Giáo án công nghệ lớp 7 - 10 PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

Chia sẻ: vertu1209

Kiến thức: Giúp HS - Hiểu được những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. - Giải thích được cơ sở của việc phòng là chính. 2. Kĩ năng: - Rèn HS kĩ năng vận dụng biện pháp vệ sinh, an toàn trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. - Biết sử dụng biện pháp ưu tiên trong phòng trừ sâu, bệnh hại. 3. Thái độ: Rèn cho HS ý thức bảo vệ cây trồng đồng thời bảo vệ môi trường sống. I ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản