Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: abcdef_28

. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng, các vụ gieo trồng chính ở nước ta. - Hiểu được mục đích của việc kiểm tra, sử lý hạt giống trước khi gieo trồng, các phương pháp sử lý hạt giống. - Hiểu được các yêu cầu kỹ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản