Giáo án Công nghệ lớp 7 - CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

Chia sẻ: vertu1209

Hiểu được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường - Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón.

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 7 - CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

Tuần 3 Tiết 6 : CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNGI- MỤC TIÊU :

- Hiểu được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón

thông thường

- Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón

II- CHUẨN BỊ :

- Tranh vẽ hình 7, 8, 9, 10, bảng phụ

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1- Ổn định lớp :

2- KTBC :

- Nêu quy trình thực hành : Phân biệt nhóm hoà tan và ít hoặc không hoà

tan ?

- Nêu quy trình thực hành phân biệt nhóm phân bón hoà tan : Phân đạm và

phân lân

3 – Bài mới :

Giới thiệu bài : Các em đã làm quen và biết một số loại phân bón thường

dùngtrong nông nghiệp. Để biết cách sử dụng các loại phân bón sao cho có
thể thu được năng xuất cây trồng cao, chất lượng nông sản tốt và tiết kiệm

được các loại phân bón. Bài học này sẽ cho ta biết được điều đó

Hoạt động 1 : I Cách bón phân

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Yêu cầu HS đọc thông tin SGK phần - Đọc thông tin SGK, thảo luận

I trả lời câu hỏi nhóm trả lời câu hỏi

- Căn cứ vào thời kì bón, người ta

chia làm mấy cách bón phân ?

- Thế nào là bón lót, bón thúc ?

- Căn cứ vào hình thức bón, người ta - Quan sát hình 7, 8, 9, 10 trả lời câu

chia làm mấy cách bón phân ? Đó là hỏi

những cách nào ? + H 7 : Bón theo hốc Ưu 1,9 . Nhược

- GV yêu cầu HS quan sát hình 7, 8, 3

9, 10. Hãy cho biết tên của các cách + H 8 : Bón theo hàng. Ưu 1 , 9

bón phân, nêu ưu, nhược điểm của .Nhược 3

từng cách bón ? + H 9 : Bón vãi. Ưu 6, 9 . Nhược 4

+ H 10 : Phun lên lá . Ưu 1, 2, 5.

Nhược 8

Bón phân để cung cấp chất dinh

dưỡng cho cây trồng
- Căn cứ vào thời kì bón, người ta

chia ra : bón lót , bón thúc

+ Bón lót là bón phân vào đất

trước khi gieo trồng, nhằm cung

cấp chất dinh dưỡng cho cây con

ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ

+ Bón thúc là bón phân trong thời

gian sinh trưởng của cây, nhằm

- Chuyên ý đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của

cây trong từng thời kì, tạo điều

kiện cho cây sinh trưởng phát

triển tốt

- Căn cứ vào hình thức bón người

ta chia thành các cách : Bón vãi (

bón rải ), bón theo hàng, theo hốc

hoặc phun trên lá.

Hoạt động 2 II – Cách sử dụng các loại phân bón thông thường

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Khi bón phân vào đất các chất dd

có trong phân bón được chuyển hoá
thành các chất hoà tan cây mới hấp - HS thảo luận nhóm hoàn thành

thụ được bảng trong phiếu học tập

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả lời

hoàn thành bảng tr 22 SGK + Phân hữu cơ bón lót

- GV nhận xét bổ sung + Phân đạm, kali và phân hỗn hợp

bón thúc.

+ Phân lân bón lót

Hoạt động 3 : III- Bảo quản các loại phân bón thông thường

Hoạt đông của GV Hoạt động của HS

GV cho HS quan sát các mẫu phân - HS quan sát trả lời câu hỏi

hoá học để ngoài không khí . Nhận - Để các loại phân hoá học ngoai

xét không khí dễ bị chảy rữa.

- Vì sao không để lẫn lộn các loại - Để các loại phân bón lẫn lộn với

phân bón với nhau ? nhau,sẽ bị tác dụng làm giảm chất

- Dùng bùn ao để ủ kín chuồng có lượng phân bón.

tác dụng gì ? - Tạo điều kiện cho VSV phân giải

hạn chế đạm bay đi và giữ vệ sinh

môi trường

+ Phân hoá học :

- Đựng trong chum vại sành đậy
kín hoặc gói bằng bao nilon

- Để ở nơi khô ráo thoáng mát

- Không để lẫn lộn các loại phân

bón với nhau

+ Phân chuồng có thể bảo quản tại

chuồng nuôi hoặc ủ thành đống

dùng bùn ao trát kín bên ngoài

4 - Củng cố :

- HS đọc ghi nhớ SGK

- Thế nào là bón lót , bón thúc ?

- Nêu ưu, nhược điểm của bón theo hốc, theo hàng, bón vãi và phun trên lá

?

5 - Dặn dò :

- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK

- Chuẩn bị bài : Vai trò của giông và phương pháp chọn tạo giống cây trông

+ Giống cây trồng có vai trò gì ?

+ Sử dụng giống ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo ttrồng trong năm

?

+ Tiêu chuẩn của một giống cây trồng tốt ?

+ Phương pháp chọn tạo giống cây trồng ?
IV- RÚT KINH NGHIỆM :

...........................................................................................................................

......................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản