Giáo án Công nghệ lớp 7 - PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

Chia sẻ: vertu1209

Biết được các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại. - Hiểu được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào phòng trử sâu bệnh hại ở gia đình.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản