Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
584
lượt xem
78
download

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được sự hình thành,tính chất chính của đất xám bạc màu, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. - biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn mạnh, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. 2. Kĩ năng: rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp . 3. TháI độ: có ý thức bảo vệ tài nguyên, môI trường đất. II.Phương tiện: 1. giáo viên: - tranh ảnh liên quan đến đất xám bạc màu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

 1. Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được sự hình thành,tính chất chính của đất xám bạc màu, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. - biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn mạnh, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. 2. Kĩ năng: rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp . 3. TháI độ: có ý thức bảo vệ tài nguyên, môI trường đất. II.Phương tiện: 1. giáo viên: - tranh ảnh liên quan đến đất xám bạc màu.
 2. - sưu tầm băng hình liên quan đến hiện tượng xói mòn đất, rửa trôi do mưa lũ, các hoạt động canh tác trên đồng ruộng bậc thang, canh tác nông, lâm kết hợp. 2. Học sinh: - sưu tầm tranh ảnh về xói mòn đất và biện pháp khắc phục. III. Tiến trình bài giảng: 1. KTBC: quy trình thực hành. 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT TIỂU KẾT ĐỘNG CỦA HS Gv thông báo về đặc điểm Lắng nghe I. Cải tạo và sử dụng đất của đất Việt Nam. xám bạc màu. Hoạt động1: HD tìm hiểu Tìm hiểu nguyên nhân, biện pháp cải tạovà hướng sử dụng đất xám bạc màu
 3. GV y/c hs n/c sgk và trả n/c sgk lời Hỏi1: Mục tiêu của cải Mục tiêu: 1->2 hs tạo và sử dụng đất xám - tăng độ phì nhiêu bạc màu là gì? - nâng cao năng suất cây trồng 1. Nguyên nhân hình thành: Hỏi2: Đkiện và nguyên nhân dẫn tới tình trạng đất xám bạc màu là gì? Làm bài Gv y/c hs điền vào fiếu tập học tập1: - Vị trí : - Địa hình:
 4. - phân bố: - hình thành giữa vùng - Phương pháp canh tác: giáp ranh đồng bằng và Gv gọi hs đọc bài làm 2 hs đọc miền núi. - Địa hình dốc, thoải-> bài làm rửa trôi mạnh. Hỏi3: Đất xám bạc màu - tập quán canh tác lạc Làm bài có những t/chất nào cần tập hậu-.> đất thoái hoá mạnh. chú ý? y/c hs điền vào fiếu học - Chặt phá rừng tập2. 2. Tính chất; - lớp đất mặt: - p/ư d2 đất: - Tầng đất mặt mỏng, - Hàm lượng dinh dưỡng: tpcơ giới nhẹ -P/u dung dịch đất: chua- - Vsv: - k/n thấm giữ nước: > rất chua. - Hlượng dinh dưỡng: Gv nxét nghèo dinh dưỡng, nghèo
 5. Gv y/c hs n/c sgk và điền mùn. vào fiếu học tập3: - Vsv hđộng yếu. - K/n thấm giữ nước: kém, thường khô hạn Biện Tác dụng cải tạo đất của pháp 3. Biện pháp cải tạo và biện pháp hướng sử dụng. tương ứng a.Biện pháp cải tạo: Biện Tác dụng cải tạo đất của pháp biện pháp tương ứng Cây trồng -Khắc phục 1.Xây cạn dựng bờ hạn hán, tạo vùng bờ môi trường thửa, thuận lợi cho GV tóm tắt, ghi bảng tưới tiêu vsv hoạt Hỏi: Đất xám bạc màu
 6. thích hợp trồng những hợp lí động. loại cây nào? Cây lương -Tăng dần độ 2. cày thực: lúa, sâu dần dày của tầng ngô, sắn đất mặt. -cây lâm - giảm độ 3. bón nghiêp: vôi cải chua Hỏi: Hãy kể 1 số cây keo lá tạo đất - Tăng trồng trên đất xám bạc tràm, tai cườngvsv cố 4. luân tượng màu? định đạm, canh, GV : đất xám bạc màu -cây màu: khắc phục chú ý nếu không kịp thời cải lạc, đậu, cây họ tình trạng tạo-> xói mòn mạnh -> vừng đậu, cây nghèo dinh trơ sỏi đá. dưỡng phân xanh Do: -địa hình dốc - tăng mùn, 5. Bón thoải tạo môi phân -Dễ
 7. Hỏi1: Xói mòn đất là gì? thoát nước hợp lí, trường thận - thành tăng lợi cho vsv Hỏi2: Nguyên nhân nào phần cơ phát triển phân gây xói mòn đất? giới nhẹ hữu cơ Gợi ý: Nguyên nhân sâu - Dễ xa dẫn tới mưa lũ nhiều là cày bừa b. sử dụng: gì? - Trồng cây trồng cạn II. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá Hỏi3: Xói mòn đất 1. Nguyên nhân gây xói thường xảy ra ở vùng mòn đất: nào? đất nông nghiệp? đất - Mưa lớn phá vỡ kết cấu
 8. lâm nghiệp? đất. Tạisao? - Địa hình dốctạo ra dòng chảy rửa trôi. - Chặt phá rừng làm giảm Hỏi: cho biết t/chất của độ che phủ-> tốc độ dòng đất xói mòn mạnh trơ sỏi chảy lớn. đá? Gv tóm tắt trả lời của hs 2. Tính chất: - Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh. - chua, nghèo mùn, nghèo dinh dưỡng. - Vsv ít, hđộng yếu. 3. Cải tạo và sử dụng đất Gv y/c hs n/c sgk, thảo xói mòn mạnh. luận nhóm, hoàn thành * Biện pháp công trình: fiếu học tập: - Làm ruộng bậc thang-> hạn chế dòng chảy rửa
 9. trôi Biện Tác - trồng cây ăn quả-> nâng dụng pháp độ che phủ, hạn chế dòng Bp công trình chảy Bp nông học * Biện pháp nông học: - canh tác theo đường đồng mức-> hạn chế dòng 3.CỦNG CỐ: chảy CÂU HỎI TRẮC - bón phân hữu cơ, kết NGHIỆM hợp phân khoáng-> tăng Câu1: T/c không có ở đất độ phì nhiêu, tạo môi xám bạc màu? trường cho vsv hđ và pt. A. Tầng đất mặt mỏng. - bón vôi-> giảm độ chua B. P/ư trung tính. - luân canh và xen canh C. Vsv ít, hđ yếu. gối vụ D. Thấm giữ nước kém. ->hạn chế sự bạc màu Câu2: Đặc điểm không có - trồng cây thành băng-> ở đất Việt nam… hạn chế dòng chảy rửa A. đa dạng, phong phú
 10. B. k/n năng tăng vụ cao. trôi C. dễ bị khoáng hoá, rửa - nông, lâm kết hợp-> tăng độ che phủ , hạn chế trôi D. thoái hoá mạnh dòng chảy Câu3: Điền vào dấu(….) - trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn-> tăng độ che 1. ………là quá trìnhphá huỷ lớp đất mặt và các phủ , thảm thực vật, hạn tầng dưới do tác động chế dòng chảy, hạn chế lũ của…. lụt. 2. nguyên nhân chính gây xói mòn đất là……….và…….. 3. …………là những dải đất nằm………sườn dốc. Các dải đất này dùng để………và được bảo vệ bằng các bờ đất hay đá. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
 11. câu hỏi sgk

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản