Giáo án Công nghệ lớp 6 - VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Chia sẻ: vertu1209

Sau khi học xong bài, HS + Về kiến thức : Hiểu được thế nào là vệ sinh an toàn thực phẩm. + Về kỹ năng : Biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. + Về thái độ : Giáo dục HS biết cách vệ sinh trước và trong khi ăn.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản