Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Chia sẻ: abcdef_33

HS hiểu và trình bày được nguyên nhân hình thành và t/c của đất mặn, đất phèn, trình bày được các biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn, giải thích được cơ sở kh của các biện pháp đó.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Bài 10:

Biện pháp cải tạo và sử dụng

đất mặn, đất phèn

I. Mục tiêu:

1. kiến thức:

- hiểu và trình bày được nguyên nhân hình thành và t/c của đất

mặn, đất phèn.

- trình bày được các biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất

phèn, giải thích được cơ sở kh của các biện pháp đó.

2. kĩ năng: rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp.

3. thái độ: có ý thức bảo vệ tài nguyên đất.

II. phương tiện:

1. Giáo viên: tranh ảnh về đất mặn, đất phèn.

H10.3 phóng to

- phiếu học tập

2. Học sinh: sưu tầm tranh ảnh về đất mặn, đất phèn.

III. Tiến trình bài giảng:

1. KTBC:
c1: nguyên nhân gây ra đất xám bạc màu

c2: biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIỂU KẾT

CỦA HS
GV

Cá nhân hs thực I. cải tạo và sử dụng đất
Gv y/c hoàn thành

các câu hỏi: hiện mặn:

- Thế nào là đất 1. nguyên nhân hình

mặn? Hs b/cáo kquả có thành:

- Đất mặn ở nước ta thảo luận bổ sung

phổ biến ở vùng nào? Trả lời

- Tác nhân chủ yếu Đất mặn là đất có chứa

hình thành đất mặn ở nhiều cation Na+ hấp

phụ trên bề mặt keo đất
VN là gì?

và trong dung dịch đất.

Gv tóm tắt - phổ biến ở đồng bằng

ven biển
- nguyên nhân: - nước

biển tràn vào
n/c sgk, hãy nêu tóm

tắt các thành phần cơ - nước ngầm

bản của đất mặn? 2. đặc điểm, t/c của đất

mặn(sgk)Gv thông báo: do đất 3. Biện pháp cải tạo và

có tpcg nặng, tỉ lệ sét hướng sử dụng

cao nên đất nén chặt, A, Biện pháp cải tạo:

k/n thấm nước kém, (sgk)

không tơi xốp….. B, sử dụng đất mặn:

y/c hs thảo luận: (sgk)

1, Bp thuỷ lợi được II. cải tạo và sử dụng đất

áp dụng để cải tạo phèn

đất mặn gồm những Thảo luận 1. Nguyên nhân hình

khâu nào? nhằm mục thành

đích gì? - đb ven biển
2, Tại sao đất mặn - phân huỷ xác sv có

thuộc loại đất trung chứa s

tínhhay hơi kiềm mà 2. Đặc điểm, t/c của đất

người ta vẫn áp dụng

bp bón vôi để cải

tạo?

Viết ptp/u tđổi Ion

với keo đất khi bón

vôi?

3, Sau khi bón vôi

cho đất 1 thời gian

cần làm gì cho đất?

4, Bổ sung chất hữu

cơ cho đất bằng cách

nào? có tác dụng gì?Gv giảng: sau khi rửa
mặn, chưa phải đã

hết mặn ngay vì vậy

phải trồng cây chịu

măn để giảm Na+

trong đất sau đó mới

trồng cây khác. cần

thời gian dài.Trong các bp nêu

trên bp nào là quan

trọng nhất? Vì sao?
Gv nêu tóm tắt

hướng sử dụng
y/c hs n/c sgk-

nêu nguyên nhân

hình thành?
y/c hs đọpc phần 2,3

và hoàn thành phiếu

học tập:
tính chất Bp cải

tạo

tương

ứng

- tp cơ
giới…

- tầng

đất

mặt…

- độ

chua…

Chất độc

hại…

- độ phì

nhiêu..vsv…

Hỏi: P/u của dung

dịch đất khi bón vôi

cải tạo đất mặn, phèn

có gì khác nhau?Mặn: giải phóng
- Việc giữ nước liên
tục và thay nước NA+, thuận lợi

thường xuyên có tác cho rửa mặn

dụng gì? phèn: Al(OH)3->

lên liếp

phèn và biện pháp cải

- không để cho tạo:

pirit bị oxh làm tính chất Bp cải

cho đất chua, giữ tạo

nước còn làm tương

cho tầng đất mặt ứng

không bị khô - tp cơ - bón

cứng, nứt nẻ,
- Vì sao không cày giới phân

sâu bừa kĩ mà chỉ thay nước thường nặng hữu cơ

cày nông, bừa sục? xuyên làm giảm - tầng - X D hệ

chất độc hại đối đất mặt thống

với cây tưới tiêu
khi khô

thì cứng hợp lí

- các pirit lắng
sau, nếu cày sâu nứt nẻ - bón vôi

sẽ đẩy chất độc - độ - cày

hại lên tầng đất chua cao sâu, phơi

mặt, thúc đẩy qt ải, lên
PH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản