Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồng

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
580
lượt xem
36
download

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng. - Biết được nội dung của các thí nghiệm so sánh gống, kiểm tra kĩ thuật, sx quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng. 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích. II. Chuẩn bị của GV & HS: 1. Chuẩn bị của GV: Tranh, ảnh, băng hình(nếu có) liên quan đến nội dung bài học. 2. Chuẩn bị của HS: Đọc trước nội dung bài học và các tài liệu tham khảo(nếu có)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồng

  1. Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng. - Biết được nội dung của các thí nghiệm so sánh gống, kiểm tra kĩ thuật, sx quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng. 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích. II. Chuẩn bị của GV & HS: 1. Chuẩn bị của GV: Tranh, ảnh, băng hình(nếu có) liên quan đến nội dung bài học. 2. Chuẩn bị của HS: Đọc trước nội dung bài học và các tài liệu tham khảo(nếu có). III. Phương pháp: - chia nhóm học tập, độc lập n/c SGK . - diễn giảng giảI quyết vấn đề.
  2. IV. Tiến trình bài giảng: 1. Bài cũ: Sản xuất N-L-N nghiệp có tầm quan trọng ntn trong nền kinh tế quốc dân? 2. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG TIỂU KẾT CỦA HS Hoạt động1: Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng: - GV nêu vấn đề Vì sao các giống cây trồng trước khi đưa ra sx đại trà phảI Thảo luận theo qua khảo nghiệm? bàn về 2ý GV - GV y/c HS đọc SGK và chú ý đưa ra . về: + Mqh giữa đk n/cảnh với cây trồng, từ đó dẫn đến mục
  3. đích của KNG ở các vùng sinh tháI khác nhau. + Mqh giữa đặc tính giống với y/c kthuật. Lắng nghe và góp ý. - GV gọi 1 hs lên trả lời câu hỏi nêu vấn đề sau khi đã thảo luận. - Gọi 1 vài hs nhận xét. - GV y/c HS trả lời câu lệnh HS trả lời sau trong SGK để nhấn mạnh vai trò khi đã thống nhất được phần công tác KNG trong sx. thảo luận trên. KNG có ý nghĩa - quan sát hs ghi bài. quan trọng trong việc đưa giống - ghi phần tiểu mới vào sx đại kết . trà, đbảo cung cấp thông tin về
  4. đặc tính giống và y/c kthuật canh tác, giống phù hợp với đk stháI Hoạt động2: Tìm hiểu các loại ở địa phương hay thí nghiệm KNG cây trồng: không, để có - GV gộp các bàn thành 4 nhóm hướng sử dụng. n/c mục II kết hợp các h/a trong SGK thảo luận theo phiếu học tập sau: Thảo luận theo nhóm để hoàn thành bảng trong Các TN TN TN phiếu học tập. loại kiểm sản so xuất TN sánh tra giốn kthu quản ật Tiêu chí g g so sánh cáo
  5. Mục đích TN Nội dung TN - GV cử đại diện nhóm lên trình bày. so sánh kq của các nhóm bằng bảng mẫu và y/c HS hoàn thành bảng vào vở.
  6. TN so TN TN Cácloại kiểm sản sánh giống xuất TN tra quản kthu ật g Tiêu cáo chí so sánh Kiể So Tuyê sánh m tra n với đề truyề giống xuất n đại trà của đưa
  7. để giốn cqua Mục chọn n g đích chọn mới ra TN giống tạo vào vượt giốn sx trội, g về đại gửi đi quy trà. khảo trình HS hoàn thành nghiệ kthu vào vở. mở ật cấp gieo quốc trồng gia. . Triể So Xác định sánh n thời toàn khai diện vụ, trên
  8. Nội về mật diện strưởn độ dung tích rộng, TN g, gieo ptriển, trồng kết nsuất, , chế hợp chất độ hội lượng, phân nghị đầu tính bón. chống - xây bờđể chịu. dựng đánh quy giá. trình kthu ật gieo trồng Độc lập suy nghĩ . để trả lời.
  9. Hoạt động3:Tkết, ktra đánh giá kq CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng: Câu1: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích…. A.kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống vềquy trình kthuậtgieo trồng. B. so sánh với giống đại trà để chọn ra giống vượt trội, gửi đi khảo nghiệm ở cấp quốc gia. C. Tuyên truyền đưa giống mới vào sx đại trà. D. so sánh toàn diện về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, tính chống chịu. Câu2: Khảo nghiệm giống trước
  10. khi đưa giống mới vào sx đại trà có ý nghĩa… A. cung cấp thông tin về yêu cầu kthuật canh tác của giống. B. Có hướng sử dụng giống nhằm phát huy tối đa hiệu quả giống. C. Chọn ra giống thích hợp nhất cho từng vùng sinh thái. D. Gồm 3 phương án trên. BÀI TẬP VỀ NHÀ: - Các câu hỏi cuối bài - Đọc trước bài 3.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản