Giáo án công nghệ lớp 7 - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI

Chia sẻ: vertu1209

Hiểu được khái niệm về chọn giống vật nuôi - Biết được một số phương pháp chọn giống vật đang dùng ở nước ta. - Hiểu được vai trò và các biện pháp quản lí giống vật nuôi - Vận dụng vào thực tiễn để chọn giống vật nuôi.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản