Giáo án Công nghệ lớp 7 - TRỒNG TRỌT

Chia sẻ: vertu1209

Hiểu được vai trò của trồng trọt - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay và một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. - Hiểu được đất trồng là gì ? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng. Đất trồng gồm những thành phần gì ? - Có ý thức học tập môn kĩ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt - Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất. ...

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 7 - TRỒNG TRỌT

PHẦN I : TRỒNG TRỌT

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT

TRỒNG

VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNGI - MỤC TIÊU :

- Hiểu được vai trò của trồng trọt

- Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay và một số biện pháp thực hiện

nhiệm vụ của trồng trọt.

- Hiểu được đất trồng là gì ? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng. Đất

trồng gồm những thành phần gì ?

- Có ý thức học tập môn kĩ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng

trọt

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất.

II- CHUẨN BỊ :

- Tranh vẽ H12 SGK, sơ đồ 1, bảng phụ như trang 6, trang 8 SGK

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1- Ổn định lớp :

2- KTBC : Kiểm tra SGK, vở của HS.
3- Bài mới :

Giới thiệu bài : Nước ta là nước nông nghiệp với 76% dân số sống ở nông

thôn, 70% lao động làm việc trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Vì

vậy trồng trọt có vai trò đặc biệt quan trọng trong

nền kinh tế quốc dân. Vai trò của đất trồng như thế nào các em tìm hiểu bài

học hôm nay.

Hoạt động1 : Vai trò, nhiệm vụ, các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ

của trồng trọt

Hoạt động của GV Hoạt dộng của HS

- Giới thiệu tranh vẽ H 1 1- Vai trò của trồng trọt

- Trồng trọt có vài trò gì trong nền - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi

kinh tế quốc dân ? - Cung cấp lương thực, thực phẩm

cho con người.

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi .

- Cung cấp nguyên liệu cho công

nghiệp

- GV yêu cầu HS đọc II , xác định - Cung cấp nông sản để xuất khẩu.

nhiệm vụ của trồng trọt 2- Nhiệm vụ của trồng trọt :

- HS thảo luận nhóm trả lời

+ Các nhiệm vụ của trồng trọt là 1, 2,
4, 6.

GV treo bảng trang 6 SGK, yêu cầu Đảm bảo lương thực và thực phẩm

HS thảo luận nhóm trả lời. GV nhận cho tiêu dùng trong nước và xuất

xét. khẩu

4- Các biện pháp để thực hiện

nhiệm vụ của trồng trọt :

- HS thảo luận nhóm làm trong

phiếu học tập

- Khai hoang lấn biển

- Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất

trồng

- Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật

trồng trọtHoạt động 2 : Khái niệm vêf đất trồng và thành phần của đât trồng :

Hoạt dộng của GV Hoạt đông của HS

GV yêu cầu đọc thông tin SGK trả 1-Đất trồng là gì ?

lời câu hỏi Đọc thông tin sgk trả lời câu hỏi

- Đất trồng là gì ? Đất trồng là bề mặt tơi xốp của vỏ

- Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trái đất trên đó cây trông có thể sinh
trồng không sống và sản xuât ra sản phẩm

2- Vai trò của đất trồng :

- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

- Treo tranh H2, yêu cầu HS trả Đất trồng là môi trường cung cấp

lời câu hỏi nước, chất dinh dưỡng, oxi và giữ

- Đất trồng có tầm quan trọng như cho cây đứng vững

thế nào đối với cây trồng. Ngoài 3- Thành phần của đất trồng :

đất ra cây trồng có thể sông ở Quan sát sơ đồ thảo luận nhóm nhỏ

môi trường nào ? trả lời câu hỏi

Đất trồng gồm 3 thành phần : Khí,

- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ, thảo lỏng, rắn

luận nhóm trả lời câu hỏi - Phần khí cung cấp oxi cho cây

- Đất trồng gồm những thành phần gì hô hấp.

? - Phần rắn cung cấp chât dinh

- Phần khí có chứa các khí nào ? dưỡng cho cây

- Oxi có vai trò gì trong đời sống của - Phần lỏng cung cấp nước cho

cây ? cây.

- Chất khoáng của đất có chứa các

chất dinh dưỡng nào ?
4 - CỦNG CỐ :

- Nêu vai trò của đất trồng ?

- Nhiệm vụ của trồng trọt là gì ? Các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của

trồng trọt ?

- Đất trồng là gì ? Đất trồng gồm những thành phần nào ? Vai trò của mỗi

thành phần đối với cây trồng ?

5 -DẶN DÒ :

-Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK

- Chuẩn bị bài “ Một số tính chất của đất trồng”

- Đất trồng có những thành phần gì ?

- Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất ?

- Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất ?

IV – RÚT KINH NGHIỆM :

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.........................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản