Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : KHAI THÁC RỪNG

Chia sẻ: abcdef_28

. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh cần nắm được - Biết được các loại khai thác gỗ rừng. - Hiểu được các điều kiện khai thác gỗ rừng ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, các biện pháp phục hồi sau khi khai thác. - Có ý thức bảo vệ rừng không khai thác bừa bãi. II.Chuẩn bị của thầy và

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : KHAI THÁC RỪNG

KHAI THÁC RỪNG


I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh cần nắm được

- Biết được các loại khai thác gỗ rừng.

- Hiểu được các điều kiện khai thác gỗ rừng ở việt nam

trong giai đoạn hiện nay, các biện pháp phục hồi sau khi khai

thác.

- Có ý thức bảo vệ rừng không khai thác bừa bãi.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Đọc SGK, tham khảo tài liệu,hình vẽ SGK và

nghiên cứu nội dung bài 28

- HS: Đọc trước bài, liên hệ thực tế gia đình và địa

phương.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức 2/:
- Lớp 7A: / / 2005 Tổng số:……….

Vắng:………………………………

- Lớp 7B: / / 2005 Tổng số:……….

Vắng:………………………………
Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng
8/
2.Kiểm tra bài cũ:

HS1: Chăm sóc rừng sau khi - Sau khi trồng rừng từ 1

trồng vào thời gian nào? cần đến 3 tháng phải tiến

chăm sóc bao nhiêu năm? số lần hành chăm sóc rừng mỗi

chăm sóc mỗi năm? năm chăm sóc từ 2-3 lần

trong 3 đến 4 năm

liền…
3.Tìm tòi phát hiện kiến thức /
1
mới.
10/
HĐ1. Giáo viên giới thiệu bài

học. I. Các loại khai thác
rừng.
HĐ2.Tìm hiểu các loại khai

thác rừng. - Bảng 2 phân loại khai

thác rừng.
GV: Treo bảng chỉ dẫn kỹ thuật

các loại khai thác rừng cho học

sinh quan sát.

- Dựa vào bảng giáo viên hướng

dẫn học sinh so sánh điểm giống

và khác nhau về chỉ tiêu kỹ thuật

các loại khai thác.

GV: Tại sao không khai thác

trắng rừng ở nơi đất dốc lớn hơn
10/
o
15 C.

HS: Trả lời,đất bào mòn, dửa

trôi…

- Rừng phòng hộ chống gió bão.
II. Điều kiện áp dụng
GV: Khai thác trắng nhưng
khai thác rừng hiện
không trồng ngay có tác hại gì?
nay ở việt nam.
HS: Trả lời.
- Diện tích rừng giảm
HĐ3. Tìm hiểu điều kiện khai

mạnh, đồi trọc tăng
thác rừng hiện nay ở việt nam.

nhanh, độ che phủ ngày
GV: Hướng dẫn học sinh tìm

càng thu hẹp.
hiểu tình trạng rừng hiện nay.

- Chất lượng rừng: hầu

hết là rừng tái sinh…

1. Chỉ được khai thác

chọn không được khai

thác trắng.
GV: Xuất phát từ tình hình trên,
- Trên 15oC.
việc khai thác rừng ở nước ta
10/
- Chống xoáy mòn.
hiện nay nên theo các điều kiện

2. Rừng còn nhiều cây
nào?

gỗ to có giá trị kinh tế.
HS: Trả lời.

3.Lượng gỗ khai thác

chọn.

- Nhỏ hơn 35 % lượng

gỗ khu rừng.

III. Phục hồi rừng sau
2/ khai thác.
HĐ4. Tìm hiểu biện pháp phục

hồi rừng sau khi khai thác. 1.Rừng đã khai thác

trắng:

GV: Hướng dẫn học sinh tìm - Trồng rừng để phục

hiểu rừng sau mỗi loại khai thác, hồi, trồng xen cây công

biện pháp phục hồi. nghiệp với cây rừng.

2. Rừng đã khai thác

dần và khai thác chọn:

- Thúc đẩy tái sinh tự

nhiên…

4.Củng cố:

- GV: Cho học sinh đọc phần có

thể em chưa biết, phần ghi nhớ

SGK.

- Hệ thống nội dung bài học,

mục tiêu cần đạt được.

- Đánh giá giờ học.
5. Hướng dẫn về nhà 2/:

- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 29

SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản