Giáo án Công nghệ lớp 7 - PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

Chia sẻ: vertu1209

Biết được các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại. - Hiểu được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào phòng trử sâu bệnh hại ở gia đình.

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 7 - PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

Tiết 10 : PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠII - MỤC TIÊU :

- Biết được các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại.

- Hiểu được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào phòng trử sâu bệnh hại ở gia đình

II- CHUẨN BỊ :

- Phóng to các hình 21, 22, 23 SGK; bảng phụ và phiếu học tập

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1- Ổn định lớp :

2- KTBC

- Nêu tác hại của sâu bệnh đối vứi cây trồng ?

- Thế nào là biến thái của côn trùng ? Nêu sự khác nhau giữa biến thái hoàn

toàn và biến thái không hoàn toàn ?

- Bệnh cây là gì ? Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu bệnh phá hại

?

3 - Bài mới :

Giới thiệu bài : Hằng năm ở nước ta sâu bệnh làm thiệt hại từ 10 - 12%

sản lượng thu hoạch nông sản . Nhiều nơi sản lượng thu hoạch được rất ít
hoặc mất trắng. Do vậy việc phòng trừ sâu bệnh được tiến hành thường

xuyên kịp thời. Bài học hôm nay giúp các em tìm hiể điều đó.

Hoạt động 1 : I - Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

GV : yêu cầu HS đọc phần I SGK, - Đọc thông tin phần I

sau đó phân tích rõ ý nghĩa của từng

nguyên tắc, lấy ví dụ minh hoạ cho

từng nguyên tắc. - HS trả lời cá nhân

- Ở gia đình em đã áp dụng biện

pháp gì để tăng cường sức sống , sức

chống chịu của cây đối vứi sâu bệnh - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

? + Phòng là chính

GV : Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả + Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng

lời câu hỏi và triệt để

- Tại sao lấy nguyên tắc phòng là + Sử dụng tổng hợp các biện pháp

chính để phòng trừ sâu , bệnh hại ? phòng trừ.

GV nhận xét bổ sung
Hoạt động 2 : II - Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

Hoạt động của GV Hoạt dộng của HS

GV treo bảng phụ yêu cầu HS thảo 1 - Biện pháp canh tác và sử dụng

luận nhóm hoàn thành bảng ở tr 31 giống chống sâu, bệnh hại

SGK - HS thảo luận nhóm hoàn thành

- Kiểm tra một vài nhóm, nhận xét bảng

bổ sung - HS trả lời

- Yêu cầu HS đọc phần II SGK, trả + Biện pháp canh tác và sử dụng

lời câu hỏi các giống chống sâu bệnh hại.

+ Nêu các biện pháp phòng trừ sâu, + Biện pháp thủ công.

bệnh hại? + Biện pháp hoá học

+ Biện pháp sinh học

+ Biện pháp kiểm dịch thực vật.

- Hs thảo luận nhóm trả lời

- Hs nêu ưu và nhược điểm của biện

pháp thủ công

+ Nêu ưu và nhược điểm của biện + Ưu điểm : Đơn giản, dễ thực hiện

pháp thủ công phòng trừ sâu bệnh ? + Nhược điểm : Hiệu quả thấp, tốn

công

- Ưu và nhược điểm của biện pháp
+ Nêu ưu và nhược điêm của biện hoá học

pháp hoá học trong phòng trừ sâu, + Ưu điểm : Diệt sâu bệnh nhanh, ít

bệnh hại ? tốn công

GV chốt lại hai biện pháp trên + Nhược điểm : Làm ô nhiễm môi

- Quan sát hình 23 em hãy cho biết trường nước, đất và không khí giết

thuốc hoá học được sử dụng trừ sâu , chết các sinh vật khác

bệnh bằng những cách nào ?

- Để nâng cao hiệu quả của thuốc và

khắc phục các nhược điểm cần đảm

bảo các yêu cầu gì ?

- Giới thiệu biện pháp sinh học, yêu -Ưu và nhược điểm của biện pháp

cầu HS nêu nhược điểm của phương sinh học

pháp này ? + Ưu điểm : Có hiệu quả cao và

- Giới thiệu biện pháp kiểm dịch thực không gây ô nhiễm môi trường

vật + Nhược điểm : Chậm

Hiện nay trong sản xuất trồng trọt

người ta còn sử dụng chương trình

IBM4 - Củng cố :
- Gọi 1-2 HS đọc ghi nhớ SGK

- Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh ? Tại sao nói phòng là chính ?

- Nêu ưu và nhược điểm của biện pháp hoá học trong việc phòng trừ sâu

bệnh ?

- Nêu ưu và nhược điểm của biện pháp sinh học trong việc phòng trừ sâu

bệnh ?

5 - Dặn dò :

- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi SGK

- Đọc phần có thể em chưa biết

- Chuẩn bị bài thực hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của

thuốc trừ sâu bệnh hại

+ HS chuẩn bị một số nhãn thuốc thuộc 3 nhóm : Rất độc , độc cao và cẩn

thận

IV - RÚT KINH NGHIỆM :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.............................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản