Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồng

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng. - Biết được nội dung của các thí nghiệm so sánh gống, kiểm tra kĩ thuật, sx quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng. 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích. II. Chuẩn bị của GV & HS: 1. Chuẩn bị của GV: Tranh, ảnh, băng hình(nếu có) liên quan đến nội dung bài học. 2. Chuẩn bị của HS: Đọc trước nội dung bài học và các tài liệu tham khảo(nếu có)....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồng

Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồngI. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây

trồng.

- Biết được nội dung của các thí nghiệm so sánh gống, kiểm tra kĩ

thuật, sx quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng.

2.Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích.

II. Chuẩn bị của GV & HS:

1. Chuẩn bị của GV:

Tranh, ảnh, băng hình(nếu có) liên quan đến nội dung bài học.

2. Chuẩn bị của HS:

Đọc trước nội dung bài học và các tài liệu tham khảo(nếu có).

III. Phương pháp:

- chia nhóm học tập, độc lập n/c SGK .

- diễn giảng giảI quyết vấn đề.
IV. Tiến trình bài giảng:

1. Bài cũ: Sản xuất N-L-N nghiệp có tầm quan trọng ntn trong nền

kinh tế quốc dân?

2. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG TIỂU KẾT

CỦA

HS

Hoạt động1: Tìm hiểu mục đích,

ý nghĩa của công tác khảo

nghiệm giống cây trồng:

- GV nêu vấn đề

Vì sao các giống cây trồng

trước khi đưa ra sx đại trà phảI Thảo luận theo

qua khảo nghiệm? bàn về 2ý GV

- GV y/c HS đọc SGK và chú ý đưa ra .

về:

+ Mqh giữa đk n/cảnh với

cây trồng, từ đó dẫn đến mục
đích của KNG ở các vùng sinh

tháI khác nhau.

+ Mqh giữa đặc tính giống

với y/c kthuật. Lắng nghe và

góp ý.

- GV gọi 1 hs lên trả lời câu hỏi

nêu vấn đề sau khi đã thảo luận.

- Gọi 1 vài hs nhận xét.- GV y/c HS trả lời câu lệnh HS trả lời sau

trong SGK để nhấn mạnh vai trò khi đã thống

nhất được phần
công tác KNG trong sx.

thảo luận trên. KNG có ý nghĩa
- quan sát hs ghi bài.

quan trọng trong

việc đưa giống

- ghi phần tiểu mới vào sx đại

kết . trà, đbảo cung

cấp thông tin về
đặc tính giống và

y/c kthuật canh

tác, giống phù

hợp với đk stháI

Hoạt động2: Tìm hiểu các loại ở địa phương hay

thí nghiệm KNG cây trồng: không, để có

- GV gộp các bàn thành 4 nhóm hướng sử dụng.

n/c mục II kết hợp các h/a trong

SGK thảo luận theo phiếu học

tập sau:

Thảo luận theo

nhóm để hoàn

thành bảng trong
Các TN TN TN

phiếu học tập.
loại kiểm sản
so

xuất
TN sánh tra

giốn kthu quản

ật
Tiêu chí g g

so sánh cáo
Mục đích

TN

Nội dung

TN

- GV cử đại diện nhóm lên trình

bày.so sánh kq của các nhóm bằng

bảng mẫu và y/c HS hoàn thành

bảng vào vở.
TN so TN TN

Cácloại kiểm sản
sánh

giống xuất
TN tra

quản
kthu

ật g

Tiêu cáo

chí

so sánhKiể
So Tuyê

sánh m tra n

với đề truyề

giống xuất n

đại trà của đưa
để giốn
cqua

Mục chọn n g

đích chọn mới
ra

TN giống tạo vào

vượt giốn sx

trội, g về đại

gửi đi quy trà.

khảo trình

HS hoàn thành
nghiệ kthu

vào vở.
mở ật

cấp gieo

quốc trồng

gia. .

Triể
So Xác

định
sánh n

thời
toàn khai

diện vụ, trên
Nội về mật diện

strưởn độ
dung tích

rộng,
TN g, gieo

ptriển, trồng kết

nsuất, , chế hợp

chất độ hội

lượng, phân nghị

đầu
tính bón.

chống - xây bờđể

chịu. dựng đánh

quy giá.

trình

kthu

ật

gieo

trồng

Độc lập suy nghĩ
.

để trả lời.
Hoạt động3:Tkết, ktra đánh giá

kq

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Chọn câu trả lời đúng:

Câu1: Thí nghiệm so sánh

giống nhằm mục đích….

A.kiểm tra đề xuất của cơ quan

chọn tạo giống vềquy trình

kthuậtgieo trồng.

B. so sánh với giống đại trà để

chọn ra giống vượt trội, gửi đi

khảo nghiệm ở cấp quốc gia.

C. Tuyên truyền đưa giống mới

vào sx đại trà.

D. so sánh toàn diện về sinh

trưởng, phát triển, năng suất,

chất lượng, tính chống chịu.

Câu2: Khảo nghiệm giống trước
khi đưa giống mới vào sx đại trà

có ý nghĩa…

A. cung cấp thông tin về yêu

cầu kthuật canh tác của

giống.

B. Có hướng sử dụng giống

nhằm phát huy tối đa hiệu

quả giống.

C. Chọn ra giống thích hợp

nhất cho từng vùng sinh

thái.

D. Gồm 3 phương án trên.BÀI TẬP VỀ NHÀ:

- Các câu hỏi cuối bài

- Đọc trước bài 3.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản