Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Hiểu và trình bày được các điều kiện phát sinh và phát triển của sâu bệnh hại cây trồng. - Rèn năng lực tư duy phân tích. II. Đồ dùng: - Tranh ảnh các loại sâu, bệnh hại cây trồng. III. Tiến trìng bài giảng. 1. KTBC: không KT.

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng

Bài 15:

Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng.I. Mục tiêu:

- Hiểu và trình bày được các điều kiện phát sinh và phát triển của sâu

bệnh hại cây trồng.

- Rèn năng lực tư duy phân tích.

II. Đồ dùng:

- Tranh ảnh các loại sâu, bệnh hại cây trồng.

III. Tiến trìng bài giảng.

1. KTBC: không KT.2. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG TIỂU KẾT

CỦA HS

Hỏi 1: Sâu bệnh nào Sâu nải, sâu keo, I. Nguồn sâu, bệnh hại.

thường gây hại trên đồng sâu gai, cắn giẻ,
ruộng Việt Nam?. cuốn lá, đục - Hạt giống nhiều sâu

thân….. bệnh bệnh.

Hỏi 2 : Các loại sâu bệnh đào ôn. - Có sẵn trên đồng

tiềm ẩn ở đâu?. ruộng.

TL: Sẵn + giống. Trứng + nhộng: Tiềm

ẩn

trong

Hỏi: Cần làm gì để ngăn đất

ngừa sâu bệnh phát triển. Bào tử lệnh : Bụi

Trả lời: cây,bờ

Tác dụng của từng biện cỏ,cây

Trả lời
pháp là gì. non.

T0 ảnh hưởng tới sự PS

phát triển sâu bệnh ntn Trả lời: - Sự PS- - biện pháp kỹ thuật:

cày bừa,ngấu đất, phơi
PT

đất, phát quang, vệ sinh
- Qúa

trình xâm nhập. đồng ruộng.
II. Điều kiện khí hậu

đất đai.

1. Nhiệt độ môi trường.

Hỏi: Sâu bệnh PT Y/Cb ảnh hưởng tới sự PS, PT

độ ẩm không khí và lượng ủa

mưa ntn ? Ss sâu bệnh.

Hỏi: giải thích vì sao độ Trả lời: - Mỗi loài sâu sinh

ẩm không khí và lượng trưởng,TP trong 1 giới

mưa có ảnh hưởng đến sự Trả lời: - Trực hạn T0 nhất định.

phát triển của sâu bệnh?. tiếp. Ngoài ra t0 còn ảnh

hưởng đến quá trình
- Gián

tiếp. xâm nhập, lây lan bệnh.

VD: SGK .

2.Độ ẩm + lượng mưa .

Hỏi:Khi gặp điều kiện - Y/C: Độ ẩm không khí
nhiệt độ ẩm cao chúng ta cao, mưa nhiều.

cần làm gì để hạn chế sự - ảnh hưởng trực tiếp:

phát triển của sâu bệnh ? Tăng cường sinh trưởng,phát dục.

Hỏi: Những loại đất nào kiểm tra đồng Độ ẩm không khí thấp

để phát sinh bệnh ? cho ruộng tổ chức lượng mưa giảm dẫn

VD cụ thể. hoạt động diệt đến chết.

trừ bằng bẫy, - ảnh hưởng gián tiếp:

bả…. tác động đến thực vật

Dựa vào KGK dẫn đến sâu bệnh.
Cho H/S thảo luận nhómHỏi 1: Hãy phân tích 3. Điều kiện đất đai.

những việc làm của nhân - Thừa, thiếu d2 dẫn

dân để tạo điều kiện cho đến cây phát triển

sâu bệnh phát triển. Thảo luận nhóm. không bình thường -
sâu bệnh phát triển.

- 1 đại diện báo - VD: giàu mùn,Đạm

Hỏi 2: Cần làm gì để cáo kết quả. dẫn đến mắc bệnh đạo

khắc phục những việc làm - Các nhóm khác ôn, bạc lá.

đó và hạn chế sự phát bổ sung. Chua dẫn đến cây kém

sinh, phát triển của sâu phát triển- bệnh…

bệnh. III. Đ/k về giống cây

- CN tóm tắt. trồng và công đoạn

Hỏi: Thế nào là ổ dịch? chăm sóc.

Khi nào thì ổ dịch phát 1 – Giống + cây con

triển thành dịch sâu bệnh. nhiều bệnh dẫn đến sâu

bệnh phát triển.

Trả lời 2 – Chăm sóc
Củng cố: - Nhiều đạm dẫn đến

Chọn phương án đúng: tăng những bệnh ( lá
1.Một sâu bệnh phát sinh phát triển).

trên đồng ruộng thường - Ngập úng + vết

tiềm ẩn ở: thương dẫn đến vi sinh

a. Trong đất, trong các vật dễ xâm nhập.

loại cây, trong cỏ rác. IV. Điều kiện để sâu

b. Trong bụi cây cỏ ven bệnh phát triển thành

bờ ruộng. dịch.

c.Tên hạt giống, cây con. - ổ dịch: Là nơi xuất

d. Cả: a,b,c. phát của sâu bệnh để

2. ổ dịch là: phát triển ra đồng

a. Nơi xuất phát của sâu ruộng.

bệnh để phát triển rộng ra - Điều kiện môi trường

đồng ruộng. thuận lợi là đầy

b. Nơi có nhiều sâu bệnh đủ,T0, độ ẩm,

hại.

c. Nơi cư trú của sâu

bệnh.
d. Cả: a,b,c.

3. Biện pháp kỹ thuật có

thể ngăn ngừa sâu bệnh.

a. Cày bừa, ngâm đất.

b. Phơi đất làm vi sinh.

c.

d. Sử dụng thuốc trừ sâu.

e. Cả: a,b,c.

f. Cả: a,b,c,d
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản