Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 48 : Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Chia sẻ: abcdef_33

Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Biết được 1 số phương pháp chế biến chè, cà phê - Biết được phương pháp sản xuất chè xanh quy mô công nghiệp - Biết được 1 số sản phẩm chế biến từ lâm sản 2. Thái độ; Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị nội dung -Nghiên cứu sgk 2. Đồ dùng dạy học: Sơ đồ quy trình chế biến chè

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 48 : Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Bài 48 : Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sảnMục tiêu:
I.

1. Kiến thức:

- Biết được 1 số phương pháp chế biến chè, cà phê

- Biết được phương pháp sản xuất chè xanh quy mô công nghiệp

- Biết được 1 số sản phẩm chế biến từ lâm sản

2. Thái độ;

Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.

Chuẩn bị:
II.

1. Chuẩn bị nội dung

-Nghiên cứu sgk

2. Đồ dùng dạy học: Sơ đồ quy trình chế biến chè

Bước1:
Bước2
Bước3
Bước4
Bước5
Bước6
Bước7-Chuẩn bị 1 số sản phẩm chế biến từ cây công nghiệp

- Tranh, ảnh có liên quan tới nội dung bài học.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Kiểm tra bài cũ:

1, Hoàn thành sơ đồ sau về quy trình cônmg nghệ chế biến

gạo từ thóc:.
2, Hoàn thành sơ đồ quy trình bảo quản lạnh đối vơí thịt:
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIỂU KẾT

CỦA HS
GV

1. Phương pháp

Hoạt động1: Tìm hiểu chế biến chè:

về chế biến chè: Hs trả lời

Hỏi: Chè có tác dụng

gì?

gv y/c hs đọc sgk và

trả lời câu hỏi:

- Hãy cho biết các Hs trả lời

phương pháp chế
biến chè và nêu

tên các phương

pháp đó. Hs trả lời

- ở nước ta hay sử

dụng loại chè

nào?

Gv hướng dẫn và

giảng giải về sử

dụng các loại chè ở

nước ta và thế giới( 2. Quy trình chế

biến chè xanh:
VN dùng chè xanh,

Châu Âu dùng chè

đen)

GV: Tất cả các loại

chè đều được chế

biến theo quy trình.

GV đưa sơ đồ câm
quy trình chế biến

chè.

y/c hs đọc sgk và

lên bảng điền vào.

- gv giải thích cho

hs sự khác nhau

giữa chế biến 1. phương pháp

chế bién cà
theo quy mô

công nghiệp và phê:

quy mô hộ gia

đình.Hoạt động2: Tìm

hiểu về chế biến cà

fê nhân

Gv nêu câu hỏi:

-Cà phê có tác dụng
gì? hãy kể tên các

loại cà phê mà em

biết?

(Gv y/c hs liên hệ

thực tiễn để trả lời)

người ta thường sử 2. Quy trình chế

dụng phương pháp biến cà phê

nào để chế biến cà nhân:

fê?

- Nước ta thường

hay sử dụng loại

cà phê nào?

Gv: Các loại cà phê

đều được chế biến 1. nguyên liệu

theo quy trình.

Gv dùng sơ đồ câm về

quy trình chế biến cà
phê, y/c hs đọc sgk và

lên bảng điền vào.

Gv đưa đáp án sơ đồ

các bước chế biến cà

phê.

Hoạt động3: Tìm hiểu

1 số sản phẩm chế

biến từ lâm sản:

Gv y/c hs đọc sgk,

quan sát H48.2, 48.3

và trả lời các câu hỏi.

- ở nước ta sản

phẩm của lâm

sản được sản

xuất chủ yếu từ

nguyên liệu 2. sản phẩm:

nào?vì sao?
- Ngoài nguyên

liệu gỗ còn loại

lâm sản nào

được sử dụng để

chế biến các loại

sản phẩm tiêu

dùng khác?

Gv hướng dẫn hs đọc

phần thông tin bổ

sung để biết thêm về

quy trình chế biến

giấy.
- Hãy kể tên các

sản phẩm trong
gia đình, trong

trường được chế

biến từ lâm sản?

Hoạt động4: Tổng kết

đánh giá giờ học:

Gv gọi hs trả lời các

câu hỏi trong sgk,

nhận xét giờ học về

các mặt, ý thức học

tập, tiếp thu bài giảng.

- y/c hs vận dụng

kiến thức của bài

học để áp dụng

trong thực tế đời

sống.

- y/c hs học bài và

đọc trước phần
hệ thống hoá

kiến thức chương

III.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản