Giáo án Công nghệ 10 bài 56: Thực hành - Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp

Chia sẻ: đinh Tiên Hoàng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
438
lượt xem
42
download

Giáo án Công nghệ 10 bài 56: Thực hành - Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc tuyển chọn những giáo án bài Thực hành - Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp, có trong bộ sưu tập sẽ là tư liệu giúp các bạn áp dụng tốt nội dung bài học vào thực tế. Ngoài những kiến thức lý thuyết căn bản học sinh cần phải nắm khi ở lớp, các bạn còn phải biết cách áp dụng nó vào thực tế, xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của giá đình và doanh nghiệp. Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ 10 bài 56: Thực hành - Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp

  1. BÀI 56 THỰC HÀNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH I. Mục tiêu bài học Qua bài này giúp học sinh: - Xác định được kế hoạch kinh doanh hộ gia đình: xác định doanh thu, chi phí, vốn đầu tư. - Xác định được kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: kế hoạch bán hàng, thị trường tiêu thụ, kế hoạch mua hàng,… - Qua đó giúp học sinh có thể vận dụng kinh doanh sản xuất ở địa phương mình. II. Phương tiện và phương pháp dạy học 1. Phương tiện dạy: Sách giáo khoa, bảng phụ 2. Phương pháp dạy: - Phương pháp phát vấn - Phương pháp thảo luận - Phương pháp nêu vấn đề III. Tiến trình lên lớp - Ổn định lớp - Kiểm tra bài: + Lợi nhuận liên quan đến doanh thu và lợi nhuận như thế nào? + Để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì nhà doanh nghiệp phải làm gì? - Giảng bài mới Hoạt động của Hoạt động của trò Nội dung bài học thầy *GV: Chia làm 4 I. Xác định kế hoạch kinh doanh nhóm thảo luận hộ gia đình 1. Tình huống kinh doanh ăn uống - Nhóm 1: làm câu hỏi bình dân 2.a,c; 3 2. Giải quyết tình huống a/ Xác định kế hoạch kinh doanh của hộ gia đình - ăn sáng: số tiền thu được: 50 người*10.000đ= 500.000đ - Ăn trưa: 100ng* 20.000đ= - Nhóm 2: làm câu hỏi 2000.000đ 2.b; II.2.c - Tiền giải khát: 100ng*7000đ=
  2. 700.000đ Tổng doanh thu bán hàng: 200.000+2.106+7.105=32.105đ b/ Xác định tiền trả công lao động: 1ng*8.104+2ng*3.104+32.106*2% = 204000đ c/ Nhu cầu vốn kinh doanh 50% x 3200000= 1600000đ 3. Đánh giá kết quả a/ Xác định kế hoạch với chỉ tiêu: - Tổng doanh thu lớn với mức đầu tư thấp - Doanh thu của ăn uống cao hơn nhiều so với dịch vụ giải khát b/ Dự tính nhu cầu vốn kinh doanh II. Xác định kế họach kinh doanh cho doanh nghiệp 1.Tình huống 2. Giải quyết tình huống a/ Xác định tổng mức bán hàng của - Nhóm 3: doanh nghiệp làm II.2.b,d -Kế hoạch tổng mức BHcủa DN 30.106 + 25.106 + 10.106+ 54.106 = 109.000.000đ - Nhóm 4: b/ Xác định mức bán hàng ở từng thị Làm II.2.a,e,f trường - Thị trường địa phương: 20.106+106+ 30.106= 60.106 đ - Thị trường lân cận:10.106+15.106= 25.106đ Thị trường khác: 24.106 đ c/ Xác định kế hoạch tổng mức mua hàng và kế hoạch mua từng mặt hàng của doanh nghiệp - Hàng A: số hàng doanh nghiệp mua trị giá:22.106 – 2.106=20.106 + Cơ sở 1: 60%x 20.106=12.106 đ + Cơ sở 2:40%x 20.106=8.106 đ - Hàng B: số hàng doanh nghiệp mua trị giá:17.106-3.106=14.106 đ + Cơ sở 1= cơ sở 2= 14.106:2=7.106 đ - Hàng C: số hàng doanh nghiệp mua trị giá: 42.106-4.106=38.106đ + Cơ sở 1: 40%x 38.106=152.105đ
  3. +Cơ sở 2: 30% x38.106= 114.105đ +Cơ sở 3: 114.105đ Tổng mức bán hàng của doanh nghiệp: 12.106 +8.106+152.105 + 2 x 114.105 = 58.106 đ e/ Xác định tổng mức chi phí của doanh nghiệp: (81+ 18).106=99.106 đ f/ Lợi nhuận: ( 109- 99)106=10.106 đ Ngày soạn: 11/03/09 THỰC HÀNH ( Tiết 40) Bài 55: Xây dựng kế hoạch kinh doanh I. Mục tiêu bài học Qua bài này giúp học sinh: - Biết được cách tính các nội dung hạch toán kinh tế: doanh thu, chi phí, lợi nhuận - Đánh giá được hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp - Vận dụng vào thực tiễn để hoạch toán kinh tế II. Phương tiện và phương pháp dạy học 1. Phương tiện dạy học - Sách giáo khoa, bảng phụ, 2. Phương pháp dạy học - Phương pháp thảo luận - Phương pháp phát vấn
  4. - Phương pháp thuyết trình III. Tiến trình lên lớp - Ổn định lớp - Kiểm tra: + Lợi nhuận của doanh nghiệp liên quan đến doanh thu và chi phí như thế nào? + Để kinh doanh đạt hiệu quả thì doanh nghiệp có những biện pháp gì? - Giảng bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của Nội dung bài học trò *GV: chia làm 4 nhóm thảo III. Hạch toán luận với các câu hỏi trong Sgk hiệu quả kinh tế 1. Tình huống: A/ Xác định hiệu - Tổ 1: làm III.A.2 quả kinh doanh của một của hàng ăn uống bình dân B/ Hạch toán kinh - Tổ 2: làm III.B.2 doanh của một doanh nghiệp *GV: nhận xét và sửa chữa thương mại III.A.2 a/ Doanh thu bán hàng - Tổ 3: làm IV.C: - ăn sáng: 100ngx104/bát tính tổng doanh thu, h=1000000đ chi phí, tiền lương - ăn trưa: 150ngx1500đ/suất= trả cho người lao 25000đ động là 30%, - Giải khát: 100ngx7000đ= nộp thuế 20% 700000đ Vậy doanh thu:106 + 225000 +700000=3950000đ b/ Chi phí kinh doanh -Mua gạo:6kgx7500=45.103 - Mua thịt: 100000đ - Mua rau, đậu nành:9.104đ - Mua gia vị: 30000đ - Chất đốt: 50000đ Vậy tổng chi phí:44.104 đ - Chi phí giải khát: 60%x395.104= 237000đ c/ Lợi nhuận Lợi nhuận= 395.104 -44.104- 237.103 = 3.273.000đ
  5. - Tổ 4: làm VI.C: C/ Hạch toán kinh *GV: III.B: tương tự phần tính doanh thu, chi tế của một doanh III.A phí, lợi nhuận để nghiệp sản xuất IV.C: lại doanh nghiệp - Doanh thu: 50% Sản fẩm A: 6.103sfx12x104đ=72.108 Sản fẩm B: 104 sfx12x15.104=18.109 Sản fẩm C: 4.103x12x2.105=96.108 đ Tổng doanh thu:2832.107 đ - Chi phí: Sản fẩm A:8.104x12x6.103=576.107 Sản fẩm B:12.104x12x104=144.108 đ Sản fẩm C:17.104x12x4.103=816.107 - Thu nhập của DN: 6480.000.000đ +Tiền lương:648.107x30%=1944.106 + Nộ p thuế:648.107x20%=1296.106 + Lợi nhuận: 3240.000.000đ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản