Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sản

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Hiểu được cách tổ chức và đặc điểm của hệ thống nhân giống vật nuôi. - Hiểu được quy trình sản xuất con giống trong chăn nuôi và thuỷ sản. - Hình thành ý thức về cách tổ chức và tiến hành công tác giống trong chăn nuôi ở gia đình và địa phương. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo: Giáo trình giống vật nuôi của trường Đại học Sư phạm. - Sưu tầm các tư liệu thực tế từ các trại nhân giống ở địa phương. III.Tiến trình bài...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sản

Bài 26: sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sảnI. Mục tiêu:

- Hiểu được cách tổ chức và đặc điểm của hệ thống nhân giống vật

nuôi.

- Hiểu được quy trình sản xuất con giống trong chăn nuôi và thuỷ

sản.

- Hình thành ý thức về cách tổ chức và tiến hành công tác giống

trong chăn nuôi ở gia đình và địa phương.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học

- Tài liệu tham khảo: Giáo trình giống vật nuôi của trường Đại học

Sư phạm.

- Sưu tầm các tư liệu thực tế từ các trại nhân giống ở địa phương.

III.Tiến trình bài giảng:

1. Đặt vấn đề vào bài:

2. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG

CỦA HS
GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu hệ thống nhân giống vật nuôi

1. Hệ thống nhân

- GV cho HS đọc SGK HS đọc SGK, trả giống vật nuôi.

và nêu câu hỏi: Các đàn lời câu hỏi. a, Tổ chức các đàn

giống trong hệ thống giống trong hệ thống

nhân giống vật nuôi có nhân giống:

đặc điểm gì ? SGKQuan sát H26.1

- Cho HS quan sát thảo luận, trả lời.

H26.1, giải thích các

phần trong hình tháp

tượng trưng cho các

đàn giống về phẩm

chất, số lượng, tiêu
chuẩn chọn lọc và mức

độ đầu tư về vật chất,

kỹ thuật, chăm sóc,

nuôi dưỡng.

- GV lưu ý HS: Đàn hạt Quan sát H26.1,

là suy nghĩ, thảo luận,
nhân luôn luôn

những đàn giống thuần trả lời. b, Đặc điểm của hệ

chủng. thống nhân giống

- Hỏi: Vì sao trong mô HS suy luận dựa hình tháp:

hình tháp, đàn vật nuôi theo hiểu biết của

hạt nhân được thể hiện mình.

ở phần dỉnh tháp? Vị - Nếu cả ba đàn

trí, kích thước của phần giống đều là thuần

này tượng trưng cho chủng thì năng suất

điều gì ? của chúng sẽ theo

- Hỏi: Từ các vị trí thứ tự trên; còn nếu

tương ứng trong mô các đàn nhân giống
hình, hãy nêu đặc điểm và đàn thương phẩm

của các đàn giống trong là con lai thì năng

hệ thống nhân giống? suất của đàn nhân

giống cao hơn đàn

hạt nhân và đàn

- Hỏi: Năng suất vật thương phẩm cao

nuôi sẽ tăng dần theo hơn đàn nhân giống.

chiều nào ? Tại sao? - Trong hệ thống

giống hình
nhân

tháp, chỉ được phép

đưa con giống từ đàn

hạt nhân xuống đàn

- (ở đặc điểm này GV nhân giống và từ đàn

giải thích qua về ưu thế - HS đọc SGK, trả nhân giống xuống

lời câu hỏi. đàn thương phẩm,
lai).

không được làm

ngược lại.
- Yêu cầu HS giải thích

tại sao không được làm

ngược lại?

Hoạt động 2: Tìm hiểu quy trình sản xuất giống

2. Quy trình sản xuất

con giống:

- Hãy nêu các bước HS nghiên cứu sơ a, Quy trình sản xuất

trong quy trình sản xuất đồ và trả lời. gia súc giống: Sơ đồ

gia súc giống? H26.2 SGK.

- Theo em cần lưu ý

vấn đề gì ở mỗi bước? b, Quy trình sản xuất

- Hãy nêu các bước cá giống : Sơ đồ 26.3

trong quy trình sản xuất SGK

cá giống?

- Theo em cần lưu ý HS thảo luận, trả

vấn đề gì ở mỗi bước. lời.

- Nêu điểm giống và
khác nhau trong hai quy

sản xuất con
trình

giống?

Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá bài học

- Hỏi: Theo em cách tổ chức và tiến hành công tác giống trong chăn

nuôi ở gia đình và địa phương có thể áp dụng những nội dung đã

học trong bài này được không ? Vì sao?

- GV gợi ý, dẫn dắt HS trả lời, qua đó củng cố bài học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản