Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 35 : Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Biết được các điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi. - Có ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn dịch bệnh cho vật nuôi, bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ con người. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo : Giáo trình Thú y, Bệnh truyền nhiễm, Bệnh ký sinh trùng … Giáo trình Miễn dịch học của các trường Đại học Nông nghiệp hoặc Giáo trình Nghề Thú y NXB GD năm 2000. III.Tiến trình bài giảng: 1. Đặt vấn đề vào bài: 2....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 35 : Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Bài 35 : điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôiI. Mục tiêu:

- Biết được các điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn dịch bệnh cho vật nuôi, bảo vệ

môi trường sống và sức khoẻ con người.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học

- Tài liệu tham khảo : Giáo trình Thú y, Bệnh truyền nhiễm, Bệnh ký

sinh trùng … Giáo trình Miễn dịch học của các trường Đại học Nông

nghiệp hoặc Giáo trình Nghề Thú y NXB GD năm 2000.

III.Tiến trình bài giảng:

1. Đặt vấn đề vào bài:

2. Các hoạt động dạy học:HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG

CỦA HS
GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện phát sinh, phát triển bệnh
I.Điều kiện phát sinh,

phát triển bệnh.

H35.1 1. Các loại mầm
Cho HS quan sát H35.1 HS xem

- Em hãy kể tên các loại SGK và liên hệ bệnh:

mầm bệnh thường gây thực tế để trả lời. - Vi khuẩn

bệnh cho vật nuôi và - Vi rút

lấy ví dụ cụ thể đối với - Nấm

từng loại mầm bệnh mà - Kí sinh trùng

em biết. Các loại mầm bệnh

GV bổ sung và nhấn muốn gây bệnh phải

mạnh ý thức giữ gìn vệ có đủ độc lực, số

sinh để ngăn ngừa sự lượng đủ lớn và

lây lan mầm bệnh. đường xâm nhập

H35.2 thích hợp.
HS xem

SGK và liên hệ 2. Yếu tố môi trường

- Những yếu tố nào của thực tế để trả lời. và điều kiện sống:

môi trường và điều kiện - Yếu tố tự nhiên:
sống ảnh hưởng đến sự SGK

phát sinh, phát triển của HS liên hệ thực tế,

loại mầm bệnh? thảo luận và trả lời.- Theo em cần phải tác

động vào những yếu tố

môi trường và điều kiện

sống của vật nuôi như

thế nào để hạn chế bệnh

phát sinh, phát triển lây

lan?

GV nhận xét, bổ sung

giúp HS hình thành ý

thức bảo đảm vệ sinh HS đọc SGK kết 3. Bản thân con vật

môi trường sống của hợp liên hệ kiến

vật nuôi, nhằm hạn chế thức sinh học để trả

sự phát sinh, phát triển lời.
bệnh.

- Ngoài yếu tố môi - Khả năng miễn dịch

trường và điều kiện tự nhiên :

sống thì sự phát sinh, SGK

phát triển bệnh còn phụ

thuộc vào yếu tố nào

nữa?

- Thế nào là miễn dịch HS vận dụng

tự nhiên ? những hiểu biết (cơ

- Thế nào là miễn dịch sở khoa học) tìm ra

tiếp thu? biện pháp kỹ thuật

- Làm thế nào để có  hình thành thói

được khả năng miễn quen tư duy khoa

dịch tiếp thu? học.-Theo em, cần phải làm

gì để nâng cao khả năng
kháng bệnh cho vật

nuôi?

GV gợi ý để HS nêu

được hai ý cơ bản là:

+ Chăm sóc nuôi dưỡng

tốt, vật nuôi khoẻ mạnh

sẽ nâng cao khả năng

miễn dịch tự nhiên.

+ Tiêm vắc xin giúp vật

nuôi hìh thành khả năng

miễn dịch tiếp thu.

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự liên quan giữa các điều kiện phát sinh,

phát triển bệnh.

II. Sự liên quan giữa

các điều kiện phát

sinh, phát triển bệnh.

GV cho HS quan sát HS quan sát H35.3 - Bệnh ở vật nuôi sẽ
H35.3, giải thích mối giải thích mối liên phát sinh, phát triển

liên quan giữa các điều quan  thấy được thành dịch lớn nêu có

kiện phát sinh, phát cần phải làm gì để đủ cả 3 yếu tố:

phòng + Có các mầm bệnh.
triển bệnh  vùng giao chủ động

+ Môi trường thuận
thoa giữa 3 điều kiện là bệnh cho vật nuôi.

lợi cho sự phát triển
vùng dễ xảy ra bệnh và

của mầm bệnh.
khả năng phát triển

+ Vật nuôi không
thành dịch  giúp HS

được chăm sóc, nuôi
thấy được để hạn chế
dưỡng đầy đủ, không
tổn thất do dịch bệnh
được tiêm phòng
gây ra, cần chủ động

phòng bệnh hơn là chữa HS vận dụng kiến dịch, khả năng miễn

bệnh, đặc biệt là đối với thức và liên hệ thực dịch yếu.

tế trả lời.
thủy sản.

- Để phòng bệnh cho - Đọc phần Thông

vật nuôi, cần phải làm tin bổ sung để biết

thêm về tác hại,
gì?
GV yêu cầu HS dọc nguyên nhân, triệu

phần Thông tin bổ chứng và biện pháp

phòng dịch cúm gia
sung.

cầm.

Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá bài học

Sử dụng câu hỏi cuối bài để củng cố và đánh giá kết quả giờ học.

GV hướng dẫn HS đọc phần TTBS và dặn HS về nhà tìm hiểu về

bệnh truyền nhiễm ở gà và cá để chuẩn bị cho bài thực hành.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản