Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, tế bào trong nhân giống cây trồng nông,lâm, ngư nghiệp

Chia sẻ: abcdef_33

I.mục đích: 1. kiến thức: - biết được thế nào là nuôI cấy mô, tế bào, cơ sở khoa học của phương pháp này. - biết được quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôI cấy mô, tế bào. 2. kĩ năng; rèn tư duy tổng hợp, thu thập thông tin. II.phương tiện dh: Phiếu học tập, tranh vẽ. III.phương pháp: vấn đáp, quy nạp, diễn giảng. IV. tiến trình bài giảng: 1. Bài cũ: không 2. Bài mới:

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, tế bào trong nhân giống cây trồng nông,lâm, ngư nghiệp

 

  1. Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp I.mục đích: 1. kiến thức: - biết được thế nào là nuôI cấy mô, tế bào, cơ sở khoa học của phương pháp này. - biết được quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôI cấy mô, tế bào. 2. kĩ năng; rèn tư duy tổng hợp, thu thập thông tin. II.phương tiện dh: Phiếu học tập, tranh vẽ. III.phương pháp: vấn đáp, quy nạp, diễn giảng. IV. tiến trình bài giảng: 1. Bài cũ: không 2. Bài mới:
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT TIỂU KẾT ĐỘNG GV CỦA HS Hoạt động1: HD tìm Tìm hiểu. hiểu k/n về nuôI cấy I. kháI niệm về phương mô, tế bào. pháp nuôI cấy mô, tế bào - gọi 1 hs đọc sgk -1 hs đọc (sgk) - gthích: mô, tế bào… II.cơ sở kh của phương -Theo dõi Hoạt động2:HD tìm pháp nuôI cấy mô, tế bào hiểu cơ sở kh của 1. thực vật có tính toàn phương pháp nuôI cấy -táI hiện năng mô tế bào: 2. tế bào thực vật có khả THCS Hỏi: TB thực vật có các -trả lời năng mất phân hoá để hình thức sinh sản nào? phân chia - Nếu nuôI cấy TB thực vật trong môI trường thích hợp nó có thể pt
  3. thành cây mới hoàn -trả lời chỉnh được không? giảI thích vì sao? -Theo em, cơ sở kh của Trả lời phương pháp nuôI cấy mô tế bào là gì? n/cứu sgk III. quy trình công nghệ - Tính toàn năng là gì? nhân giống bằng nuôI cấy - Mất phân hoá ntn? mô, tế bào Hoạt động3: HD n/c 1. ý nghĩa (sgk) quy trình công nghệ: Cho hs đọc sgk - nhận phiếu 2.quy trình công nghệ y/c 1 hs nhắc lại làm bài tập nuôI cấy mô, tế bào - lên bảng trình bày - phát phiếu học tập, y/c hoàn thành. Nội dung Các
  4. bước Nội dung Các bước Chọn tb mô B 1- chọn vl phân sinh, không nhiễm nuôI cấy bệnh, trồng cách li - gọi hs trình bày -nhận xét - phân cắt đỉnh B 2- khử sinh trưởng vật liệu trùng bề mặt - tẩy rửa khử trùng - nuôI mẫu B3-tạo trong môI chồi trường nhân
  5. tạo, tạo chồi. trong môI trường nhân tạo B4- tạo - cắt chồi, rễ chuyển sang môI trường tạo rễ(bổ sung B 5- 2NAA,IBA) - sau khi chồi nuôI cấy vào cây ra rễ môI trường tương ứng B 6- -sau khi cây pt
  6. trồng bình thường, 3. CỦNG CỐ: quy đạt tiêu chuẩn cây trình công nghệ nuôI cây giống trong cấy mô ntn? vườn 4. BTVN: (sgk) ươm
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản