Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: abcdef_28

. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng, các vụ gieo trồng chính ở nước ta. - Hiểu được mục đích của việc kiểm tra, sử lý hạt giống trước khi gieo trồng, các phương pháp sử lý hạt giống. - Hiểu được các yêu cầu kỹ

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP


I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được khái

niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng,

các vụ gieo trồng chính ở nước ta.

- Hiểu được mục đích của việc kiểm tra, sử lý hạt giống

trước khi gieo trồng, các phương pháp sử lý hạt giống.

- Hiểu được các yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng và

các phương pháp gieo hạt trồng cây non.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Nghiên cứu SGK, hình 27, 28 SGK

- HS: Đọc trước bài xem hình vẽ 27,28 SGK.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức 1/:
- Lớp 7A: / / 2005 Tổng số:……….

Vắng:………………………………

- Lớp 7B: / / 2005 Tổng số:……….

Vắng:………………………………
Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng
5/
2. Kiểm tra bài cũ:

GV: Vì sao phải gieo trồng

đúng thời vụ? Xử lý hạt

giống nhằm mục đích gì?3.Tìm tòi phát hiện kiến 35/ II.Phương pháp gieo
thức mới: trồng.

HĐ1.Tìm hiểu nội dung của

phương pháp gieo trồng.
1.Yêu cầu kỹ thuật:
GV: Phân tích ý nghĩa các
- Đảm bảo các yêu cầu về
yêu cầu kỹ thuật làm rõ về
thời vụ,mật độ khoảng cách
và độ nông sâu.
mật độ, khoảng cách và độ

nông sâu.

GV: Mật độ là số khóm, số

hạt gieo trên một đơn vị diện

tích

HS: Trả lời
2. Phương pháp gieo
GV: Độ nông sâu tuỳ theo trồng.
loại cây TB từ 2-5cm.
- Gieo hạt

Cách Ưu Nhược

gieo điểm điểm
GV: Cho học sinh nêu những

loại cây trồng có ở địa
- Số
1.Gieo -
phương được gieo trồng bằng
lượng
vãi Nhanh
những phương pháp nào?
ít tốn hạt
GV: Em hãy nêu một số loại
công nhiều
cây gieo hạt ở địa phương.
chăm
HS: Trả lời
sóc khó
khăn

- Tốn
2.Gieo

nhiều
hàng, - Tiết

hốc công
kiệm

hạt

chăm

sóc dễ


3/
- Trồng cây con
GV: Nhấn mạnh phân biệt
- Ươm cây trong vườn-đem
cây ngắn ngày và dài ngày
trồng
lấy VD minh hoạ

- Trồng bằng củ, cành,
- Chỉ ra các công việc làm để
hom.
có được cây con đủ tiêu

chuẩn đem trồng: ươm cây

trong vườn.

4.Củng cố.

- GV: Gọi 1-2 học sinh đọc

phần ghi nhớ SGK.
- Tổng kết lại ý chính của bài

học

- Đánh giá giờ học

- Cho học sinh đọc phần có

thể em chưa biết SGK.
5. Hướng dẫn về nhà 1/:

- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi

cuối bài

- Đọc và xem trước bài 17 SGK.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản