Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 37 : Một số loại vac xin và thuốc thường dung để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Phân biệt được sự khác nhau về vai trò của vac xin và thuốc kháng sinh trong việc phòng chống bệnh cho vật nuôi. - Hiểu được một số đặc điểm quan trọng của vac xin và thuốc kháng sinh có liên quan đến việc bảo quản và sử dụng thuốc. - Biết được một số vac xin và thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi. - Có ý thức tự giác tuân thủ các nguyên tắc bảo quản và sử dụng thuốc phòng chữa bệnh cho vật nuôi. II. Chuẩn bị phương tiện dạy...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 37 : Một số loại vac xin và thuốc thường dung để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Bài 37 : Một số loại vac xin và thuốc thường dung để phòng và

chữa bệnh cho vật nuôiI. Mục tiêu:

- Phân biệt được sự khác nhau về vai trò của vac xin và thuốc kháng

sinh trong việc phòng chống bệnh cho vật nuôi.

- Hiểu được một số đặc điểm quan trọng của vac xin và thuốc kháng

sinh có liên quan đến việc bảo quản và sử dụng thuốc.

- Biết được một số vac xin và thuốc kháng sinh thường dùng trong

chăn nuôi.

- Có ý thức tự giác tuân thủ các nguyên tắc bảo quản và sử dụng

thuốc phòng chữa bệnh cho vật nuôi.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học

- Tham khảo Giáo trình Dược lý học thú y, NXB Nông nghiệp, 1997,

Giáo trình Nghề thú y, NXB GD 2000.

- Một số mẫu lọ, hộp hay nhãn mác các loại thuốc kháng sinh và vac

xin thường dùng trong chăn nuôi - thú y để HS tham khảo.

III.Tiến trình bài giảng:
1. Đặt vấn đề vào bài:

2. Các hoạt động dạy học:HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG

CỦA HS
GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu về vac xin

I. Vac xin

1. Khái niệm
- Vac xin là gì?

- Tác dụng của vac xin HS tái hiện kiến SGK

đối với cơ thể vật nuôi? thức đã học ở lớp 7

GV bổ sung để củng cố để trả lời.

cho HS khái niệm về

vac xin.

HS tái hiện kiến

Hãy cho biết có được thức đã học ở lớp 7

sử dụng vac xin cho vật để trả lời.

nuôi đã bị nhiễm bệnh
không? Vì sao?

GV nhấn mạnh vac xin

chỉ dùng để phòng bệnh

cho những vật nuôi

chưa bị nhiễm bệnh.

Nếu tiêm vác xin cho

vật nuôi đang ủ bệnh thì

vật nuôi sẽ phát bệnh 2. Đặc điểm của các

nhanh hơn. loại vác xin thường

HS tái hiện kiến dùng

thức đã học ở lớp 7 - Vacxin vô hoạt:

- Thế nào là vacxin vô để trả lời. Mầm bệnh được giết

hoạt? HS tái hiện kiến chết bằng các tác

thức đã học ở lớp 7 nhân lý, hóa học.

để trả lời. - Vacxin nhược độc:

- Thế nào là vacxin Mầm bệnh đã được

nhược độc? làm giảm độc lực,
vẫn sống nhưng

Quan sát bảng 37 không còn khả năng

vận dụng gây bệnh.
SGK,

kiến thức đã học để - Sự khác nhau của

Em hãy so sánh đặc trả lời. hai loại vacxin: Xem

điểm của hai loại bảng 37 SGK.

vacxin và cho biết cần

chú ý đến những điểm

gì khi bảo quản và sử

dụng vacxin? phần
HS xem

GV hướng dẫn HS đọc Thông tin bổ sung

phàn Thông tin bổ sung để trả lời.

vacxin để phòng những

bệnh gì cho vật nuôi?

- Vacxin phòng cùng

một bệnh có thể dùng

chung cho tất cả các
vật nuôi hay
loài

không?

Hoạt động 2: Tìm hiểu về thuốc kháng sinh

II. Thuốc kháng sinh

- Thế nào là thuốc HS đọc SGK kết 1. Khái niệm:

hợp kiến thức thực SGK
kháng sinh?

tế để trả lời.- Bệnh do vi rút gây ra HS liên hệ thực tế

có thể dùng kháng sinh và căn cứ vào khái

để điều trị được không" niệm thuốc kháng

GV nhấn mạnh: Thuốc sinh vừa nêu để trả

kháng sinh không có tác lời.

dụng điều trị các bệnh

do vi rút gây ra.

2. Một số đặc điểm

và nguyên tắc sử
dụng thuốc kháng

- Khuốc kháng sinh có sinh

đặc điểm gì? HS đọc SGK kết a, Một số đặc điểm

hợp kiến thức thực của thuốc kháng

GV nhận xét, bổ sung tế để trả lời. sinh:

cho đầy đủ và nhấn SGK

mạnh: Khi sử dụng

kháng sinh dài ngày

thuốc sẽ tồn lưu trong

sản phẩm (thịt, trứng,

sữa ..) Người tiêu dùng

sử dụng những sản

phẩm này sẽ bị ảnh

hưởng đến sức khoẻ. Vì

vậy phải ngừng sử dụng

thuốc kháng sinh trước

khi mổi thịt vật nuôi từ
7 - 10ngày.

b, Nguyên tắc sử

- Để sử dụng thuốc HS vận dụng dụng thuốc kháng

kháng sinh có hiệu quả, những hiểu biết về sinh:

hạn chế hiện tượng đặc điểm của thuốc Để sử dụng thuốc

kháng thuốc và tác hại kháng sinh để chỉ kháng sinh có hiệu

khác cần thực hiện tốt ra những lời quả, cần thực hiện tốt

những quy định gì? khuyên thích hợp. những quy định sau:

- Có người nói "Cơ thể Dùng kháng sinh

dùng thuốc kháng sinh - HS vận dụng đúng chỉ dẫn (đúng

liều lượng thấp để kiến thức đã học để thuốc, đủ liều, phối

phòng bệnh cho vật trả lời. hợp với các loại

nuôi". Theo em điều đó thuốc khác …)

đún hay sai?

GV nhấn mạnh : Đây

chính là nguyên nhan

gây nên hiện tượng
nhờn thuốc, kháng

thuốc của vi khuẩn. Một số thuốc
3.

GV giới thiệu địa diện kháng sinh dùng

một số thuốc. trong chăn nuôi và

thuỷ sản:

- Penixilin

- Streptomyxin

- Kháng sinh từ thảo

mộc

Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá bài học

Sử dụng câu hỏi cuối bài để củng cố và đánh giá kết quả giờ học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản