Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sản

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
370
lượt xem
30
download

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: - Hiểu được cách tổ chức và đặc điểm của hệ thống nhân giống vật nuôi. - Hiểu được quy trình sản xuất con giống trong chăn nuôi và thuỷ sản. - Hình thành ý thức về cách tổ chức và tiến hành công tác giống trong chăn nuôi ở gia đình và địa phương. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo: Giáo trình giống vật nuôi của trường Đại học Sư phạm. - Sưu tầm các tư liệu thực tế từ các trại nhân giống ở địa phương. III.Tiến trình bài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sản

  1. Bài 26: sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sản I. Mục tiêu: - Hiểu được cách tổ chức và đặc điểm của hệ thống nhân giống vật nuôi. - Hiểu được quy trình sản xuất con giống trong chăn nuôi và thuỷ sản. - Hình thành ý thức về cách tổ chức và tiến hành công tác giống trong chăn nuôi ở gia đình và địa phương. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo: Giáo trình giống vật nuôi của trường Đại học Sư phạm. - Sưu tầm các tư liệu thực tế từ các trại nhân giống ở địa phương. III.Tiến trình bài giảng: 1. Đặt vấn đề vào bài: 2. Các hoạt động dạy học:
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CỦA HS GV Hoạt động 1: Tìm hiểu hệ thống nhân giống vật nuôi 1. Hệ thống nhân - GV cho HS đọc SGK HS đọc SGK, trả giống vật nuôi. và nêu câu hỏi: Các đàn lời câu hỏi. a, Tổ chức các đàn giống trong hệ thống giống trong hệ thống nhân giống vật nuôi có nhân giống: đặc điểm gì ? SGK Quan sát H26.1 - Cho HS quan sát thảo luận, trả lời. H26.1, giải thích các phần trong hình tháp tượng trưng cho các đàn giống về phẩm chất, số lượng, tiêu
  3. chuẩn chọn lọc và mức độ đầu tư về vật chất, kỹ thuật, chăm sóc, nuôi dưỡng. - GV lưu ý HS: Đàn hạt Quan sát H26.1, là suy nghĩ, thảo luận, nhân luôn luôn những đàn giống thuần trả lời. b, Đặc điểm của hệ chủng. thống nhân giống - Hỏi: Vì sao trong mô HS suy luận dựa hình tháp: hình tháp, đàn vật nuôi theo hiểu biết của hạt nhân được thể hiện mình. ở phần dỉnh tháp? Vị - Nếu cả ba đàn trí, kích thước của phần giống đều là thuần này tượng trưng cho chủng thì năng suất điều gì ? của chúng sẽ theo - Hỏi: Từ các vị trí thứ tự trên; còn nếu tương ứng trong mô các đàn nhân giống
  4. hình, hãy nêu đặc điểm và đàn thương phẩm của các đàn giống trong là con lai thì năng hệ thống nhân giống? suất của đàn nhân giống cao hơn đàn hạt nhân và đàn - Hỏi: Năng suất vật thương phẩm cao nuôi sẽ tăng dần theo hơn đàn nhân giống. chiều nào ? Tại sao? - Trong hệ thống giống hình nhân tháp, chỉ được phép đưa con giống từ đàn hạt nhân xuống đàn - (ở đặc điểm này GV nhân giống và từ đàn giải thích qua về ưu thế - HS đọc SGK, trả nhân giống xuống lời câu hỏi. đàn thương phẩm, lai). không được làm ngược lại.
  5. - Yêu cầu HS giải thích tại sao không được làm ngược lại? Hoạt động 2: Tìm hiểu quy trình sản xuất giống 2. Quy trình sản xuất con giống: - Hãy nêu các bước HS nghiên cứu sơ a, Quy trình sản xuất trong quy trình sản xuất đồ và trả lời. gia súc giống: Sơ đồ gia súc giống? H26.2 SGK. - Theo em cần lưu ý vấn đề gì ở mỗi bước? b, Quy trình sản xuất - Hãy nêu các bước cá giống : Sơ đồ 26.3 trong quy trình sản xuất SGK cá giống? - Theo em cần lưu ý HS thảo luận, trả vấn đề gì ở mỗi bước. lời. - Nêu điểm giống và
  6. khác nhau trong hai quy sản xuất con trình giống? Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá bài học - Hỏi: Theo em cách tổ chức và tiến hành công tác giống trong chăn nuôi ở gia đình và địa phương có thể áp dụng những nội dung đã học trong bài này được không ? Vì sao? - GV gợi ý, dẫn dắt HS trả lời, qua đó củng cố bài học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản