Giáo án công nghệ 12 phần 1: Kỹ thuật điện tử

Chia sẻ: minhlong1265

Kĩ thuật điện tử là ngành kĩ thuật còn non trẻ so với các ngành nghề khác. Năm 1862, sự phát minh ra lí thuyết trường điện từ của Mắc- xoen mới đặt nền móng cho kĩ thuật điện tử. Thế nhưng sự ra đời của nó đã làm thay đổi sâu sắc toàn bộ các hoạt động trên thế giới... Giáo viên cho HS tự nghiên cứu phần này GV đặt câu hỏi: Nêu tầm quan trọng của kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống? Hãy cho một số ví dụ thực...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án công nghệ 12 phần 1: Kỹ thuật điện tử

Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
PHẦN I Ngày soạn: 10 / 09 /
KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ 2007
Ngày dạy: 12 / 09 / 2007
TIẾT 1
Lớp: 12C4 , 12C5
MỞ ĐẦU
I. Mục tiêu
Sau bài thực hành này, GV phải làm cho HS:
 Tầm quan trọng của kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống.
 Triển vọng của kĩ thuật điện tử.
II. Chuẩn bị
 Sách giáo khoa và một số tài liệu có liên quan.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu tầm quan trọng của kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

Hổ trợ của giáo viên Hoạt động của học sinh Kết quả cần đạt
GV nêu vấn đề: I. Tìm hiểu tầm quan trọng
Kĩ thuật điện tử là ngành kĩ của kĩ thuật điện tử trong
thuật còn non trẻ so với các sản xuất và đời sống
HS chú ý nghe GV thông báo
ngành nghề khác. Năm 1862,
sự phát minh ra lí thuyết SGK
trường điện từ của Mắc- xoen
mới đặt nền móng cho kĩ thuật
điện tử. Thế nhưng sự ra đời
của nó đã làm thay đổi sâu sắc
toàn bộ các hoạt động trên thế
giới...

Giáo viên cho HS tự nghiên
cứu phần này
HS trả lời:
GV đặt câu hỏi:
1. Đối với sản xuất:
1. Nêu tầm quan trọng của kĩ
- Công nghệ máy móc là ngành
thuật điện tử trong sản xuất và
then chốt của công nghiệp
đời sống?
nặng.
2. Hãy cho một số ví dụ thực
- Trong ngành luyện kim, quá
tế?
trình nhiệt luyện bằng lò cảm
ứng, tôi luyện bằng dòng cao
tần.
GV cho thêm các ví dụ ngoài
Trong các nhà máy sản xuất xi
SGK..
măng với các thiết bị điện tử,
vi xử lí và máy tính tự động
theo dõi và điều khiển toàn bộ
quá trình sản xuất...
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 1
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
2. Đối với đời sống:
- Trong lĩnh vực y tế, nhờ có kĩ
thuật điện tử mà công việc
chẩn đoán điều trị đã đạt được
nhiều thành tựu to lớn.
- Trong các ngành thương
nghiệp, ngân hàng, tài chính..,
kĩ thuật điện tử cũng được
ứng dụng và tạo điều kiện để
giúp các ngành đó phát triển...

3. Các ví dụ
Các thiết bị như Radio casset, ti
II. Triển vọng của kĩ thuật
vi, máy ghi hình VCR, đầu
điện tử
đĩa...

Phần này GV cho Hs thảo luận SGK
HS thảo luận và rút ra kết luận
theo nhóm
 Kĩ thuật điện tử sẽ
đóng vai trò là bộ não
cho các thiết bị và quá
trình sản xuất.
GV cho HS kết luận  Thay mặt con người để
thám hiểm sao hỏa.


3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học (5')
+ GV nhắc lại nội dung chính của bài học.
+ Đề nghị HS về nhà học lại bài và làm các bài tập trong SGK.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 2
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 3
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 2: Ngày soạn: 15 / 09 /
NHỮNG LINH KIỆN THỤ ĐỘNG 2007
Ngày dạy: 18 / 09 / 2007
I. Mục tiêu Lớp: 12C4 , 12C5
Sau bài giảng này, GV phải làm cho HS:
 Nắm rõ về điện trở R, tụ điện C.
II. Chuẩn bị
 Sách giáo khoa và một số tài liệu có liên quan. Một số điện trở cần thiết.
 Học sinh đem theo một số tụ điện.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
GV gọi HS lên bảng theo các câu hỏi sau: HS lên bảng và trả lời các câu hỏi do GV
Nêu tầm quan trọng của kĩ thuật điện tử đặt ra!
trong sản xuất và đời sống?
GV nhận xét và cho điểm!

2. Hoạt động 2: Điện trở. Tụ điện( 35')

Hổ trợ của giáo viên Hoạt động của học sinh Kết quả cần đạt
GV cho HS tham khảo SGK để I. Điện trở
rút ra cấu tạo, kí hiệu, phân HS xem SGK  Điện trở là linh kiện
loại và công dụng của điện HS rút ra các kết luận: được dùng nhiều
trở?  Điện trở là linh kiện nhất trong các mạch
được dùng nhiều nhất điện tử. Người ta
trong các mạch điện tử. dùng dây kim loại có
Người ta dùng dây kim điện trở suất cao để
loại có điện trở suất làm điện trở.
cao để làm điện trở.  Công dụng của nó là
 Công dụng của nó là để để hạn chế hoặc
hạn chế hoặc điều điều chỉnh dòng điện
chỉnh dòng điện và để và để phân chia điện
phân chia điện áp trong áp trong mạch điện.
mạch điện.  Phân loại: theo công
 Phân loại: theo công suất, điện trở
suất, điện trở nhiệt... nhiệt...
 Đơn vị: Ω , k Ω , M Ω  Đơn vị: Ω , k Ω , M


GV chỉ cho HS biết cách xác
định giá trị của một kim loại...
I. Tụ điện: SGK
GV cho HS tự nghiên cứu ( vì
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 4
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
phần này cơ bản là đã học
trong Vật lí 11)
GV chỉ nhắc thêm:
1 µ F =10-6F
1nF = 10-9F
1pF = 10-12F

3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học (5')
+ GV nhắc lại nội dung chính của bài học.
+ Đề nghị HS về nhà học lại bài và làm các bài tập trong SGK.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 5
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 3, 4: Ngày soạn: 22 / 09 /
THỰC HÀNH 2007
I. Mục tiêu Ngày dạy: 25 / 09 / 2007
Sau bài thực hành này, GV phải làm cho HS: Lớp: 12C4 , 12C5
 Nhận dạng được các linh kiện.
 Phân tích được nguyên tắc làm việc.
 Có ý thức về tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn.
II. Chuẩn bị
 GV nghiên cứu bài 4, 7, 9 trong SGK
 GV làm thử thực hành, điền các số liệu trước khi hướng dẫn HS
III. Nội dung và qui trình thực hành
Bước 1: Quan sát tìm hiểu các linh kiện trên mạch thực tế.
Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện trên.
Bước 3: Cắm vào nguồn điện xoay chiều. Dùng đồng hồ vạn năng đo và ghi kết quả các điện áp ở
các vị trí sau đây vào bảng theo mẫu báo cáo:
 Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp của biến áp nguồn U1 :
 Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp của biến áp nguồn U2 :
 Điên áp ở đầu ra sau mạch lọc U3 -
 Điên áp ở đầu ra sau mạch lọc U4 -
IV. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hành
1. Học sinh hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả.
2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa theo quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo của học sinh.

V. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 6
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 5: Ngày soạn: 05 / 10 /
LINH KIỆN BÁN DẪN IC 2007
Ngày dạy: 08 / 10 / 2007
Lớp: 12C4 , 12C5
I. Mục tiêu
Sau bài giảng này, GV phải làm cho HS biết được khái niệm, công dụng, phân loại mạch điện tử
điều khiển.
II. Chuẩn bị
• Nghiên cứu bài 13 SGK
• Tìm hiểu các mạch điện tử điều khiển trong thực tế.
• Tranh vẽ các hình 13 SGK
• Tranh vẽ các thiết bị điều khiển bằng mạch điện tử
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
GV gọi HS lên bảng theo các câu hỏi sau: HS lên bảng và trả lời các câu hỏi do GV
1. Định nghĩa mạch khuếch đại? đặt ra!
2. Định nghĩa mạch tạo xung?
GV nhận xét và cho điểm!

2. Hoạt động 2: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển. Công dụng( 35')

Hổ trợ của giáo viên Hoạt động của học sinh Kết quả cần đạt
Gv phân công cho 4 nhóm và SGK
giao nhiệm vụ cho các nhóm Sau khi thảo luận xong, các
trưởng. Các nhóm thưch hiện nhóm trưởng thay mặt nhóm
các công việc sau: để trình bày công việc mà GV
1. Vì sao chúng ta cần đã giao
phải sử dụng mạch 1. Xu hướng chung hiện
điện tử điều khiển? nay là không ngừng nâng
2. Định nghĩa mạch điện cao năng suất và chất
tử điều khiển? lượng sản phẩm. Muốn
3. Nêu công dụng của vậy phải nâng cao trình
mạch điện tử điều độ tự động hóa của các
khiển? máy móc. Những loại
4. Phân loại mạch điện tử máy tự động như thế
điều khiển? hiện nay đòi hỏi độ
chính xác cao, tác động
nhanh...Để áp ứng được
yêu cầu về tự động hóa
ta cần có mạch điều
khiển...
2. Những mạch điện tử có
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 7
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
thực hiện chức năng
điều khiển được coi là
mạch điện tử điều
khiển.
3. Công dụng của mạch
điện tử điều khiển là
điều khiển tín hiệu, tự
động hóa các máy móc,
điều khiển các thiết bị
dân dụng, các trò chơi
giải trí...
GV cho các ví dụ khác SGK để 4. Phân loại như SGK
HS tham khảo.

3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học (5')
+ GV nhắc lại nội dung chính của bài học.
+ Đề nghị HS về nhà học lại bài và làm các bài tập trong SGK.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 8
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 6, 7: Ngày soạn: 10 / 10 /
THỰC HÀNH 2007
Ngày dạy: 16 / 10 / 2007
I. CHUẨN BỊ
1. Thiết bị Lớp: 12C4 , 12C5
 1 mạch khuếch đại âm tần đã lắp sẵn
 Tranh vẽ sơ đồ nguyên lí mạch khuếch đại âm tần đã lắp sẳn
 Nguồn điện một chiều (pin)
 Mirô và dây
2. Kiến thức
Ôn lại bài 4
II. Qui trình thực hành
Bước 1: Tìm hiểu nguyên lí của mạch theo bản vẽ
Vẽ sơ đồ nguyên lí và báo cáo thực hành theo mẫu
Giải thích nguyên lí làm việc của sơ đồ mạch.
Bước 2: Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bảng vẽ
Căn cứ vào bản vẽ nguyên lí và bảng mạch, chỉ ra được những linh kiện tương ứng giữa chúng.
Ghi tên các linh kiện và các thông số của chúng vào bảng báo cáo thực hành theo mẫu
Bước 3: Cấp nguồn và kiểm tra sự làm việc của mạch.
III. Tổng kết, đáng giá kết quả thực hành
1. HS hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đáng giá kết quả.
2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo của học sinh

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 9
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
CHƯƠNG II Ngày soạn: 30 / 10 /
MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ 2007
Ngày dạy: 01 / 11 / 2007
CƠ BẢN Lớp: 12C4 , 12C5
Tiết 8
KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ
I. Mục tiêu
Sau bài giảng này, GV phải làm cho HS:
 Biết được khái niệm, phân loại mạch điện tử.
 Hiểu được chức năng, nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu, lọc và ổn áp.
II. Chuẩn bị
• Nghiên cứu bài 7 SGK
• Tìm hiểu các mạch điện tử trong thực tế.
• Tranh vẽ các hình 7.1; 7.2 SGK
• Tranh vẽ các thiết bị điều khiển bằng mạch điện tử
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
GV gọi HS lên bảng theo các câu hỏi sau: HS lên bảng và trả lời các câu hỏi do GV
1. Định nghĩa mạch chứa IC? đặt ra!
2. Nêu công dụng của IC?
GV nhận xét và cho điểm!

2. Hoạt động 2: Khái niệm và phân loại mạch điện tử. Cái chỉnh lưu( 35')

Hổ trợ của giáo viên Hoạt động của học sinh Kết quả cần đạt
I. Khái niệm và phân loại
mạch điện tử
GV thông báo:
Mạch điện tử là mạch điện HS nghe GV thông báo về khái Mạch điện tử là mạch điện
mắc phối hợp giữa các linh niệm của mạch điện tử... mắc phối hợp giữa các linh
kiện điện tử để thực hiện một kiện điện tử để thực hiện
nhiệm vụ nào đó trong kĩ thuật một nhiệm vụ nào đó trong kĩ
điện tử. thuật điện tử.
GV cho HS thảo luận về phân  Mạch khuếch đại.
loại của mạch điện tử? HS thảo luận theo nhóm  Mạch tạo sóng hình
HS rút ra kết luận sin.
 Mạch khuếch đại.  Mạch tạo xung.
 Mạch tạo sóng hình sin.  Mạch nguồn chỉnh
 Mạch tạo xung. lưu.
 Mạch nguồn chỉnh lưu.  Mạch kĩ thuật tương
 Mạch kĩ thuật tương tự tự (Analog)
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 10
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
(Analog)  Mạch kĩ thuật số
(Digital)
 Mạch kĩ thuật số
(Digital)

II. Chỉnh lưu và nguồn
GV cho HS tự nghiên cứu qua điện một chiều: SGK
SGK. HS đọc SGK
Cho HS kết luận ? HS kết luận:
Năng lượng điện

một chiều cung
cấp cho các thiết
bị điện tử có thể
dùng pin, acqui
hoặc chỉnh lưu
đổi dòng điện
xoay chiều thành
dòng điện một
chiều.
Mạch chỉnh lưu

dùng các điốt
tiếp mặt để đổi
điện xoay chiều
GV chỉ dẫn qua các hình trong thành điện một
SGK chiều.
Có hai cách là

chỉnh lưu một
nữa chu kì và hai
nữa chu kì.

3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học (5')
+ GV nhắc lại nội dung chính của bài học.
+ Đề nghị HS về nhà học lại bài và làm các bài tập trong SGK.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 11
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 12
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 9 Ngày soạn: 05 / 11 /
MẠCH KHUẾCH ĐẠI 2007
Ngày dạy: 07 / 11 / 2007
I. Mục tiêu
Sau bài giảng này, GV phải làm cho HS biết được chức năng sơ đồ và nguyênớp: 12C4 ,c12C5mạch
L lí làm việ của
khuếch đại thuật toán và mạch tạo xung đơn giản.
II. Chuẩn bị
• Nghiên cứu bài 8 SGK
• Tìm hiểu các mạch điện tử trong thực tế.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
GV gọi HS lên bảng theo các câu hỏi sau: HS lên bảng và trả lời các câu hỏi do GV
1. Định nghĩa mạch điện tử? đặt ra!
2. Trình bày cách phân loại mạch điện
tử?
GV nhận xét và cho điểm!

2. Hoạt động 2: Mạch khuếch đại. Mạch tạo xung( 35')


Hổ trợ của giáo viên Hoạt động của học sinh Kết quả cần đạt
HS chú ý nghe thông báo của I. Mạch khuếch đại
GV thông báo:
Mạch khuếch đại là mạch Mạch khuếch đại là mạch
GV.
điện mắc phối hợp giữa các điện mắc phối hợp giữa các
linh kiện điện tử để khuếch linh kiện điện tử để khuếch
đại tín hiệu về mặt điện áp, đại tín hiệu về mặt điện áp,
dòng điện và công suất. dòng điện và công suất.
Nguyên tắc làm việc: SGK
GV vẽ hình 8-1 SGK lên bảng
và hỏi HS:
1. Hãy giới thiệu IC khuếch HS trả lời:
đại thuật toán và mạch khuếch 1. IC khuếch đại thuật toán
đại dùng IC? được viết tắt là OA thực chất
2. Nguyên lí làm việc của là bộ khuếch đại dòng một
mạch khuếch đại điện áp dùng chiều gồm nhiều tầng, ghép
trực tiếp, có hệ số khuếch đại
OA ?
lớn, có hai đầu vào và một đầu
ra.
2. Mạch điện có hồi tiếp âm
thông qua Rht. Đầu vào không
đảo được nối với điểm chung
của mạch điện tức là nối đất.
Tín hiệu vào qua R1 đưa vào
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 13
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
đầu đảo OA. Kết quả điện áp
ở đầu ra ngược pha với điện
áp ở đầu vào và đã được
khuếch đại lớn lên.
Hệ số khuếch đại được xác
định:
U ra R
= ht
Kđ =
U vào R1
II. Mạch tạo xung


GV cho HS nghiên cứu SGK
GV đặt câu hỏi:
HS trả lời:
1. Nêu chức năng của mach
1. Mach tạo xung là mạch mắc
tạo xung?
phối hợp giữa các linh kiện
2. Nêu sơ đồ và nguyên lí làm
điện tử để biến đổi năng
việc của nó?
lượng của dòng điện một
chiều thành năng lượng dao
động điện có hình danmgj và
tần số theo yêu cầu.
2. Gồm có các tranzito ghép
colecto- bazo.
Khi đóng điện, ngẫu nhiên một
tranzito thông, còn tranzito kia
đóng. Nhưng chỉ sau một thời
gian tranzito đang thông lại tắt
và tranziti kia lạ thông. Chính
quá trình thông nạp của tụ
điện làm thay đổi điện áp
thông tắt của hai tranzito. Quá
trình cứ thế tiếp diễn theo chu
kì để tạo xung


3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học (5')
+ GV nhắc lại nội dung chính của bài học.
+ Đề nghị HS về nhà học lại bài và làm các bài tập trong SGK.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 14
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 15
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 10- 11 Ngày soạn: 10 / 11 /
THỰC HÀNH 2007
Ngày dạy: 14 / 11 / 2007
I. Mục tiêu
Sau bài thực hành này, GV phải làm cho HS: Lớp: 12C4 , 12C5
 Nhận dạng được các linh kiện.
 Phân tích được nguyên tắc làm việc.
 Có ý thức về tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn.
II. Chuẩn bị
 GV nghiên cứu bài 4, 7, 9 trong SGK
 GV làm thử thực hành, điền các số liệu trước khi hướng dẫn HS
III. Nội dung và qui trình thực hành
Bước 1: Quan sát tìm hiểu các linh kiện trên mạch thực tế.
Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện trên.
Bước 3: Cắm vào nguồn điện xoay chiều. Dùng đồng hồ vạn năng đo và ghi kết quả các điện áp ở
các vị trí sau đây vào bảng theo mẫu báo cáo:
 Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp của biến áp nguồn U1 :
 Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp của biến áp nguồn U2 :
 Điên áp ở đầu ra sau mạch lọc U3 -
 Điên áp ở đầu ra sau mạch lọc U4 -
IV. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hành
1. Học sinh hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả.
2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa theo quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo của học sinh.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 16
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 12 Ngày soạn: 25 / 11 /
KIỂM TRA 2007
Ngày dạy: 27 / 11 / 2007
Lớp: 12C4 , 12C5

1. Nêu chức năng sơ đồ và nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại thuật toán và mạch tạo xung
đơn giản.
2. Nêu phương pháp chỉnh lưu hai nữa chu kì ?
PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 17
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 13 Ngày soạn: 01 / 12 /
KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ 2007
Ngày dạy: 02 / 12 / 2007
ĐIỀU KHIỂN
Lớp: 12C4 , 12C5
I. Mục tiêu
Sau bài giảng này, GV phải làm cho HS biết được khái niệm, công dụng, phân loại mạch điện tử
điều khiển.
II. Chuẩn bị
• Nghiên cứu bài 13 SGK
• Tìm hiểu các mạch điện tử điều khiển trong thực tế.
• Tranh vẽ các hình 13 SGK
• Tranh vẽ các thiết bị điều khiển bằng mạch điện tử
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
GV gọi HS lên bảng theo các câu hỏi sau: HS lên bảng và trả lời các câu hỏi do GV
3. Định nghĩa mạch khuếch đại? đặt ra!
4. Định nghĩa mạch tạo xung?
GV nhận xét và cho điểm!

2. Hoạt động 2: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển. Công dụng( 35')

Hổ trợ của giáo viên Hoạt động của học sinh Kết quả cần đạt
Gv phân công cho 4 nhóm và SGK
giao nhiệm vụ cho các nhóm Sau khi thảo luận xong, các
trưởng. Các nhóm thưch hiện nhóm trưởng thay mặt nhóm
các công việc sau: để trình bày công việc mà GV
5. Vì sao chúng ta cần đã giao
phải sử dụng mạch 5. Xu hướng chung hiện
điện tử điều khiển? nay là không ngừng nâng
6. Định nghĩa mạch điện cao năng suất và chất
tử điều khiển? lượng sản phẩm. Muốn
7. Nêu công dụng của vậy phải nâng cao trình
mạch điện tử điều độ tự động hóa của các
khiển? máy móc. Những loại
8. Phân loại mạch điện tử máy tự động như thế
điều khiển? hiện nay đòi hỏi độ
chính xác cao, tác động
nhanh...Để áp ứng được
yêu cầu về tự động hóa
ta cần có mạch điều
khiển...
6. Những mạch điện tử có

Trường THPT Số 2 Mộ Đức 18
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
thực hiện chức năng
điều khiển được coi là
mạch điện tử điều
khiển.
7. Công dụng của mạch
điện tử điều khiển là
điều khiển tín hiệu, tự
động hóa các máy móc,
điều khiển các thiết bị
dân dụng, các trò chơi
giải trí...
GV cho các ví dụ khác SGK để 8. Phân loại như SGK
HS tham khảo.

3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học (5')
+ GV nhắc lại nội dung chính của bài học.
+ Đề nghị HS về nhà học lại bài và làm các bài tập trong SGK.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 19
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 14 Ngày soạn: 07 / 12 /
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU 2007
I. Mục tiêu Ngày dạy: 09 / 12 / 2007
Sau bài giảng này, GV phải làm cho HS: Lớp: 12C4 , 12C5
 Biết được khái niệm, công dụng, phân loại mạch điều khiển tín hiệu
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị nội dung
 Nghiên cứu bài 13.
 Tìm hiểu các mạch điện tử trong thực tế
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
 Tranh vẽ các hình 13.3 và 13.4 SGK
 Tranh vẽ các thiết bị điều khiển bằng mạch điện tử.
III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
GV gọi HS lên bảng theo các câu hỏi sau: HS lên bảng và trả lời các câu hỏi do GV
1. Định nghĩa mạch điện tử điều khiển? đặt ra!
2. Nêu công dụng của mạch điện tử điều
khiển?
GV nhận xét và cho điểm!

2. Hoạt động 2: Khái niệm. Công dụng. Nguyên lí chung ( 35')
Hổ trợ của giáo viên Hoạt động của học sinh Kết quả cần đạt
+ GV giới thiệu bằng tranh các + HS theo dõi tranh. I. Khái niệm
+ HS thảo luận theo nhóm và Để điều khiển sự thay đổi
hình 14.1 SGK.
+ Cho HS thảo luận theo nhóm cử nhóm trưởng để báo cáo trạng thái của các tín hiệu
đã chỉ định theo câu hỏi sau: kết quả thảo luận. người ta dụng một mạch
" Khái niệm về mạch điều Kết quả thảo luận điện tử, mạch đó được gọi là
khiển tín hiệu?'' ( 10') + Để điều khiển sự thay đổi mạch điều khiển tín hiệu.
" Nêu công dụng của mạch trạng thái của các tín hiệu
điều khiển tín hiệu?" (10') người ta dụng một mạch điện
tử, mạch đó được gọi là mạch
" Nguyên lí chung ?" (15')
điều khiển tín hiệu.
+ Công dụng: II. Công dụng
 Thông báo về trạng thái  Thông báo về trạng
thiết bị khi gặp sự cố. thái thiết bị khi gặp sự
cố.
 Thông báo những thông
tin cần thiết cho con  Thông báo những
người thực hiện theo thông tin cần thiết cho
hiệu lệnh. con người thực hiện
theo hiệu lệnh.
 Làm các thiết bị trang
trí bằng bảng điện tử.  Làm các thiết bị trang
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 20
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
trí bằng bảng điện tử.
 Thông báo về các trạng
thái của máy móc.  Thông báo về các
trạng thái của máy
+ Nguyên lí chung
Theo sơ đồ khối như sau: móc.
Nhận lệnh →Xử lí → khuếch III. Nguyên lí chung
đại → Chấp hành Nhận lệnh →Xử lí →
khuếch đại → Chấp hành

3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học (5')
+ GV nhắc lại nội dung chính của bài học.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 21
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 15 Ngày soạn: 15 / 12 /
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ 2007
Ngày dạy: 18 / 12 / 2007
ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU MỘT PHA
Lớp: 12C4 , 12C5
I. Mục tiêu
Sau bài giảng này, GV phải làm cho HS:
 Biết được ứng dụng của mạch điều khiển điện tử trong điều khiển tốc độ động cơ một pha.
 Hiểu được mạch điều khiển tốc độ quạt điện bằng Triac.
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị nội dung
 Nghiên cứu bài 15.
 Tìm hiểu các mạch điện tử điều khiển Tirixto và triac.
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
 Tranh vẽ các hình 15.2
 Tranh vẽ các thiết bị điều khiển bằng mạch điện tử điều khiển Tirixto và triac.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
GV gọi HS lên bảng theo các câu hỏi sau: HS lên bảng và trả lời các câu hỏi do GV
1. Định nghĩa mạch điều khiển tín hiệu? đặt ra!
2. Nêu công dụng của mạch tín hiệu điều
khiển?
GV nhận xét và cho điểm!

2. Hoạt động 2: Khái niệm, công dụng. Nguyên lí làm việc( 35')
Hổ trợ của giáo viên Hoạt động của học sinh Kết quả cần đạt
+ GV cho ví dụ trong thực tế. + HS xem các ví dụ của GV I. Khái niệm (SGK)
+ GV cho HS thảo luận theo + HS thảo luận theo nhóm đã II. Công dụng (SGK)
nhóm đã phân công theo các phân công  Động cơ điện xoay
câu hỏi sau. Sau đó các nhóm Kết quả thảo luận chiều một pha được
cử đại diện lên bảng để trình  Động cơ điện xoay sử dụng khá rộng rãi
bày kết quả thảo luận. Câu chiều một pha được sử trong công nghiệp và
hỏi thảo luận như sau: dụng khá rộng rãi trong trong đời sống hàng
1. Nêu khái niệm về mạch công nghiệp và trong ngày như máy bơm
điều khiển tốc độ động đời sống hàng ngày như nước, quạt điện...
cơ điện xoay chiều một máy bơm nước, quạt Khi sử dụng động
pha ?( 10') điện... Khi sử dụng cơ này ta phải điều
2. Công dụng của nó ? động cơ này ta phải khiển nhiều chế độ
(15') điều khiển nhiều chế như tốc độ, mở máy,
3. Nêu nguyên lí điều độ như tốc độ, mở máy, đảo chiều, hãm. Ta
khiển tốc độ động cơ đảo chiều, hãm. Ta sử sử dụng nhiều
một pha?( 15') dụng nhiều phương phương pháp sau
pháp sau đây: đây:
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 22
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
+ Thay đổi số vòng dây của + Thay đổi số vòng dây của
Xtato. Xtato.
+ Điều khiển điện áp đưa vào + Điều khiển điện áp đưa
động cơ. vào động cơ.
+ Điều khiển tần số của + Điều khiển tần số của
nguồn điện đưa vào động cơ. nguồn điện đưa vào động
cơ.
 Sơ đồ khối mạch điện
III.Nguyên lí làm việc
tử điều khiển động cơ
(SGK)
một pha (SGK)


GV treo mô hình 15.2 lên bảng
và giới thiệu cho HS rõ:
Chức năng của các linh kiện:
 T: Triac điều khiển
điện áp trên quạt.
 VR: biến trở để điều
khiển khoảng thời gian
dẫn của Triac
 R: điện trở hạn chế
 D: diac- định ngưỡng
điện áp để Triac dẫn.
 C: tụ điện tạo điện áp
ngưỡng để mở thông
Triac và mở thông Diac.

3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học (5')
+ GV nhắc lại nội dung chính của bài học.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 23
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 16 Ngày soạn: 22 / 12 /
THỰC HÀNH 2007
I. Mục tiêu Ngày dạy: 25 / 12 / 2007
Sau bài giảng này, GV phải làm cho HS: Lớp: 12C4 , 12C5
 Hiểu và phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp.
 Lắp được một mạch điều khiển đơn giản.
 Có ý thức về tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn.
II. Chuẩn bị
 GV nghiên cứu bài 16 trong SGK
 GV làm thử thực hành, điền các số liệu trước khi hướng dẫn HS
 Dụng cụ, vật liệu cho một nhóm HS được chuẩn bị như SGK
III. Nội dung và qui trình thực hành
Tiết này cho HS thiết kế mạch điều khiển động cơ một pha
* Hoạt động 1: Chọ sơ đồ thiết kế
- GV chia HS làm 4 nhóm
- Cho các nhóm chọn một sơ đồ mạch điều khiển từ hình 15-2 SGK. Các điện áp cần đo được thể
hiện trên hình 16-1 SGK.
* Hoạt động 2: HS nghiên cứu, tính toán linh kiện của sơ đồ
- Cả nhóm thảo luận để giải thích hoạt động của sơ đồ.
- HS chọn các linh kiện của mạch điều khiển, tính thông số của triac như SGK.
- Nhóm HS nhận các linh kiện theo chỉ dẫn của GV.
- Tính toán kiểm tra lại các lịnh kiện xem có phù hợp không.
* Hoạt động 3: GV gợi ý và HS vẽ sơ đồ lắp ráp.
IV. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hành
 Học sinh hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả.
 Giáo viên đánh giá kết quả dựa theo quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo của học
sinh.
 Dặn dò: Tuần sau kiểm tra học kì I

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 24
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 17 Ngày soạn: 01 / 01 /
KIỂM TRA HỌC KÌ I 2008
Ngày dạy: 03 / 01 / 2007
Lớp: 12C4 , 12C5

1. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển. Cho ví dụ.
2. Trình bày và phân tích về công dụng và phân loại mạch điện tử điều khiển.
3. Mạch điện tử điều khiển có vai trò gì trong việc tăng năng suất lao động ?IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 25
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 19,20 Ngày soạn: 13 / 01 /
THỰC HÀNH 2008
Ngày dạy: 15 / 01 / 2008
Lớp: 12C4 , 12C5
I. MỤC TIÊU
Sau bài này, GV phải làm cho HS:
 Biết được ứng dụng của mạch điều khiển điện tử trong điều khiển tốc độ động cơ một pha.
 Hiểu được mạch điều khiển tốc độ quạt điện bằng Triac
 Hiểu và phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp.
 Lắp được mạch điều khiển đơn giản
II. Chuẩn bị
 GV nghiên cứu bài 16 trong SGK
 GV làm thử thực hành, điền các số liệu trước khi hướng dẫn HS
 Dụng cụ, vật liệu cho một nhóm HS được chuẩn bị như SGK
III. Gợi ý tiến trình tổ chức dạy học
1. Cấu trúc và phân bố bài thực hành
Bài thực hành có 3 nội dung:
 Thiết kế mạch điều khiển động cơ một pha.
 Lắp ráp mạch điều khiển.
 Hiệu chỉnh và chạy thử.
Trọng tâm của bài:
 Lắp ráp được đúng mạch.
 Hiệu chỉnh để mạch hoạt động
Hoạt động 1: Chọn sơ đồ thiết kế
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Cho các nhóm chọn một sơ đồ điều khiển từ hình 15.2. Các điện áp cần đo được thể hiện trên hình
16.1 SGK
Hoạt động 2: HS nghiên cứu, tính toán linh kiện của sơ đồ
- Cả nhóm thảo luận để giải thích hoạt động của sơ đồ.
- HS chọn các linh kiện của mạch điều khiển, tính thông số của Triac như SGK
- Nhóm HS nhận các linh kiện theo sự hướng dẫn của GV.
- Tính tóan kiểm tra lại các linh kiện xem có phù hợp không
IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 26
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
LạcTiết 21 Ngày soạn: 27 / 01 /
KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG 2008
THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Ngày dạy: 29 / 01 / 2008
Lớp: 12C4 , 12C5
I. MỤC TIÊU
Sau bài này, GV phải làm cho HS:
- Hiểu được khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.
- Biết được các khối cơ bản, nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông.
II. CHUẨN BỊ
1. Nội dung
 Nghiên cứu bài 17 SGK.
 Nghiên cứu các tài liệu về hệ thống thông tin và viễn thông.
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
Tranh vẽ hình 17-1 SGK
III. Tiến trình dạy học

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 27
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Hoạt động 1 - Mạch điện xoay chiều?
Kiểm tra bài cũ - Mạch điều khiển tốc độ quạt điện
Cá nhân trả lời câu hỏi do GV đề ra bằng Triac

Hoạt động 2 GV nêu khái niệm về hệ thống thông tin
Giới thiệu khái niệm về hệ thống thông và viễn thông.
tin và viễn thông Cho HS phát triển thêm khái niệm trong
Cá nhân xem SGK và phát triển thêm khái SGK bằng hình vẽ và các ví dụ thực tế.
niệm trong SGK bằng hình vẽ và các ví dụ GV hỏi: Một tín hiệu như âm thanh hay
thực tế. hình ảnh muốn truyền được đi xa thì
Cá nhân trả lời: phải làm như thế nào ?
Thông tin vệ tinh, thông tin viba, thông tin cáp
quang, internet...
Hoạt động 3
Tìm hiểu nguyên lí phát, thu thông tin Thông báo: Mọi thông tin cần truyền đi
Cá nhân nghe thông báo và ghi nhớ xa, khó có thể truyền trực tiếp được, do
Cá nhân xem SGK phần phát và thu thông tin đó cần các phương tiện chuyên dùng,
phải có thiết bị phát, thu thông tin tương
ứng nhau.
GV lấy ví dụ : thu, phát Rađiô hay
truyền hình...
- GV giới thiệu sơ đồ khối phần phát
thông tin như SGK
Hoạt động 4 GV đặt câu hỏi theo mục tiêu của bài
Tổng kết bài học học để tổng kết bài học
HS nhận nhiệm vụ Dặn HS xem trước bài 18 SGK


IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 28
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
NGUYÊN LÍ CẤU TẠO MÁY TĂNG ÂM
Tiết 23: Ngày soạn: 03 / 02 /
2008
Ngày dạy: 05 / 02 / 2008
I. MỤC TIÊU
Lớp: 12C4 , 12C5
Sau bài này, GV phải làm cho HS:
 Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm.
 Biết được nguyên lí làm việc của khối khuyếch đại công suất.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị nội dung
 Nghiên cứu bài 18 SGK.
 Đọc các tài liệu có liên quan.
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
Tranh vẽ hình 18-2 SGK
III. Tiến trình dạy học

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 29
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Hoạt động 1 Một tín hiệu như âm thanh hay hình ảnh
Kiểm tra bài cũ muốn truyền được đi xa thì phải làm
Cá nhân trả lời câu hỏi do GV đề ra như thế nào ?
Hoạt động 2 - GV giới thiệu sơ đồ khối và nguyên lí
Tìm hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm làm việc của máy tăng âm như SGK
việc của máy tăng âm - GV cho HS tìm hiểu các khối của máy
HS tìm hiểu các khối của máy tăng âm tăng âm
 Khối mạch vào
 Khối tiền khuếch đại
 Khối mạch âm sắc
 Khối mạch khuếch đại trung gian kích
 Khối khuếch đại công suất.
 Khối nuôi nguồn.
Cá nhân tìm hiểu ứng dụng của từng khối
Hoạt động 3
Tìm hiểu nguyên lí làm việc của khối GV cho HS xem hình 18.3 đã phóng đại
khuyếch đại công suất trên bảng
GV hỏi:
Cá nhân theo dõi hình vẽ 1/ Mạch điện vừa xem là mạch gì ?
Trả lời câu hỏi của GV: 2/ Có bao nhiêu Tranzito ?
- Đây là sơ đồ mạch khuếch đại công suất
mắc đẩy kéo có biến áp.
- Có dùng hai Tranzito T1 và T2 cùng loại. Tải
được mắc với tần khuếch đại qua biến áp
BA2.
- Mạch colector của mỗi Tranzito được mắc
vào một nữa cuộn dây sơ cấp của biến áp
BA2.
Thông báo:
HS chú ý và ghi nhớ thông báo của GV Cả hai nữa chu kì, đều có tín hiệu được
khuếch đại ra loa.
Hoạt động 4 GV đặt câu hỏi theo mục tiêu của bài
Tổng kết bài học học để tổng kết bài học
HS nhận nhiệm vụ học tập Dặn HS xem trước bài 19 SGK

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 30
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
NGUYÊN LÍ CẤU TẠO MÁY THU HÌNH
Tiết 24: Ngày soạn: 10 / 02 /
2008
I. MỤC TIÊU Ngày dạy: 12 / 02 / 2008
Sau bài này, GV phải làm cho HS: Lớp: 12C4 , 12C5
 Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình.
 Biết được nguyên lí làm việc của các sơ đồ khối.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị nội dung
 Nghiên cứu bài 20 SGK.
 Đọc các tài liệu có liên quan.
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
Tranh vẽ hình 20-2 SGK
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Kiểm tra. Đặt vấn đề

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
Cá nhân suy nghĩ trả lời - Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của
máy thu thanh?
Đặt vấn đề như SGK

Hoạt động 2: Giới thiệu khái niệm về máy thu hình
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
HS nghiên cứu SGK GV cho HS tìm hiểu khái niệm của máy
Trả lời: thu hình ?
Máy thu hình là một thiết bị nhận và tái tạo
lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài
truyền hình. Âm thanh và hình ảnh được xử lí
độc lập. GV thông báo lại cho cả lớp nắm!
GV cho ví dụ

Hoạt động 3: Tìm hiểu sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
GV thông báo: Máy thu hình có hai loại
là máy thu hình đen trắng và máy thu
HS nghe thông báo
hình màu. Nguyên lí hoạt động gần như
giống nhau.

HS đọc và tự nghiên cứu SGK GV cho HS đọc và tự nghiên cứu SGK
HS trả lời: GV hỏi: Trình bày sơ đồ khối của máy
- Khối cao tần, trung tần tách sóng có nhiệm thu hình ?
vụ nhận tín hiệu từ anten, khuếch đại các tín
hiệu này, tách sóng hình, tự động điều chỉnh
tần số ngoại sai và hệ số khuếch đại, đưa
các tín hiệu tới các khối 2, 3 và 4.
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 31
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
- Khối xử lí âm thanh có nhiệm vụ nhận tín
hiệu sóng mang âm thanh, khuếch đại sơ bộ,
tách sóng và khuếch đại công suất để phát ra
loa.
- Khối xử lí hình có nhiệm vụ nhận tín hiệu
hình ảnh, khuếch đại tín hiệu này, giải mã
màu, khuếch đại các tín hiệu màu đưa tới ba
catốt đèn hình màu.
GV tổng kết phần này bằng hình 20.2
SGK

Hoạt động 4: Nguyên lí làm việc của khối xử lí màu
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
GV cho HS nhìn vào hình 20.3 SGK
HS thảo luận theo nhóm Và yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đã
Kết quả thảo luận: được phân công
Khối xử lí màu có 6 khối cơ bản:
Khối 1 cho sang tín hiệu Y; Khối 2 lấy hai tín
hiệu màu R-Y. Các khối còn lại được mô tả
như SGK

Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò
- GV cùng HS giải quyết 3 câu hỏi trong SGK
- Xem bài 21 SGK

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 32
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 25 Ngày soạn: 17 / 02 /
THỰC HÀNH 2008
Ngày dạy: 19 / 02 / 2008
I. CHUẨN BỊ
Lớp: 12C4 , 12C5
1. Thiết bị
 1 mạch khuếch đại âm tần đã lắp sẵn
 Tranh vẽ sơ đồ nguyên lí mạch khuếch đại âm tần đã lắp sẳn
 Nguồn điện một chiều (pin)
 Mirô và dây
2. Kiến thức
Ôn lại bài 4 và 18
II. QUI TRÌNH THỰC HÀNH:
Bước 1: Tìm hiểu nguyên lí của mạch theo bản vẽ
Vẽ sơ đồ nguyên lí và báo cáo thực hành theo mẫu
Giải thích nguyên lí làm việc của sơ đồ mạch.
Bước 2: Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bảng vẽ
Căn cứ vào bản vẽ nguyên lí và bảng mạch, chỉ ra được những linh kiện tương ứng giữa chúng.
Ghi tên các linh kiện và các thông số của chúng vào bảng báo cáo thực hành theo mẫu
Bước 3: Cấp nguồn và kiểm tra sự làm việc của mạch.
III. TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH
1. HS hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đáng giá kết quả.
2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo của học sinh

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 33
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc

Tiết 25 Ngày soạn: 10 / 02 /
HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 2008
Ngày dạy: 12 / 02 / 2008
Lớp: 12C4 , 12C5
I. MỤC TIÊU
Sau bài này, GV phải làm cho HS:
 Hiểu được khái niệm về hệ thống điện quốc gia và sơ đồ lưới điện.
 Hiểu được vai trò của hệ thống điện quốc gia
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị nội dung
 Nghiên cứu bài 22 SGK.
 Đọc các tài liệu có liên quan.
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
Tranh vẽ hình 22-1 SGK
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Kiểm tra. Đặt vấn đề

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
Cá nhân suy nghĩ trả lời - Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của
máy thu thanh?
Đặt vấn đề như SGK
Hoạt động 2: Khái niệm về hệ thống điện quốc gia. Sơ đồ lưới điện quốc gia
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
+ GV cho HS tự nghiên cứu phần I trong
+ HS tự nghiên cứu phần I trong SGK SGK.
+ HS trả lời: + GV đặt câu hỏi:
1. Hệ thống điện quốc gia gồm có: nguồn 1. Khái niệm về hệ thống điện
điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện quốc gia ?
trong toàn quốc, được liên kết với nhau tạo 2. Nêu 3 hệ thống điện của Việt
thành một hệ thống để thực hiện quá trình Nam?
sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ
điện năng.
2. trước năm 1994, nước ta có 3 hệ thống
điện độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền
Nam. Từ tháng 5/1994 với sự xuất hiện
đường dây Bắc- Nam 500 KV, hệ thống điện
Việt Nam đã trở thành một hệ thống điện
quốc gia cung cấp điện năng cho toàn quốc.


+ HS chú ý thông báo của GV. GV thông báo:
Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm
các đường dây dẫn điện và các trạm

Trường THPT Số 2 Mộ Đức 34
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
điện có chức năng truyền tải điện năng
được sản xuất ở các nhà máy điện đến
các nơi tiêu thụ điện trong toàn quốc.
+ GV cho HS vẽ sơ đồ lưới điện như
+ HS vẽ sơ đồ lưới điện như SGK SGK

Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò
- GV cùng HS giải quyết 2 câu hỏi trong SGK
- Xem bài 23 SGK

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 35
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 27: NGUYÊN LÍ CẤU TẠO MÁY TĂNG ÂM Ngày soạn: 16 / 03 /
2008
I. MỤC TIÊU Ngày dạy: 18 / 03 / 2008
Sau bài này, GV phải làm cho HS:
Lớp: 12C4 , 12C5
 Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm.
 Biết được nguyên lí làm việc của khối khuyếch đại công suất.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị nội dung
 Nghiên cứu bài 18 SGK.
 Đọc các tài liệu có liên quan.
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
Tranh vẽ hình 18-2 SGK
III. Tiến trình dạy học


Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 36
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Hoạt động 1 Một tín hiệu như âm thanh hay hình ảnh
Kiểm tra bài cũ muốn truyền được đi xa thì phải làm
Cá nhân trả lời câu hỏi do GV đề ra như thế nào ?
Hoạt động 2 - GV giới thiệu sơ đồ khối và nguyên lí
Tìm hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm làm việc của máy tăng âm như SGK
việc của máy tăng âm - GV cho HS tìm hiểu các khối của máy
HS tìm hiểu các khối của máy tăng âm tăng âm
 Khối mạch vào
 Khối tiền khuếch đại
 Khối mạch âm sắc
 Khối mạch khuếch đại trung gian kích
 Khối khuếch đại công suất.
 Khối nuôi nguồn.
Cá nhân tìm hiểu ứng dụng của từng khối
Hoạt động 3
Tìm hiểu nguyên lí làm việc của khối GV cho HS xem hình 18.3 đã phóng đại
khuyếch đại công suất trên bảng
GV hỏi:
Cá nhân theo dõi hình vẽ 1/ Mạch điện vừa xem là mạch gì ?
Trả lời câu hỏi của GV: 2/ Có bao nhiêu Tranzito ?
- Đây là sơ đồ mạch khuếch đại công suất
mắc đẩy kéo có biến áp.
- Có dùng hai Tranzito T1 và T2 cùng loại. Tải
được mắc với tần khuếch đại qua biến áp
BA2.
- Mạch colector của mỗi Tranzito được mắc
vào một nữa cuộn dây sơ cấp của biến áp
BA2.
Thông báo:
HS chú ý và ghi nhớ thông báo của GV Cả hai nữa chu kì, đều có tín hiệu được
khuếch đại ra loa.
Hoạt động 4 GV đặt câu hỏi theo mục tiêu của bài
Tổng kết bài học học để tổng kết bài học
HS nhận nhiệm vụ học tập Dặn HS xem trước bài 19 SGK

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 37
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 28 Ngày soạn: 23 / 03 /
THỰC HÀNH 2008
Ngày dạy: 25 / 03 / 2008
I. MỤC TIÊU Lớp: 12C4 , 12C5
Sau bài này, GV phải làm cho HS:
 Nối được tải ba pha hình sao và hình tam giác.
 Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn.
II. CHUẨN BỊ
1. Dụng cụ vật liệu cho một nhóm học sinh
- Nguồn điện xoay chiều ba pha 220V/380V
- 1 bảng thực hành đã lắp sẵn 6 bóng đèn như SGK
- 1 vôn kế điện xoay chiều.
- 8m dây điện đơn.
- Kìm cắt dây, kìm điện, dao nhỏ, băng dính cách điện.
2. Các kiến thức liên quan
- Cách nối tải ba pha hình sao và tam giác.
- Các quan hệ giữa đại lượng dây và pha của mạch điện ba pha.
III. NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH THỰC HÀNH
HS phải tuân theo qui trình sau đây:
 Tìm hiểu các dụng cụ đo.
 Quan sát tìm hiểu bảng thực hành.
 Nối tải ở bảng thành hình tam giác, sau đó GV kiểm tra.
 Nối tải ở bảng thành hình sao, sau đó GV kiểm tra.
Sau khi tìm hiểu và thực hành nối tải ở bảng, HS phát biểu về cách nối, nêu đặc điểm của mỗi cách
nối và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành.

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 38
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Tiết 29: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU Ngày soạn: 30 / 03 /
BA PHA- MÁY BIẾN ÁP BA PHA 2008
Ngày dạy: 01 / 04 / 2008
Lớp: 12C4 , 12C5
I. MỤC TIÊU
Sau bài này, GV phải làm cho HS:
 Phân biệt được máy điện tĩnh và máy điện quay.
 Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị nội dung
 Nghiên cứu bài 25 SGK.
 Đọc các tài liệu có liên quan.
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
Tranh vẽ hình 25-2 SGK
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Kiểm tra. Đặt vấn đề

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
Cá nhân suy nghĩ trả lời 1. Khái niệm về hệ thống điện quốc
gia ?
2. Nêu 3 hệ thống điện của Việt
Nam?
Đặt vấn đề như SGK

Hoạt động 2: Khái niệm về máy phát điện xoay chiều 3 pha. Máy biến áp 3 pha
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 39
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên
HS tự đọc sách GK trang 86, 87 và trả lời GV cho HS tự đọc sách GK trang 86, 87
các câu hỏi và trả lời các câu hỏi sau:
1. Máy phát điện xoay chiều ba pha là máy 1/ Khái niệm về máy phát điện xoay
điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba chiều 3 pha?
pha. Sự làm việc của chúng dựa trên nguyên 2/ Phân loại chúng ?
tắc cảm ứng điện từ và lực điện từ.
2. Các máy điện xoay chiều ba pha được chia
làm hai loại sau:
 Máy điện tĩnh.
 Máy điện quay
GV cho HS rõ về 2 loại máy điện!


GV thông báo:
+ HS chú ý nghe thông báo của GV.
 Máy biến áp ba pha là máy điện
+ HS trả lời:
tĩnh, dùng để biến đổi điện áp
Gồm hai phần chính là lõi thép và dây quấn:
của hệ thống nguồn điện xoay
• Lõi thép: có 3 trụ để quấn dây và gông
chiều ba pha nhưng giữ nguyên
từ để khép kín mạch từ. Lõi thép được
tần số f.
làm bằng các lá thép kĩ thuật điện dày
 Máy biến áp ba pha được sử
0,35 - 0,5mm, hai mặt phủ cách điện
dụng chủ yếu trong hệ thống
và ghép lại thành hình trụ. Phần lõi
truyền tải và phân phối điện
thép để quấn dây gọi là trụ từ, phần
năng, trong mạng điện xí nghiệp.
lõi thép nối các trụ gọi là gông từ.
Ngoài ra, trong các phòng thí
• Dây quấn: là dây điện từ được cách
nghiệm người ta cũng sử dụng
điện quấn quanh trụ từ của lõi.
máy biến áp ba pha nhưng dưới
dạng tự ngẫu.
+ GV cho HS quan sát hình 25.1 SGK và
yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
Nêu cấu tạo của máy biến áp ba pha?

GV cho HS tham khảo thêm về hệ số
biến áp ở sơ đồ nối dây hình 25-3b và
25-3c trang 89 SGK
Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò
- GV cùng HS giải quyết 3 câu hỏi trong SGK
- Tuần sau kiểm tra Học kì II

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 40
Giáo án Công Nghệ 12…………………………………………………………………………..GV: Lê Vĩnh
Lạc
Trường THPT Số 2 Mộ Đức 41
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản