Giáo án Công nghệ lớp 6 - THỰC HÀNH BÀI TẬP VỀ TÌNH HUỐNG VỀ THU CHI TRONG GIA ĐÌNH

Chia sẻ: vertu1209

Thông qua bài thực hành HS. -Về kiến thức : Nắm vững các kiến thức cơ bản về thu chi trong gia đình. -Về kỹ năng : Biết xác định được mức thu nhập của gia đình trong một tháng và một năm. -Về thái độ : Có ý thức giúp đở gia đình và tiết kiệm chi tiêu.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản