Giáo án Công nghệ lớp 6 - THI HỌC KÌ II

Chia sẻ: vertu1209

Thông qua bài kiểm tra góp phần - Đánh giá kết quả học tập của học sinh từ đầu đến cuối học kì I - Rút kinh nghiệm và cải tiến cách học của học sinh và cách dạy của giáo viên và rút kinh nghiệm về nội dung, chương trình môn học.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản