Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bónthường dùng trong nông, lâm nghiệp. 2. kĩ năng: rèn kĩ năng khái quát hoá, tổng hợp. II. Phương tiện: 1. Giáo viên: -Tranh, ảnh, mẫu phân bón. -phiếu học tập

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Bài 12:

Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông

thườngI. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết được đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân

bónthường dùng trong nông, lâm nghiệp.

2. kĩ năng:

rèn kĩ năng khái quát hoá, tổng hợp.

II. Phương tiện:

-Tranh, ảnh, mẫu phân bón.
1. Giáo viên:

-phiếu học tậpPhiếu học tập số1Loại phân bón Đặc điểm chính
Phân hoá học

Phân hữu cơ

Phân vi sinh vậtPhiêú học tập số2Loại phân bón Cách sử dụng chính

Phân hoá học

Phân hữu cơ

Phân vi sinh2. Học sinh: sgk

III. Phương pháp: - nghiên cứu sgk

- thảo luận nhóm

- trực quanIV. Tiến trình bài giảng:
1. ổn định lớp

2. KTBC: trong quá trình học

3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIỂU KẾT

CỦA HS
GV

1. Hoạt động1: I.Một số loại phân

Hướng dẫn tìm hiểu bón thường dùng

1 số loại phân bón trong nông, lâm

thường dùng trong nghiệp

nông, lâm nghiệp Đọc sgk Gồm phân hoá học,

- y/c hs đọc sgk và Tóm tắt nội dung phân hữu cơ, phân vi

tóm tắt nội dung vào sinh

vở theo các câu hỏi II. Đặc điểm, tính

chất của 1 số loại
sau:
- phân bón thường phân bón thường

dùng trong nông dùng trong nông, lâm

nghiệp gồm mấy nghiệp

nhóm? Là những

nhóm nào? cho ví dụ

cụ thể?

2.Hoạt động2: Tìm

hiểu đặc điểm, t/c

của 1 số loại phân Nhận phiếu học tập

bón thường dùng và làm bài tập

trong nông, lâm

nghiệp: 1 hs trình bày

GV phát phiếu học

tập số1 1-> 2 hs nhận xét

Gv gọi 1 đại diện hs Ghi bài

trình bày

Gọi 1 vài hs nhận xét
Gv thống nhất ý

kiến, cho hs ghi bài 1. Đặc điểm của

Nhận phiếu học tập phân hoá học

số2 - chứa ít nguyên tố

dinh dưỡng, nhưng tỉ
1 hs trình bày

lệ cao

1-> 2 hs nhận xét - Dễ hoà tan nên cây

dễ hấp thụ và có hiệu

quả cao

- thường gây chua
Ghi bài

II. Đặc điểm của

phân hữu cơ

- Chứa nhiều nguyên

tố dinh dưỡng

- Thành phần và tỉ lệ

chất dinh dưỡng

không ổn định
- hiệu quả chậm

_ không làm hại đất

3.Đặc điểm của phân

vi sinh

- Là loại phân có

chuă vi sinh vật

sống, k/ năng sống

và thời gian tồn tại

của vsv phụ thuộc

vào đ/k ngoại cảnh

nên thời gian sử

dụng ngắn

- Chỉ thích hợp với 1

3.Hoạt động3:Tìm hoặc 1 nhóm cây

hiểu kĩ thuật sử dụng trồng nhất định

các loại phân bón - Không làm hại đất

thường dùng II. Kĩ thuật sử dụng
Gv phát phiếu học

tập số2

Gọi 1 đại diện hs

trình bày

-gv y/c các nhóm so

sánh với két quả của

nhóm mình rồi nxét.

- gv chỉnh sửa, y/c hs

ghi bài.

1. Sử dụng phân hoá

học

Bón thúc là chính,khi

bón với lượng nhỏ

- Phân lân khó hoà

tan nên dùng để bón

lót

- Sau nhiều năm bón
đạm, kali cần phải

bón vôi cải tạo đất

- Phân hỗn hợp NPK

có thể dùng để bón

lót hoặc bón thúc

2. Sử dụng phân hữu- Dùng để bón lót là

chính, trước khi sử

dụng cần phải ủ cho

hoai mục

3. Sử dụng phân vi

4. CỦNG CỐ sinh

Câu hỏi trắc nghiệm - Có thể trộn hoặc

Câu1: Khi bón cần 1 Cá nhân hs trả lời tẩm vào hạt, rễ cây

lượng nhỏ, làm nhiều trước khi gieo trồng

lần là cách sử dụng - Có thể bón trực tiếp
loại phân… vào đất để tăng số

A. Đam và kali lượng vsv có ích cho

đất
B. Lân

C. phân chuồng

D. phân xanh

Câu2: Trước khi sử

dụng cần ủ cho hoai

mục là cách sử dụng

của loại phân…

A. Phân xanh

B. phân chuồng

C. phân lân

D. Gồm A và B

Câu 3: Điền vào chỗ

trống cho thích hợp

1,Phân………… có

thể bón trực tiếp vào
đất để tăng số lượng

vsv có ích trong đất

2, Do tỉ lệ

………cao, dễ

………và hiệu quả

nhanh nên phân đạm,

kali dùng để bón thúc

là chính.

4. BÀI TẬP VỀ

NHÀ:

-câu hỏi sgk

- Đọc trước bài13
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản