Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 19: MÁY THU THANH

Chia sẻ: abcdef_34

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiểu rõ được sơ đồ khối của máy thu thanh. Biết được nguyên lý của khối khuếch đại cao tần. 2. Kĩ năng - Vẽ được sơ đồ khối của máy thu thanh. Có ý thức tìm hiểu máy thu thanh II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Nghiên cứu kĩ bài 19 SGK máy thu thanh, các tài liệu có liên quan. Tranh vẽ hình 19.1, 19.2, 19.3 SGK. Máy chiếu đa năng, máy thu thanh thật. 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ bài 19 SGK máy thu thanh Các tài liệu có liên...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 19: MÁY THU THANH

Bài 19: MÁY THU THANH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Hiểu rõ được sơ đồ khối của máy thu thanh.

Biết được nguyên lý của khối khuếch đại cao tần.

2. Kĩ năng

- Vẽ được sơ đồ khối của máy thu thanh.

Có ý thức tìm hiểu máy thu thanh

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

Nghiên cứu kĩ bài 19 SGK máy thu thanh, các tài liệu có liên quan.

Tranh vẽ hình 19.1, 19.2, 19.3 SGK.

Máy chiếu đa năng, máy thu thanh thật.

2. Học sinh

Nghiên cứu kĩ bài 19 SGK máy thu thanh

Các tài liệu có liên quan.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Vấn đáp, thuyết trình
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HÀNH:

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

 Em hãy vẽ mạch khuếch đại đẩy kéo.

3. Bài mới

Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm về máy thu thanh

Hoạt động của giáo viên và học Nội dung

sinh

- GV: Em hãy cho biết máy thu I. Khái niệm về máy thu thanh

1./ Khái niệm: là thiết bị điện tử
thanh là gì?

- HS: trà lời theo hiểu biết cùa thu sóng điện từ ngoài không gian.

2./ Phân loại:
mình về máy thu thanh.

- GV: Em hiểu thế nào là máy Máy điều biên (AM)

Máy điều tần (FM)
điều biên?

- GV: Em hiểu thế nào là máy

điều tần?
Hoạt động 2:Tim hiểu sơ đồ lhối và nguyên lý hoạt động của máy thu

thanh

Hoạt động của giáo viên và học Nội dung

sinh

- GV giới thiệu sơ đồ khối của 1./ Sơ đồ khối thu thanh:

Gồm các khối chính:
máy thu thanh

- GV vừa trình bày chức năng của - Khối kđ cao tần.

từng khối vừa liên hệ thực tế. - Khối dao động ngoại sai.

- GV giải thích các thuật ngữ : - Khối trộn sóng

sóng cao tần, sóng mang cao tần, - Khối kđ trung tần

sóng trung tần, sóng âm tần, chọn - Khối tách sóng

sóng, dao động ngoại sai - Khối kđ âm tần

2- Nguyên lí của máy thu thanh:

- Dựa vào chức năng của các khối

hãy mô tả nguyên lí làm việc

chung của máy thu thanh ?
- Vì sao cần có dao động ngoại

sai? nếu không có tầng dao động

ngoại sai thì máy có làm việc được

không? (máy thu thanh kđ thẳng )
Hoạt động 3:Giới thiệu nguyên lí làm việc của khối tách sóng

Hoạt động của giáo viên và học Nội dung

sinh

- Nhiệm vụ của mạch tách sóng là III. Nguyên lí làm việc của khối

gì? tách sóng:

(tách sóng âm ra khỏi sóng mang

cao tần, đây là một khâu điển hình - Sóng vào là sóng trung tần, nhờ

của máy thu thanh) điôt tách sóng D và tụ lọc sóng

- GV giới thiệu sơ đồ của mạch mang nên sóng ra là sóng một

tách sóng. Sau đó đặt 1 số câu hỏi : chiều (sóng âm ban đầu)

+ Sóng đưa vào khối tách sóng là
tín hiệu gì ? đưa từ khối nào tới ?

+ Sóng đưa ra khối tách sóng là

tín hiệu gì ? đưa tới khối nào ?

+ Chức năng của điốt D và tụ C ở

trong mạch làm gì?

+ Vì sao tách sóng thường dùng

điốt tiếp điểm?

+ Nếu tụ lọc bị hỏng thì hiện

tượng gì xảy ra?

V. Củng cố

+ Máy thu thanh AM và FM khác nhau ở những điểm nào ?

+ Để thu được sóng của các đài khác nhau là chúng ta tác động vào

những khối nào của máy thu ?

+ Nếu không có tụ ở mạch tách sóng mạch tách sóng có lấy được sóng

âm tần không ? Tại sao ?

+ Hướng dẫn trả lời các câu hỏi sgk.

- Dặn học sinh xem trước bài mới: “Máy thu hình”

* Rút kinh nghiệm tiết dạy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản