Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: 1. kiến thức: - Biết được keo đất là gì? - Khả năng hấp phụ của đất, phản ứng của dung dịch đất và độ phì nhiêu của đất. 2. kĩ năng: Phát triển kĩ năng quan sát, so sánh, kháI quát, tổng hợp. II. phương tiện: H7.sgk, phiếu học tập III.Tiến trình bài giảng 1. Bài cũ C1. trình bày quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôI cấy mô, tế bào? C2. nêu ứng dụng CNSH trong tạo giống cây trồng? 2. bài mới...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Bài 7:

Một số tính chất của đất trồng

I. Mục tiêu:

1. kiến thức:

- Biết được keo đất là gì?

- Khả năng hấp phụ của đất, phản ứng của dung dịch đất và độ phì

nhiêu của đất.

2. kĩ năng:

Phát triển kĩ năng quan sát, so sánh, kháI quát, tổng hợp.

II. phương tiện:

H7.sgk, phiếu học tập

III.Tiến trình bài giảng

1. Bài cũ

C1. trình bày quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôI cấy

mô, tế bào?

C2. nêu ứng dụng CNSH trong tạo giống cây trồng?

2. bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIỂU KẾT

CỦA HS
GV

Hỏi: Keo đất là gì? Trả lời(sgk) I. Keo đất và k/n

hấp phụ của đất

Gv treo tranh cấu tạo 1. keo đất

keo đất và y/c hs trả a. k/n: (sgk)

lời: -nhân->Ion qđđ- b. cấu tạo:

- Cấu tạo keo đất? >ion bđ-> ion nhân(1)->lớp ion

khuyếch tán qđđ-> lớp ion

bù(ion bđ+ ion ktán)

Lớp ion ktán có - keo đất có k/n tđổi

- Cơ sở kh của sự trao thể tđổi với các ion ở lớp k/tán VớI

đổi dinh dưỡng giữa ion ở dung dịch các ion dung dịch

cây và đất? đất. đất

-> đa số là keo âm

Trả lời(sgk)

- Khả năng hấp phụ Hấp phụ (bám 2. khả năng hấp phụ

củađất? của đất (sgk)
ngoài)
- Phân biệt hấp phụ và Hấp thụ(vào sâu)

hấp thụ?

TL

II. phản ứng của

- Thế nào là phản ứng dung dịch đất

dung dịch đất? 1. k/n: là chỉ tính

chua, tính kiềm
H+ , OH –

hoặc trung tính của

đất

- Yếu tố nào quyết - yếu tố xđịnh: nồng

định phản ứng dung độ
TL H+ , OH –

dịch đất?

H+ > OH – :

chuaH+ = OH – :

T.tính
TL H+ < OH – :

- Phản ứng chua có kiềm
TL

mấy dạng? phân biệt? 2. phản ứng chua

của đất

a. độ chua hoạt

tính(do H+ của

dung dịch đất)

do H+ gây nên

- PH = 3 – 9

- loại đất: +> lâm

nghiệp chua và rất

chua, PH=6,5.

+>phèn:

rất chua, PH nông

nghiệp: đa số chua,

- Rửa trôi 1 số mặn, phù sa(

- Phân giảI chất không chua)
hữu cơ b. Độ chua tiềm
- Nguyên nhân gây ra

độ chua của đất? - Bón phân chua tàng:

sinh lí Do H+, Al3+ trên

bề mặt keo đất gây

Tl nên.

-P/ư kiềm? Tại sao đất c. Nguyên nhân:

có p/ư kiềm? - rửa trôi

- Phân giảI chất h/c
Tl

tạo axít

-ý nghĩa của việc xđ - bón phân sinh lí

p/ư dung dịch đất? Tl chua

- Trồng cây mà không 3. Phản ứng kiềm:

xđ p/ư dung dịch đất - 1 số đất chứa muối

thì sẽ ntn? kiềm(Na2CO3,

CaCO3..)thuỷ phân

tạo thành NaOH,

Ca(OH)2

4.ý nghĩa :
(sgk)
- Bố trí cây trồng

Độ phì nhiêu của đất phù hợp.

- CảI tạo đất
là gì?- Yếu tố nào qđịnh độ

phì nhiêu của đất? Tl: - Tự nhiên

- Nhân tạo

- Biện pháp làm tăng

độ phì nhiêu của đất? III. độ phì nhiêu của

đất

1. KháI niệm: (sgk)

3. CỦNG CỐ: 2. Phân loại:

CÂU HỎI TRẮC - Độ phì tự nhiên

NGHIỆM: - Độ phì nhân tạo

Chọn phương án đúng 3. Biện pháp làm

ở các câu sau: tăng độ phì nhiêu:

- Bón phân hữu cơ
Câu1:

hợp lí
- Thuỷ lợi

- Luân canh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản