Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 3+4 Sản xuất giống cây trồng

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Biết được mục đích của công tác sx giống cây trồng. - Biết được trình tự và quy trình sx giống cây trồng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh. II. Chuẩn bị của GV & HS: 1. Chuẩn bị của GV: - Tranh, ảnh, H3.1, 3.2, 3.3. 2. Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài học. III. Phương pháp: - Nghiên cứu SGK. - Chia nhóm học tập. - Vấn đáp gợi mở. IV. Tiến trình bài giảng: 1. Bài cũ: Tại sao phải thí nghiệm giống cây trồng...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 3+4 Sản xuất giống cây trồng

Bài 3+4 Sản xuất giống cây trồng

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
-Biết được mục đích của công tác sx giống cây trồng.
- Biết được trình tự và quy trình sx giống cây trồng.
2. Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh.
II. Chuẩn bị của GV & HS:
1. Chuẩn bị của GV:
- Tranh, ảnh, H3.1, 3.2, 3.3.
2. Chuẩn bị của HS:
Đọc trước bài học.
III. Phương pháp:
- Nghiên cứu SGK.
- Chia nhóm học tập.
- Vấn đáp gợi mở.
IV. Tiến trình bài giảng:
1. Bài cũ: Tại sao phải thí nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào
sx?
2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT TIỂU
ĐỘNG KẾT
CỦA HS
Hoạt động1: Hướng dẫn HS tìm I. Mục
hiểu mục đích của công tác sx giống đích:
cây trồng: 1 HS đọc (SGK)
- Gv y/c HS đọc SGK . Ghi bài
- y/c HS ghi tóm tắt.
Giải thích 1 số thuật ngữ: thuần
chủng, tính trạng điển hình, sx đại
II.Hệ
trà.
Hoạt động2: HD hs tìm hiểu hệ Nhận phiếu thống sx
thống sx giống cây trồng . làm bài tập. giống cây
GV phát phiếu học tập , y/c HS trồng:
-Là hạt giống - Gđ1: sx
hoàn thành.
Gọi hs trình bày. có chất lượng giống siêu
Sau khi hoàn thành phiếu học tập và độ thuần nguyên
GV hỏi: khiết cao. chủng.
1.Thế nào là hạt giống siêu nguyên -Là hạt giống - Gđ2: sx
chủng? chất lượng cao giống
được sx từ nguyên
giống siêu chủng từ
2.Thế nào là giống nguyên chủng? nguyên chủng. siêu
-Được nhân ra nguyên
từ giống chủng
nguyên chủng. - Gđ3; sx
3.Thế nào là giống xác nhận? giống xác
- Đòi hỏi kĩ nhận.
thuật cao và sự
theo dõi chặt
4.Tại sao hạt siêu nguyên chủng và chẽ, chống pha
hạt nguyên chủng lại cần được sx tại tạp, đảm bảo
cơ sở sx giống chuyên ngành? duy trì và củng
cố KGen
t/chủng của
giống. III.Quy
trình sx
Hoạt động3: Hd HS tìm hiểu quy giống cây
trình sx giống cây trồng tự thụ phấn. trồng:
GV gthiệu: - sx giống cây trồng 1.Sx giống
Nnghiệp. Phương thức cây trồng
- sx giống cây rừng. sinh sản. nông
- Căn cứ vào đâu để xây dựng quy nghiệp
trình sx cây nông nghiệp? Nhận phiếu và a. Sx
làm bài tập. giống cây
trồng tự
GV phát phiếu học tập(bảng) thụ phấn
2HS trình bày
- y/c điền thông tin vào bảng Ghi bổ sung
- gọi đại diện trình bày
- GV nhận xét .
Sơ đồ duy Sơ đồ phục
Năm trì tráng
- Gieo hạt - Gieo hạt
củaVLKĐ(cần
tác
giả(SNC) phục tráng).
1
- chọn cây - chọn cây ưu
Hs ghi bài
ưu tú. tú
Hạt cây ưu Gieo thành
dòng, chọn 4-
tú gieo
thành từng 5 dòng tốt.
2
dòng, chọn - Đánh giá
cây tốt lấy dòng lần1
hạt SNC
Đánh giá dòng
Nhân
giống SNC lần2, thu hạt
3
SNC đã phục
-> NC
tráng.
Sx hạt xác Nhân giống
4
nhận hạt NC.
Sx giống xác
5
nhận .
Hỏi1: qtrình sx giống cây trồng Clọc cá thể ở
nnhất thiết phảI chọn lọc . hãy cho năm thứ 1 và 2
biết:Trong sx giống cây trồng đã áp ở sơ đồ duy trì
dụng hthức clọc nào? và phục tráng.
Riêng sơ đồ
phục tráng có
thêm clọc
hàng loạt năm
thứ 3 bằng thí
nghiệm so
sánh để có hạt
Hỏi2: So sánh qtrình sx giống theo SNC.
sơ đồ duy trì và sơ đồ fục tráng?
- giống: đều
qua 3 giai
đoạn: sx hạt
SNC,NC.XN.
- khác: ở sơ đồ
duy trì có
VLKĐ là hạt
t/giả.ở sơ đồ
fục tráng
VLKĐ là hạt
giống nhập nội
hoặc hạt giống
thoáI hoá.
Quy trình clọc b. Sx
ở sơ đồ fục giống cây
Hoạt động4: HD HS tìm hiểu sx trồng thụ
tráng còn có
giống cây trồng thụ fấn chéo. clọc hỗn hợp phấn chéo:
GV treo H4.1 y/c HS n/c SGK và trả bằng thí
lời câu hỏi: nghiệm so
Hỏi1: thế nào là thụ phấn chéo? Cho sánh.
VD?
Qsát, n/c
SGK.
Hỏi2: vì sao cần chọn ruộng sx hạt
giống ở khu cách ly? Nhuỵ của hoa
được thụ phấn
từ hạt phấn
của hoa khác.
VD ở ngô.
Không để cho
cây giống
Hỏi3: Đánh giá thế hệ clọc T2,T3 tại được thụ phấn
sao phảI loại bỏ những cây không với cây không
đạt y/c từ trước khi tung phấn? mong muốn
trên đồng
ruộng, đbảo độ
thuần khiết.
Vụ1: lựa
Không để cho chọn
Hỏi4: trình bày sơ đồ H4.1 những cây xấu ruộng sx
Em có nxét gì về hthức clọc của được tung giống ở
qtrình sx giống ở cây thụ phấn phấn nên khu cách
không có đk
chéo? ly, chia
phát tán hạt 500 ô để
phấn vào gieo hạt
những cây tốt. SNC.
Vụ 2:
1 HS lên bảng Đánh giá
thế hệ
Có 2 hthức clọc.
clọc: Vụ 3:
Vụ 1,2: clọc nhân hạt
cá thể-> hạt giống
SNC ở
SNC.
Vụ 3,4: clọc khu cách
hỗn hợp -> hạt ly-> hạt
giống NC.
NC và XN.
Vụ 4:
nhân hạt
giống NC
ở khu cách
ly-> hạt
XN.
c. SX
giống cây
trồng nhân
GV gọi 1hs đọc sgk giống vô
GV thông báo: qtrình này gồm 3 gđ, tính :
trong đó khâu clọc vẫn phảI tuân thủ 3 gđoạn
1 cách chặt chẽ. (SGK)Hỏi: cây rừng có đặc điểm gì khác
với cây lương thực thực phẩm? 2.Sx giống
Gv nêu 2 gđ. 1 HS đọc SGK cây rừng:
3. CỦNG CỐ BÀI HỌC: 2 gđ(sgk)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Hãy chọn phương án đúng:
Câu1:Hệ thống sx giống cây
trồng gồm các gđoạn…
A. sx giống SNC, sx hạt giống
NC, sx hạt giống xác nhận, sx
hạt giống nhập nội.
B. Sx hạt giống SNC, sx hạt
giống NC, sx hạy giống xác
nhận, sx hạt giống thoáI hoá.
C. Sx hạt giống SNC, sx hạt
giống NC, sx hạt giống xác
nhận.
D. Cả A và C đúng.
Câu2: VLKĐ để sx hạt giống
SNC bao gồm những vật liệu….
A. hạt tác giả, giống nhập nội,
giống thoáI hoá, hạt SNC.
B. Hạt tác giả, giống nhập nội,
giống thoáI hoá, hạt NC.
C. Hạt tác giả, giống thoáI hoá,
giống nhập nội, hạt xác nhận.
D. Hạt tác giả, giống nhập nội,
giống thoáI hoá.
Câu3: cho sơ đồ về hệ thống sx
giống cây trồng, hãy điền vào chỗ
trống cho thích hợp.
Gđoạn1 sx hạt
giống………nơI sx…..


Gđoạn2 sx hạt
giống………nơI sx….


Gđoạn3 sx hạt
giống……..nơI sx….

4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
các
Sx sx Sx
giống giống giống
qtrình
cây cây cây
trồng trồng trồng
sx
tự thụ thụ sinh
phấn phấn sản vô
điểm chéo tính
So
sánhKhác
nhau


Giống
nhau
-chuẩn bị cho bài thực hành: 4
nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị 100
hạt ngô,đồ(cát sạch,túi ni lông,
dây buộc, que gạt, ….)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản