Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Học sinh trình bày được những ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường. - Xác định được các biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học bảo vệ thực vật. - Rèn luyện năng lực tư duy phân tích, so sánh. II. Đồ dùng dạy học. Vẽ sơ đồ truyền đường thuốc Vật nuôi Tăng nước sinh Người

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật

Bài 19: ảnh hưởng của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến quần

thể sinh vật và môi trường.
I. Mục tiêu:

- Học sinh trình bày được những ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học

bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường.

- Xác định được các biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hoá

học bảo vệ thực vật.

- Rèn luyện năng lực tư duy phân tích, so sánh.

II. Đồ dùng dạy học.

Vẽ sơ đồ đường

truyền thuốc Tăng
Vật nuôi Người
nước sinh
hoá học bảo vệ thực vật

vào môi trường và con người

2. Phiếu học tập :
Thuốc Rau, cây
hoá học lương
Hậu quả xấu Nguyên nhân
Bảng biểu:

Hậu quả xấu Nguyên nhân

1. Gây ô nhiễm môi trường đất, 1. Do con người phun với liều

nước. lượng cao, phun nhiều lần, nước

2. Gây ô nhiễm nông sản mưa, nước tưới rửa trôi thuốc

3. Gây ngộ độc hoặc gây nguy ngấm vào nguồn nước.

hiểm cho người 2. lượng thuốc hoá học nhiều,

thời gian cách li ngắn, thuốc tồn

lưu trong nông sản.

3. Thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu

trong đất, nước -> động vật thuỷ

sinh-> rau cỏ-> vật nuôi->

người.

- Thuốc trong rau, củ, quả chưa
phân huỷ hết.III.Tiến trình bài giảng:

1. KTBC: không KT.

2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU KẾT

GV HS

Hỏi: Vì sao sử dụng Sử dụng sgk để trả I. ảnh hưởng xấu của

thuốc bảo vệ thực vật lời thuốc hoá học bảo vệ

có ảnh hưởng xấu thực vật đến quần thể

đến quần thể sinh sinh vật:

vật? - có phổ độc rộng

nên sử dụng rất linh

Hỏi2: Hãy nêu động, thường được

những ảnh hưởng sử dụng với nồng độ
sgk
xấu của thuốc bảo vệ cao hoặc tổng lượng

thực vật đến quần thể cao.

sinh vật? - ảnh hưởng: - tác

động đến mô, tế bào

cây trồng-> cháy táp

lá, thân-> ảnh hưởng

Thảo luận nhóm đến năng suất, chất

- y/c hs thảo luận làm bài tập lượng nông sản

nhóm để hoàn thành - Diệt trừ sinh vật có

phiếu học tập. ích

Xác định nguyên - Xuất hiện quần thể

nhân vì sao dẫn tới sâu bệnh đột biến

hậu quả xấu đến môi kháng thuốc.

trường và con người. Ghi bài II. ảnh hưởng xấu

của thuốc hoá học

Giáo viên nhận xét bảo vệ thực vật đến

và hoàn thiện. môi trường:
( phần bảng biểu)

Sử dụng sgk III. Biện pháp hạn

chế ảnh hưởng xấu

Hỏi: Nêu tóm tắt các của thuốc hoá học

nguyên tắc hạn chế bảo vệ thực vật:

ảnh hưởng xấu của - 4 nguyên tắc: sgk

thuốc hoá học bảo vệ * Biện pháp bảo

thực vật? Vận dụng các kiến đảm an toàn cho

thức thực tế để trả lời người lao động khi đi

phun:

Hỏi: Hãy nêu các - Người phun đứng

biện pháp bảo đảm đầu luồng gió hướng

an toàn lao động cho vòi phun vào cuối

người đi phun thuốc luồng gió.

hoá học bảo vệ thực - Phun từ nơi cuối

vật? luồng gió dịch dần

lên ngược với luồng
gió để hơi thuốc

không ảnh hưởng

đến người phun.

- Đeo khẩu trang, đi

ủng, găng tay.

3. Củng cố: Chọn phương án trả lời đúng nhất:

Thuốc hoá học bảo vệ thực vật có thể xâm nhập vào cơ thể người,

gây bệnh hiểm nghèo bằng các con đường:1. Thuốc tồn lưu trong nông sản, đi vào vật nuôi từ đó theo thức ăn

vào cơ thể người.

2. Thuốc ngấm từ đất, vào nguồn nướpc cho người sử dụng.

3. Thuốc bốc hơi trong không khí, qua đường hô hấp vào cơ thể

người.

4. Cả 1 và 2.

5. Cả 1, 2 và3.Bài tập về nhà: câu hỏi sgk.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản