Giáo án Công nghệ lớp 7 - CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

Chia sẻ: vertu1209

Hiểu được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường - Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản