Giáo án Công Nghệ lớp 8: Bài tập thực hành. Đọc bản vẽ các khối đa diện

Chia sẻ: abcdef_33

I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải: - Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện ở hình 5.2. - Vẽ được hình chiếu cạnh của các vật thể ở hình 5.2. - Phát huy trí tưởng tượng trong không gian. - Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và làm việc theo quy trình. II./ Chuẩn bị: - GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học, đọc và nghiên cứu tài liệu có liên quan + Phiếu học tập, Phim bản trong hình 5.2, phiếu thực...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 8: Bài tập thực hành. Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài tập thực hành.

Đọc bản vẽ các khối đa diện.I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải:

- Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa

diện ở hình 5.2.

- Vẽ được hình chiếu cạnh của các vật thể ở hình 5.2.

- Phát huy trí tưởng tượng trong không gian.

- Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và làm việc theo quy trình.

II./ Chuẩn bị:

- GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học, đọc và nghiên cứu tài

liệu có liên quan

+ Phiếu học tập, Phim bản trong hình 5.2, phiếu thực hành.

+ Mô hình các vật thể hình 5.2.

- HS: + SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, giấy A4, vật thể hình 5.2A

III./ Tiến trình lên lớp.

1./ ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số

2./ Kiểm tra bài cũ: (5 phút )
- Giáo treo bảng phụ Hình 4.8 (2) và hình 4.9

“ Em hãy cho biết hình chiếu 2 (h 4.8) là hình chiếu của vật thể

nào trong số 3 vật thể ở h.4.9 (phần bài tập trang 19).

GV nhắc lại kiến thức trọng tâm của bài bản vẽ khối hình học

3./ Bài mới.

ND kiến thức cơ Hoạt động của GV Hoạt động của HS

bản

A. HD mở đầu HĐ1: HD mở đầu . HĐ1: TH kiến thức lý

thuyết liên quan.
( 10phút ).

- GV nêu mục tiêu - HS chú ý theo dõi
1. Muc tiêu :

(- Phần mục tiêu của bài học để hs GV nêu MT để nắm

của bài học) nắm được các nội được các nội dung

dung kiến thức và kĩ KT và KN cần đạt

năng cần đạt được được sau giờ thực

sau giờ thực hành hành này.

2. Chuẩn bị: này.

( Phần I sgk/ 20) - Báo cáo với GV về
- Kiểm tra các dung sự chuẩn bị của

3. Nội dung. cụ học tập của học mình.

- Phần II/ SGK sinh.

/20.

- Bảng 5.1; hình - HS đọc nội dung

- GV cho hs đọc nội GV yêu cầu.
5.1; 5.2.

dung phần II SGK - Và quan sát theo

hướng dẫn của GV.
/20.

- Quan sát hình 5.1;

4. Các bước tiến 5.2 và bảng mẫu (

bằng phim trong)
hành:

- B1: Đọc bản vẽ - HS theo dõi GV

chiếu hướng dẫn các bước
hình

tiến hành và cách
1,2,3,4 (h5.1) và - GV dùng phim trong

đối chiếu với để nêu các bước làm bài tập thực

vật thể thực hiện bài tập hành vào phiếu học
các

A,B,C,D. Đánh thực hành và phân tập.
dấu (x) vào tích từng bước để hs

bảng 5.1 để chỉ nắm được trình tự và

rõ sự tương ứng các bước tiến hành.

giữa các bản vẽ

và các vật thể. - Học sinh chú ý theo

Vẽ hình - GV hướng dẫn học dõi GV hướng dẫn và
- B2:

chiếu đứng, sinh vẽ hình chiếu làm mẫu để biết cách

hình chiếu bằng và vẽ mẫu 1 hình để thực hiện bài tập.

và hình chiếu học sinh có động

cạnh của một hình vận động.

trong các vật thể

HĐ2: Thực hành.
A.

B. HD thường

HĐ2: HD thường - Nhận phiếu học tập
xuyên.

và ổn định tổ chức
(25 phút ) xuyên.

- Phân nhóm và nhóm.

phát phiếu học - GV phân nhóm và
tập. phát phiếu học tập

- Thảo luận và làm
cho hs.

- Giới thiệu cách làm bài tập thực hành

tập vào phiếu học tập. theo các bước tiến
- Làm bài

thực hành theo - GV Theo dõi quan hành (theo hướng

các bước và sát học sinh thực dẫn ở trên).

vào giấy A4. - Ghi vào phiếu học
hành.

- Giúp đỡ nhóm học tập.

sinh yếu.

- Giải đáp một số thắc

mắc của hs HĐ 3: Giai đoạn kết

C. Kết thúc. thúc:

HĐ 3: HD kết thúc:
(5 phút )

- Nộp phiếu học - Nộp phiếu học tập.

tập. - GV yêu cầu học sinh - Theo dõi và nhận

- Nhận xét đánh ngừng luyện tập và xét đánh giá KQ

giá của hs và gv. tự đánh giá kết quả thực hành.
- GV đánh giá kết quả - Rút nghiệm
kinh

thực hành và phân cho bản thân

tích các nguyên

nhân dẫn đến sai sót

( nếu có )

4. Dặn dò:

- Về nhà đọc phần nội dung "Có thể em chưa biết".

- Đọc trước bài 6 SGK trang 23.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản