Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 29 : Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Hiểu được đặc điểm một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi. - Biết được quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi và hiểu được vai trò của thức ăn hỗn hợp trong việc phát triển chăn nuôi. - Có thái độ đúng đắn đối với lao động, ham hiểu biết, vận dụng kiến thức đã học vào chăn nuôi gia đình và địa phương. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tư liệu thực tế tìm hiểu từ một số cơ sở sản xuất thức ăn cho vật...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 29 : Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

Bài 29 : Sản xuất thức ăn cho vật nuôiI. Mục tiêu:

- Hiểu được đặc điểm một số loại thức ăn thường dùng trong chăn

nuôi.

- Biết được quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi và hiểu

được vai trò của thức ăn hỗn hợp trong việc phát triển chăn nuôi.

- Có thái độ đúng đắn đối với lao động, ham hiểu biết, vận dụng kiến

thức đã học vào chăn nuôi gia đình và địa phương.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học

- Tư liệu thực tế tìm hiểu từ một số cơ sở sản xuất thức ăn cho vật

nuôi.

- Tài liệu tham khảo : Giáo trình thức ăn và dinh dưỡng của các

trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Nông nghiệp.

III.Tiến trình bài giảng:

1. Đặt vấn đề vào bài:

2. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG

CỦA HS
GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số loại thức ăn chăn nuôi

- Hỏi: Em hãy quan sát - Quan sát H29.1 1. Một số loại thức

sơ đồ H29.1 SGK và SGK, vận dụng ăn trong chăn nuôi.

lấy thêm ví dụ về mỗi kiến thức thực tế để 1. Một số loại thức

loại thức ăn thường trả lời. ăn thường dùng trong

được sử dụng ở địa chăn nuôi.

phương em. Loại thức SGK

ăn đó được xếp vào

nhóm nào và thường

được dùng cho vật nuôi 2. Đặc điểm một số

- HS kết hợp kiến loại thức ăn của vật
nào?

- GV nhận xét, bổ sung thức thực tế với nuôi.

- GV yêu cầu HS đọc SGK để trả lời. -Thức ăn tinh: Hàm

SGK, kết hợp với thực lượng các chất dinh

tế chăn nuôi ở gia đình dưỡng cao, dễ bị ẩm
và địa phương, hãy nêu mốc, sâu mọt.

đặc điểm từng loại thức - Thức ăn xanh: Chất

ăn. Đây là nội dung liên lượng phụ thuộc

quan nhiều đến kiến nhiều yếu tố.

thức thực tế, GV có thể - Cỏ tươi: Nhiều

tập trung vào thực tế Vitamin E,Caroten

sản xuất của địa và khoáng chất.

phương mình để đặt câu - Rau bèo: nhiều

hỏi, dẫn dắt cho phù khoáng, Vitamin C.

hợp. - Thức ăn ủ xanh:

thức ăn xanh ủ yếm

khí,

- Thức ăn khô: Cỏ

- HS thảo luận, trả khô, rơm rạ …

lời. - Thức ăn hỗn hợp:

Đầy đủ, cân đối các

- Về mùa đông, thức ăn chất dinh dưỡng.
vật nuôi thường rất

hiếm, vậy phải làm thế

nào để cung cấp đủ

thức ăn cho vật nuôi?

- GV gợi ý, bổ sung.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp cho

vật nuôi

- Từ đặc điểm của thức - HS thảo luận, trả II. Sản xuất thức ăn

ăn hỗn hợp, em hãy cho lời. hỗn hợp cho vật

biết tác dụng của thức nuôi.

1.Vai trò của thức ăn
ăn hỗn hợp  vai trò

hỗn hợp:
của thức ăn hỗn hợp là

- Thức ăn hỗn hợp có
gì?

đầy đủ và cân đối

phần dinh
thành

dưỡng, làm tăng hiệu

quả sử dụng, đem lại
hiệu quả kinh tế cao.

- Dễ sử dụng, tiết

kiệm nhân công, dễ

bảo quản, hạn chế

- Cho HS nghiên cứu - HS đọc SGK và được dịch bệnh cho

SGK, so sánh những so sánh. vật nuôi.

điểm giống và khác 2. Các loại thức ăn

nhau của thức ăn hỗn hỗn hợp.

hợp đậm đặc và thức ăn - Thức ăn hỗn hợp

hỗn hợp hoàn chỉnh. đậm đặc là hỗn hợp

- GV bổ sung. thức ăn giàu protein,

khoáng, vitamin. Khi

sử dụng phải bổ sung

thêm các loại thức

ăn.

- Thức ăn hỗn hợp

hoàn chỉnh là thức ăn
hỗn hợp đã đảm bảo

- Đọc SGK và trả đáp ứng đầy đủ và

- Hãy quan sát sơ đồ H lời. hợp lý nhu cầu dinh

29.4 và nêu nội dung dưỡng của từng loại

các bước trong Quy vật nuôi.

trình sản xuất thức ăn 3. Quy trình công

hỗn hợp? nghệ sản xuất thức

ăn hỗn hợp.

(H29.4 SGK)

Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá bài học

GV lưu ý: + Thức ăn hỗn hợp có thể sản xuất thành dạng bột hoặc

viên.

+ Thức ăn hỗn hợp sản xuất tại các nhà máy có quy mô lớn, quy

trình công nghệ hiện đại, hợp vệ sinh còn gọi là thức ăn công

nghiệp.

- Sử dụng câu hỏi cuối bài để củng cố và đánh giá kết quả giờ học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản