Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, tế bào trong nhân giống cây trồng nông,lâm, ngư nghiệp

Chia sẻ: abcdef_33

I.mục đích: 1. kiến thức: - biết được thế nào là nuôI cấy mô, tế bào, cơ sở khoa học của phương pháp này. - biết được quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôI cấy mô, tế bào. 2. kĩ năng; rèn tư duy tổng hợp, thu thập thông tin. II.phương tiện dh: Phiếu học tập, tranh vẽ. III.phương pháp: vấn đáp, quy nạp, diễn giảng. IV. tiến trình bài giảng: 1. Bài cũ: không 2. Bài mới:

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, tế bào trong nhân giống cây trồng nông,lâm, ngư nghiệp

Bài 6:

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, tế bào trong nhân giống cây

trồng nông, lâm nghiệp

I.mục đích:

1. kiến thức:

- biết được thế nào là nuôI cấy mô, tế bào, cơ sở khoa học của

phương pháp này.

- biết được quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôI cấy mô, tế

bào.

2. kĩ năng;

rèn tư duy tổng hợp, thu thập thông tin.

II.phương tiện dh:

Phiếu học tập, tranh vẽ.

III.phương pháp:

vấn đáp, quy nạp, diễn giảng.

IV. tiến trình bài giảng:

1. Bài cũ: không

2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT TIỂU KẾT

ĐỘNG
GV

CỦA HS

Hoạt động1: HD tìm Tìm hiểu.

hiểu k/n về nuôI cấy I. kháI niệm về phương

mô, tế bào. pháp nuôI cấy mô, tế bào

- gọi 1 hs đọc sgk -1 hs đọc (sgk)

- gthích: mô, tế bào… II.cơ sở kh của phương
-Theo dõi

Hoạt động2:HD tìm pháp nuôI cấy mô, tế bào

hiểu cơ sở kh của 1. thực vật có tính toàn

phương pháp nuôI cấy -táI hiện năng

mô tế bào: 2. tế bào thực vật có khả
THCS

Hỏi: TB thực vật có các -trả lời năng mất phân hoá để

hình thức sinh sản nào? phân chia

- Nếu nuôI cấy TB thực

vật trong môI trường

thích hợp nó có thể pt
thành cây mới hoàn -trả lời

chỉnh được không? giảI

thích vì sao?

-Theo em, cơ sở kh của Trả lời

phương pháp nuôI cấy

mô tế bào là gì? n/cứu sgk III. quy trình công nghệ

- Tính toàn năng là gì? nhân giống bằng nuôI cấy

- Mất phân hoá ntn? mô, tế bào

Hoạt động3: HD n/c 1. ý nghĩa (sgk)

quy trình công nghệ:

Cho hs đọc sgk - nhận phiếu 2.quy trình công nghệ

y/c 1 hs nhắc lại làm bài tập nuôI cấy mô, tế bào

- lên bảng

trình bày

- phát phiếu học tập, y/c

hoàn thành.

Nội dung
Các
bước

Nội dung
Các

bước

Chọn tb mô
B 1-

chọn vl phân sinh,

không nhiễm
nuôI

cấy bệnh, trồng

cách li
- gọi hs trình bày

-nhận xét

- phân cắt đỉnh
B 2-

khử sinh trưởng vật

liệu
trùng

bề mặt - tẩy rửa khử

trùng

- nuôI mẫu

B3-tạo trong môI

chồi trường nhân
tạo, tạo chồi.
trong

môI

trường

nhân

tạo

B4- tạo - cắt chồi,

rễ chuyển sang

môI trường tạo

rễ(bổ sung

B 5- 2NAA,IBA)

- sau khi chồi
nuôI

cấy vào cây ra rễ

môI

trường

tương

ứng

B 6- -sau khi cây pt
trồng bình thường,

3. CỦNG CỐ: quy đạt tiêu chuẩn
cây

trình công nghệ nuôI cây giống
trong

cấy mô ntn? vườn

4. BTVN: (sgk) ươm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản