Giáo án Công nghệ lớp 7 - NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HOÁ HỌC THÔNG THƯỜNG

Chia sẻ: vertu1209

Phân biệt được một số loại phân bón hoá học thông thường - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích - Có ý thức bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 7 - NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HOÁ HỌC THÔNG THƯỜNG

 

  1. Tuẩn 3 Tiết 5 : Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HOÁ HỌC THÔNG THƯỜNG I - MỤC TIÊU : - Phân biệt được một số loại phân bón hoá học thông thường - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích - Có ý thức bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường II- CHUẨN BỊ - Mỗi nhóm 4 – 5 mẫu phân bón, cho vào túi nilon có ghi số sẵn dùng dây cao su buộc chặt miệng túi lại - 2 ông nghiệm, 1 đèn cồn, 1kẹp, bật lửa III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Ôn định lớp : 2- KTBC : - Phân bón là gì ? Nêu tác dụng của phân bón ? - Phân bón được chia làm mấy nhóm ? Kể một số loại phân hoá học ?
  2. 3- Bài mới : Hoạt động 1 : Giới thiệu bài thực hành - Giới thiệu mục tiêu của bài thực hành, nội quy an toàn lao động. - Giới thiệu quy trình thực hành Hoạt động 2 : Tổ chức thực hành - Chia nhóm thực hành - Kiểm tra dụng cụ của mỗi nhóm báo cáo - Kiểm tra mẫu phân bón của các nhóm Hoạt động 3 : Thực hiện quy trình thực hành 1 – Phân biệt nhóm phân bón hoà tan và nhóm ít hoặc không hoà tan - GV thao tác mẫu HS quan sát - Yêu cầu HS nêu quy trình thực hành : Gồm 3 bước như SGK - HS thực hành theo nhóm, GV quan sát theo dõi, nhắc nhỡ - Thư kí ghi kết quả 2 – Phân biệt trong nhóm phân bón hoà tan : Phân đạm và phân kali - GV yêu cầu HS nêu quy trình - GV thao tác mẫu, HS quan sát - HS thực hành theo nhóm, GV theo dõi nhắc nhỡ - Thư kí ghi kết quả
  3. 3 – Phân biệt trong nhóm phân bón ít hoặc không hoà tan : Phân lân và vôi - HS quan sát màu sắt của phân + Nếu phân bón có màu nâu, nâu sẫm hoặc trắng xám như ximăng đó là phân lân + Nếu phân bón có màu trắng, dạng bột, là vôi Hoat động 4 : Đánh giá kết quả thực hành - HS thu dọn dụng cụ, làm vệ sinh - Ghi kết quả thực hành vào vở theo bảng mẫu trong SGK - GV nhận xét đánh giá kết quả thực hành 4 - Dặn dò : Chuẩn bị bài : Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường + Biết cách bón phân + Biết cách sử dụng các loại phân bón thông thường và bảo quản
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản