Giáo án công nghệ lớp 7 - 10 PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

Chia sẻ: vertu1209

Kiến thức: Giúp HS - Hiểu được những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. - Giải thích được cơ sở của việc phòng là chính. 2. Kĩ năng: - Rèn HS kĩ năng vận dụng biện pháp vệ sinh, an toàn trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. - Biết sử dụng biện pháp ưu tiên trong phòng trừ sâu, bệnh hại. 3. Thái độ: Rèn cho HS ý thức bảo vệ cây trồng đồng thời bảo vệ môi trường sống. I ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án công nghệ lớp 7 - 10 PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

Tiết PPCT: 10

PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠII. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS

- Hiểu được những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Giải thích được cơ sở của việc phòng là chính.

2. Kĩ năng:

- Rèn HS kĩ năng vận dụng biện pháp vệ sinh, an toàn trong phòng trừ sâu,

bệnh hại cây trồng.

- Biết sử dụng biện pháp ưu tiên trong phòng trừ sâu, bệnh hại.

3. Thái độ: Rèn cho HS ý thức bảo vệ cây trồng đồng thời bảo vệ môi trường

sống.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Tranh hình 21, 22, 23 SGK/ 31, 32


2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài, nghiên cứu bài và soạn bài.


III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại gợi mở, Trực quan, thảo luận, diễn giảng.

IV. TIẾN TRÌNH :
1. Ổn định tổ chức : Kiểm diện học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra 2HS

Câu hỏi Đáp án Điểm

1. Nêu tác hại của sâu bệnh? Sâu, bệnh có ảnh hưởng xấu đến sinh

trưởng, phát triển của cây trồng, cây trồng

biến dạng chậm phát triển, màu sắc thay đổi,

giảm năng suất, chất lượng nông sản. 5đ

Côn trùng trải qua các Côn trùng trải qua 2 giai đoạn biến thái:

giai đoạn biến thái nào? + Biến thái hoàn toàn: Trứng  sâu non 

Biến thái ở giai đoạn nào nhộng  sâu trưởng thành. 2đ

sâu phá hoại mạnh nhất? + Biến thái không hoàn toàn: Trứng  sâu

(10đ) non  sâu trưởng thành. 2đ

Biến thái hoàn toàn là sâu non; Biến thái

không hoàn toàn là sâu trưởng thành 1đ

Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây

2. Thế nào là bệnh cây ? do vi sinh vật gây hại hoặc điều kiện sống bất lợi 5đ

gây nên.

Nêu những dấu hiệu Khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại thường

thường gặp ở cây bị sâu, màu sắc, cấu tạo hình thái, trạng thái, các bộ 5đ

bệnh phá hại?10đ) phận của cây bị thay đổi.
3. Giảng bài mới:
* Hoạt động 1: Giới thiệu

Hằng năm ở nước ta sâu, bệnh đã làm thiệt hại tới 10 – 12% sản lượng thu

hoạch nông sản. Nhiều nơi sản lượng thu hoạch bị mất trắng. Do vậy việc phòng

trừ sâu, bệnh phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Bài học hôm nay ta sẽ

nghiên cứu vấn đề đó: “Phòng trừ sâu, bệnh hại”Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học

* Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên tắc I. Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh

phòng trừ sâu, bệnh hại. hại.

 HS đọc thông tin SGK/30 Khi tiến hành phòng trừ sâu bệnh

? Khi tiến hành phòng trừ sâu bệnh phải phải bảo đảm các nguyên tắc:

bảo đảm các nguyên tắc nào? - Phòng là chính.

- GV phân tích: “ Phòng là chính” - Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng và triệt

Phòng ngừa tốt làm cho sâu, bệnh để.

không có điều kiện phát triển để gây hại. - Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng

Phòng theo 2 hướng: trừ.

+ Tăng cường sức chống chịu của cây,

hạn chế sự gây hại của sâu bệnh.

+ Thay đổi môi trường sống của sâu,

bệnh

 Liên hệ: Ở địa phương hoặc gia đình em

đã áp dụng biện pháp gì để tăng cường
sức sống, sức chống chịu của cây với sâu,

bệnh?

( Bón nhiều phân hữu cơ, làm cỏ, vun

xới, trồng giống cây chống sâu, bệnh,

luân canh)

- GV: Lợi ích của nguyên tắc “ Phòng là

chính”: Ít tốn công, cây sinh trưởng tốt,

sâu bệnh ít, giá thành thấp.

 HS Phân tích ý nghiã 2 nguyên tắc còn

lại

+ Trừ sớm nhanh chóng kịp thời và triệt

để: Khi phát hiện sâu, bệnh diệt trừ ngay

không để sâu, bệnh phát triển lây lan trừ

kịp thời gian, đúng loại thuốc. Diệt trừ

sâu triệt để là diệt từ trứng đến sâu non.

Từ cây trồng đến cỏ dại ven bờ.

+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp:

Phối hợp các biện pháp luân canh cây

trồng, làm đất, dùng giống chống sâu, II. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh

bệnh, gieo trồng đúng thời vụ, chăm sóc hại

cây trồng.

* Hoạt động 3: Giới thiệu các biện pháp
phòng trừ sâu, bệnh hại

? Có mấy biện pháp phòng trừ sâu bệnh

hại ? ( 5 biện pháp) 1. Biện pháp canh tác và sử dụng

- GV thông báo: Tuỳ theo từng loại sâu, giống chống sâu, bệnh.

bệnh và điều kiện cụ thể mà áp dụng các - Vệ sinh đồng ruộng, làm đất: Diệt trừ

biệp pháp phòng trừ thích hợp. mầm móng sâu, bệnh, nơi ẩn náo.

- Gieo trồng đúng thời vụ: Tránh thời kì

? Biện pháp canh tác bao gồm những sâu, bệnh phát sinh mạnh.

công việc nào? - Luân canh: Thay đổi điều kiện sống

và thức ăn của sâu, bệnh.

- Chăm sóc kịp thời bón phân hợp lý:

tăng sức chống chịu sâu, bệnh cho cây.

- Sử dụng giống chống sâu, bệnh:

Chống sự xâm nhập và gây hại của sâu,

bệnh.

2. Biện pháp thủ công

Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ những

- GV treo tranh hình 21, 22, 23 SGK / 31, cành những cành lá bị bệnh, dùng vợt,

32 bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại.

 HS thảo luận (4 nhóm): Những công

việc và ưu nhược điểm của từng biện

pháp.
 Đại diện các nhóm báo cáo 3. Biện pháp hóa học.

+ Ưu điểm: Đơn giản, dể thực hiện, có Sử dụng các loại thuốc hóa học để trừ

hiệu quả khi sâu bệnh mới phát sinh. sâu, bệnh.

+ Nhược điểm: Hiệu quả thấp, tốn công.

 HS quan sát hình 23 SGK/ 32: thuốc

hóa học được sử dụng trừ sâu, bệnh bằng

cách nào và nêu ưu nhược điểm của biện

pháp?

(hình a phun thuốc, b rắc thuốc vào đất,

c trộn thuốc vào hạt giống

+ Ưu điểm: Diệt sâu, bệnh nhanh, ít tốn

công.

+ Nhược điểm: Dễ gây ngộ độc cho

người, cây trồng, vật nuôi. Làm ô nhiễm

môi trường đất, nước và không khí. Giết

chết

các sinh vật khác ở ruộng)

* Lưu ý : Để nâng cao hiệu quả thuốc và

khắc phục các nhược điểm nên bảo đảm

các yêu cầu: Sử dụng đúng loại thuốc, 4. Biện pháp sinh học

nồng độ và liều lượng, phun đúng kĩ Sử dụng một số sinh vật như, ong mắt

thuật. đỏ, bọ rùa … , các chế phẩm để diệt sâu
hại.

? Để an toàn lao động khi sử dụng thuốc

hóa học người lao động phải làm gì?

( Đeo khẩu trang, găng tay, giày, đeo

kính, độ mũ, mặc quần dài, áo dài tay )

- GV: Biện pháp này người ta sử dụng

một số loại sinh vật, các chế phẩm sinh

học để diệt sâu hại.

 HS nêu ưu nhược điểm của biện pháp

này.

+ Ưu điểm: An toàn đối với người và

động vất máu nóng. Hiệu quả bền vững 5. Biện pháp kiểm dịch thực vật.

lâu dài. Hiệu quả kinh tế cao hơn so với Kiểm tra, xử lí những sản phẩm nông

biện pháp khác. lâm nghiệp từ nơi này đến nơi khác.

+ Nhược điểm: Hiệu quả chậm tốn nhiều

thời gian cho thiên địch phát triển. Diện

tích đất rộng, nhân thả thiên địch phải

nhiều. Hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng

thiên địch. Giá thành cao kĩ thuật công

nghệ phức tạp.

 HS nêu nội dung của biện pháp.

- GV: Trong việc phòng trừ sâu, bệnh
hại cây trồng người ta rất coi trọng vận

dụng một cách tổng hợp các biện pháp

cho thích hợp không được coi nhẹ hay

chỉ dùng một biện pháp để phòng trừ.
4. Củng cố và luyện tập

- Nêu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại ? ( HS nêu phần I )

- Kể các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại? ( Phần II: 5 biện pháp )

- Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp nào?

( Bón phân hữu cơ, làm cỏ vun xới, trồng giống cây chống sâu bệnh, luân

canh.)

5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Học bài dựa vào câu hỏi SGK /30 trả lời. Đọc mục có thể em chưa biết

SGK/33

- Chuẩn bị: “Thực hành: Nhận biết một số lọai thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu,

bệnh hại”( Đọc trước quy trình thực hành; Mỗi tổ 3 nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại của 3

nhóm độc)

V. RÚT KINH NGHIỆM

- Nội dung : ------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Phương pháp : ------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hình thức tổ chức : ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản