Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 33 : Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Hiểu được cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi. - Hiểu được nguyên lý của việc chế biến thức ăn bằng công nghệ vi sinh. - Hiểu được nguyên lý của việc sản xuất các chế phẩm protein bằng công nghệ vi sinh. - Hứng thú với việc tìm tòi, nghiên cứu và vận dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tranh, ảnh tự nhiên phục vụ cho nội...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 33 : Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Bài 33 : ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn

nuôiI. Mục tiêu:

- Hiểu được cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ vi sinh để

sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi.

- Hiểu được nguyên lý của việc chế biến thức ăn bằng công nghệ vi

sinh.

- Hiểu được nguyên lý của việc sản xuất các chế phẩm protein bằng

công nghệ vi sinh.

- Hứng thú với việc tìm tòi, nghiên cứu và vận dụng khoa học công

nghệ vào sản xuất và đời sống.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học

- Tranh, ảnh tự nhiên phục vụ cho nội dung bài học.

III.Tiến trình bài giảng:

1. Đặt vấn đề vào bài:

2. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG

CỦA HS
GV

Hoạt động 1: Giới thiệu cơ sở khoa học của việc ứng dụng

công nghệ vi sinh trong chế biến và sản xuất thức ăn chăn nuôi

I. Cơ sở khoa học:

- Sự phát triển mạnh

GV giải thích thế nào là của những chủng

ứng dụng công nghệ vi nấm men hay vi

sinh để chế biến và sản khuẩn có ích sẽ ngăn

xuất thức ăn chăn nuôi. chặn sự phát triển

Cho HS đọc SGK và của vi sinh vật có hại

hỏi: HS đọc SGK, trả làm hỏng thức ăn 

- Vi sinh vật có đặc lời theo sự gợi ý, dùng chúng để ủ lên

điểm có lợi gì mà người dẫn dắt của GV. men thức ăn.

ta sử dụng nó trong chế - Thành phần cấu tạo

biến và sản xuất thức ăn chủ yếu của cơ thể vi

chăn nuôi? sinh vật là protein 
Bổ sung làm tăng

hàm lượng protein

GV gợi ý, dẫn dắt để trong thức ăn. Vi

HS nêu được các cơ sở sinh vật sản xuất ra

khoa học như nội dung các axit amin,

vitamin và các hoạt
trong SGK.

chất sinh học khác

làm tăng giá trị dinh

dưỡng của thức ăn.

dụ - Vi sinh vật khi
HS: xem ví

được nuôi cấy trong
trong SGK.

môi trường thuận lợi

sẽ phát triển mạnh,
VD: SGK

sinh khối nhân lên rất

nhanh.
Hoạt động 2: Giới thiệu về ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến

thức ăn chăn nuôi

II. ứng dụng công

nghệ vi sinh để chế

biến thức ăn chăn

- Hãy trình bày lại - HS tái hiện lại nuôi.

phương pháp dùng men kiến thức đã được - Nguyên lý: Cấy các

rượu để ủ thức ăn tinh học ở lớp 7, trả lời chủng nấm men hay

bột cho vật nuôi? câu hỏi. vi khuẩn có ích vào

thức ăn và tạo điều
GV khái quát nguyên lý

chung của việc chế biến kiện thuận lợi để

thức ăn bằng công nghệ chúng phát triển, sản

phẩm thu được sẽ là
vi sinh.

- Hãy cho biết vì sao - HS suy nghĩ, vận thức ăn có giá trị

khi lên men, thức ăn lại dụng cơ sở khoa dinh dưỡng cao hơn.

có giá trị dinh dưỡng học để trả lời.

cao hơn?
GV gợi ý HS vận dụng

cơ sở khoa học để trả HS nghiên cứu sơ

lời. đồ H33.1 mô tả Ví dụ: Quy trình chế

- Yêu cầu HS nghiên quy trình. biến bột sắn giàu

cứu sơ đồ H33.1 sau đó protein(H33.1 SGK)

mô tả quy trình chế

biến bột sắn nghèo

protein thành bột sắn

giàu protein bằng công HS vận dụng kiến

nghệ vi sinh. thức và liên hệ thực

- Em hãy cho biết chế tế để trả lời.

biến thức ăn bằng

phương pháp lên men

vi sinh vật có tác dụng

gì? Cho ví dụ về những

phương pháp chế biến

thức ăn bằng lên men vi
sinh vật mà em biết?

Hoạt động 3: Tìm hiểu về việc ứng dụng công nghệ vi sinh để sản

xuất thức ăn chăn nuôi

III. ứng dụng công

nghệ vi sinh để sản

xuất thức ăn chăn

GV cho HS đọc SGK, HS đọc SGK, quan nuôi.

quan sát H33.2 và trả sát H33.2 và trả lời - Quy trình

lời câu hỏi: câu hỏi. + Cấy chủng vi sinh

- Công nghệ vi sinh vật đặc thù.

được ứng dụng để sản + Tạo điều kiện môi

xuất thức ăn chăn nuôi trường thuận lợi tối

như thế nào? (Nêu quy ưu để vi sinh vật phát

trình, nguyên liệu để triển sinh khối lớn.

sản xuất, sản phẩm và + Tách lọc, tinh chế

điều kiện sản xuất). sản phẩm.

HS vận dụng kiến + Nguyên liệu để sản
thức và liên hệ thực xuất: Các loại

tế để trả lời. cacbonhydrat như

dầu mỏ…

- Điều kiện sản xuất:

- ứng dụng công nghệ + Phải có chủng vi

vi sinh để sản xuất thức sinh vật đặc thù đối

ăn chăn nuôi có ích lợi với từng loại nguyên

liệu.
gì?

GV bổ sung, củng cố và + Phải có điều kiện

khái quát lại cho đầy đủ môi trường thích

và hệ thống. hợp.

Hoạt động 4: Tổng kết, đánh giá bài học

Sử dụng câu hỏi cuối bài để củng cố và đánh giá kết quả giờ học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản