Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được thế nào là chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật. - Biết được cơ sở khoa học của quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn, vi rút và nấm trừ sâu. 2. kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. II. Đồ dùng dạy học. -Tranh ảnh liên quan đến bài học. III.Tiến trình bài giảng: 1. KTBC: Sử dụng thuốc hoá học bảo vệ thực vật có ảnh hưởng như thế nào đến quần thể sinh vật và môi trường? 2. Bài mới:...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

Bài 20: ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ

thực vật.I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết được thế nào là chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật.

- Biết được cơ sở khoa học của quy trình sản xuất chế phẩm vi

khuẩn, vi rút và nấm trừ sâu.

2. kĩ năng:

Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.

II. Đồ dùng dạy học.

-Tranh ảnh liên quan đến bài học.

III.Tiến trình bài giảng:

1. KTBC: Sử dụng thuốc hoá học bảo vệ thực vật có ảnh hưởng như

thế nào đến quần thể sinh vật và môi trường?

2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU KẾT

GV HS

Hoạt động 1: Tìm I. Chế phẩm vi khuẩn

hiêủ chế phẩm vi trừ sâu:

khuẩn trừ sâu: -Là loại chế phẩm

-y/cầu HS đọc Sgk -Đôc lập đpọc sgk và được sản xuất từ sự

và trả lời: trả lời câu hỏi. sử dụng các vi khuẩn

Cơ sở khoa học và có tinh thể prôtêin

quy trình sản xuất độc ở giai đoạn bào

chế phẩm vi khuẩn tử.

trừ sâu là gì? - 1 số loại chế phẩm

- Hãy kể tên một vài vi khuẩn trừ sâu:

chế phẩm vi khuẩn thuốc trừ sâu Bt….

trừ sâu mà em biết?

II. Chế phẩm vi rút

trừ sâu:

Hoạt động2: Tìm
hiểu chế phẩm vi rút Nghiên cứu sgk và Để sx ra chế phẩm vi

trừ sâu: trả lời câu hỏi. rút trừ sâu, người ta

- Vì sao khi mắc gây nhiễm vi rút

bệnh vi rút, cơ thể nhân đa diện (NPV)

sâu bọ lại mềm trên sâu non(vật

nhũn? chủ).

- Để sản xuất ra chế - Nghiền nát sâu non

phẩm vi rút trừ sâu đã bị nhiễm vi rút và

người ta làm thế pha với nước theo tỉ

lệ nhất định -> lọc
nào?

lấy nước dịch ta thu

được dịch vi rút đậm

đặc -> sx thuốc trừ

sâu NPV.

n/c sgk và trả lời câu

Hoạt động3: Tìm hỏi III. Chế phẩm nấm

hiểu chế phẩm nấm trừ sâu:
trừ sâu: - Các loại nấm được

- Hướng dẫn HS tự sử dụng để bảo vệ

n/c SGK .và trả lời; cây trồng: nấm túi và

- Những loại nấm nấm phấn trắng.

nào được sử dụng để -khi cơ thể sâu bọ bị

bảo vệ cây trồng? nhiễm nấm thì bị

Nấm diệt sâu bọ trương lên, các hệ cơ

bằng cách nào? quan của sâu bọ bị ép

vào thành cơ thể ,
- Nêu quy trình công

nghệ sx chế phẩm sâu bọ yếu dần rồi

nấm trừ sâu? chết.

- Tóm tắt H20.3

3.Củng cố : Chọn phương án đúng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản