Giáo án công nghệ lớp 7 - MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

Chia sẻ: vertu1209

Giúp HS hiểu được - Hiểu được thành phần cơ giới của đất. - Thế nào là đất chua, kiềm và đất trồng trọt. - Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. - Thế nào là độ phì nhiêu của đất. 2. Kĩ năng: Có ý thức bảo vệ duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. 3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cần cù lao động.

Nội dung Text: Giáo án công nghệ lớp 7 - MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

Tiết PPCT:3 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được

- Hiểu được thành phần cơ giới của đất.

- Thế nào là đất chua, kiềm và đất trồng trọt.

- Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.

- Thế nào là độ phì nhiêu của đất.

2. Kĩ năng: Có ý thức bảo vệ duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất.

3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cần cù lao động

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập


2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài và soạn bài


III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại gợi mở, Trực quan, thảo luận

IV. TIẾN TRÌNH

1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện HS

2.Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi Đáp án Điểm

1. Đất trồng có tầm quan - Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái 6đ

trọng như thế nào đối với đất. Đất là môi trường cung cấp nước, chất

đời sống cây trồng ? Nêu ví dinh dưỡng, oxy cho cây và giữ cho cây đứng

dụ minh hoạ? (10đ) vững 3đ

- Nêu ví dụ minh hoạ đúng 1đ

2. Đất trồng gồm những - Soạn chuẩn bị bài đầy đủ 9đ

thành phần nào? Vai trò của - Phần khí : Chính là không khí có ở trong

từng thành phần đó? (10đ) các khe hở của đất, cung cấp oxy cho cây.

- Phần rắn : Gồm thành phần vô cơ và hữu

cơ. 1đ

- GV kiểm tập ghi bài và bài - Phần lỏng : Chính là nước trong đất.

soạn của một số học sinh - Soạn chuẩn bị bài đầy đủ
3. Giảng bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệ u

Cây trồng sống và phát triển trên đất. Cây phát triển và năng suất, chất lượng

nông sản phụ thuộc vào đất tốt hay xấu. Muốn sử dụng đất hợp lý cần phải biết

được các đặc điểm và tính chất của đất.Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học
* Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm I. Thành phần cơ giới của đất là gì ?

thành phần cơ giới của đất

? Phần rắn của đất bao gồm những thành

phần nào? ( Thành phần vô cơ và hữu

cơ )

- GV: Thành phần khoáng của đất bao gồm

hạt cát, limon, sét. Tỉ lệ các hạt này trong đất

gọi là thành phần cơ giới của đất. Tỉ lệ phần trăm (%) của các hạt cát,

? Thành phần cơ giới của đất là gì? limon, và sét trong đất tạo nên thành

phần cơ giới của đất.? Dựa vào thành phần cơ giới người ta

chia đất làm mấy loại chính?

( 3 loại : Đất cát, đất thịt, đất sét )

- GV: Giữa các loại đất này còn có các

loại đất trung gian.

Ví dụ : Đất cát pha, đất thịt nhẹ II. Thế nào là độ chua, độ kiềm của

* Hoạt động 3: Phân biệt độ chua, độ đất

kiềm của đất.

 HS tìm hiểu thông tin phần II SGK /9

thảo luận nhóm trả lới các câu hỏi:

? Người ta dùng độ pH để làm gì ?(Xác
định độ chua, độ kiềm của đất)

? Trị số pH dao động trong phạm vi

nào?

( Từ 0  14 )

? Độ pH của Đất chua, đất kiềm, đất

trung tính ? ( pH < 6,5 đất chua ; pH =

6,6 – 7,5 trung tính ; pH > 7,5 đất kiềm ) Căn cứ vào độ pH người ta chia đất

? Vì sao người ta xác định được đất thành : Đất chua, đất kiềm và đất trung

chua, đất kiềm và đất trung tính? tính.

 GV mở rộng: Người ta xác định đất

chua, kiềm và trung tính của đất để có

kế hoạch sử dụng và cải tạo đất. Bởi vì

mỗi loại cây trồng sinh trưởng phát triển

tốt trong một phạm vi pH nhất định,

việc nghiên cứu xác định độ pH của

đất giúp ta bố trí cây trồng phù hợp với

đất.

* Liên hệ: Đối với đất chua cần phải

bón phân gì (Bón vôi để cải tạo đất ) III. Khả năng giữ nước và chất dinh

* Hoạt động 4 : Tìm hiểu khả năng giữ dưỡng của đất.

được nước và chất dinh dưỡng.

 HS tìm hiểu thông tin phần III SGK/ 9 Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn
? Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng mà đất giữ được nước và các chất dinh

nhờ vào đâu ? dưỡng.

- GV mở rộng: Trong đất có 3 loại hạt có

kích thước khác nhau: Cát từ 0.05 - 2 mm,

limon bột bụi từ 0,002 - 0,05 mm, sét
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản