngắn (Ký, ghi rõ họ tên) để đến
động, sáng tạo giúp con người mục đích đã đề ra một cách xuất sắc
tìm ra điều gì VD:
+ Trong học tập: phương pháp học
? Liên hệ thực tế để thấy được tập khoa học
nhiều biểu hiện của tính năng + trong lao động: chủ động, dám
động, sáng tạo hoặc thiếu năng nghĩ
động, sáng tạo + Sinh hoạt hàng ngày….
? G: đưa ra các tình huống để
thấy được các biểu hiện khác II. Nội dung bài học
nhau của tính sáng tạo 1. KN: Năng động là tích cực, chủ
? Hiểu thế nào là năng động, động, dám nghĩ, dám làm
sáng tạo - Sáng tạo là say mê n/c, tìm tòi để
tạo ra những giá trị mới mẻ về
? Năng động? vchất tinh thần, tìm ra cái mới, cách
? Sáng tạo? giải quyết mới không bị gò bó phụ
? Người năng động sáng tạo là thuộc vào những cái đó
người ntn? - Người năng động, sáng tạo là
? Người say mê,….. người luôn say mê tìm tòi, phát
hiện và linh hoạt xử lý tình huống
trong thực thực học tập, lđộng,
công tác….nhằm đạt kquả cao
4. Củng cố: nhắc lại KN
5. HD : làm bài tập 1,2
D. Rút kinh nghiệm:
Đưa thêm bài tập 1,2 làm trong Ngày tháng
năm
tiết này.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản