Giáo án công nghệ lớp 7 - MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

Chia sẻ: vertu1209

Giúp HS hiểu được - Hiểu được thành phần cơ giới của đất. - Thế nào là đất chua, kiềm và đất trồng trọt. - Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. - Thế nào là độ phì nhiêu của đất. 2. Kĩ năng: Có ý thức bảo vệ duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. 3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cần cù lao động.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản