Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT

Chia sẻ: abcdef_28

Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được các loại phân bón thường dùng và tác dụng của phân bón đối với đất, cây trồng. - Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ ( thân, cành, lá) cây hoang dại để làm phân bón. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Đọc SGK, tài liệu tham khảo, tranh

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT

TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN

TRONG TRỒNG TRỌT


I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được các loại

phân bón thường dùng và tác dụng của phân bón đối với đất, cây

trồng.

- Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ ( thân, cành, lá)

cây hoang dại để làm phân bón.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Đọc SGK, tài liệu tham khảo, tranh vẽ liên quan tới bài

học

- HS: Đọc SGK, tìm hiểu biện pháp sử dụng phân bón ở địa

phương.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức 1/:
- Lớp 7A: / Tổng số:……….
/ 2005

Vắng:………………………………

- Lớp 7B: / / 2005 Tổng số:……….

Vắng:………………………………
Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng
8/
2.Kiểm tra bài cũ:

GV: Vì sao phải cải tạo đất? - Tăng đọ phì nhiêu…

GV: Người ta thường sử dụng - Cày sâu, bừa kỹ, bón

phân hữu cơ…
những biện pháp nào để cải tạo

đất? 2/

3.Tìm tòi phát hiện kiến thức

mới:

GV: Giới thiệu bài học từ xưa

cha ông đã nói “ Nhất nước…”
15/ I.Phân bón là gì?
Nói lên tầm quan trọng của
trồng trọt.

- Là thức ăn cung cấp
HĐ1.Tìm hiểu khái niệm về

cho cây trồng.
phân bón.

GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK - Gồm 3 loại chính:

sau đó nêu câu hỏi; phân hữu cơ vô cơ và

sinh vật.
GV: Phân bón là gì? gồm những

loại nào? + Phân hữu cơ:

HS: Trả lời - Cây điều tranh, phân

trâu bò, phân lợn, cây

muồng muồng, bèo

dâu,khô dầu dừa, đậu
GV: Nhóm phân hữu cơ, vô
tương.
cơ,vi sinh gồm những loại nào?
+ Phân hoá học:
HS: Trả lời
- Supe lân, phân NPK,
- Để khắc sâu kiến thức GV đặt /
15
Urê;
câu hỏi để học sinh xắp xếp 12
+ Phân vi sinh:
loại phân bón nêu trong SGK

- Dap, Nitragin.
vào các nhóm phân tương ứng.
GV: Cây điều tranh, phân trâu II. Tác dụng của phân

bò thuộc nhóm phân nào? bón.

- Hình 6 SGK.
HĐ2.Tìm hiểu tác dụng của

phân bón:

GV: Yêu cầu học sinh quan sát

hình 6 SGK và trả lời câu hỏi;

GV: Phân bón có ảnh hưởng

như thế nào tới đất, năng xuất

cây trồng và chất lượng nông
2/ - Nhờ có phân bón đất
sản?
phì nhiêu hơn, có nhiều
HS: Trả lời
chất dinh dưỡng, cây
GV: Giải thích phân bón- năng trồng phát triển, sinh
xuất chất lượng nông sản- độ phì trưởng tốt cho năng xuất
nhiêu của đất. cao, chất lượng tốt.

GV: Giảng giải cho học sinh

thấy nếu bón quá nhiều, sai

chủng loại- không tăng- mà

giảm.
4.Củng cố.

- GV: yêu cầu học sinh đọc phần

ghi nhớ SGK.

- Nêu câu hỏi củng cố bài

- Yêu cầu học sinh đọc phần có

thể em chưa biết SGK.

- Đánh gí giờ học.
5. Hướng dẫn về nhà 2/.

- Về nhà học bài theo câu hỏi SGK và phần ghi

nhớ SGK.

- Đọc và xem trước bài 8 SGK và chuẩn bị đồ

dùng thí nghiệm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản