Giáo án Công Nghệ lớp 8: Bài tập thực hành. Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Chia sẻ: abcdef_33

I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải: - Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn. - Phân tích và xác được vật thể được tạo thành từ các khối hình học nào ? - Phát huy trí tưởng tượng trong không gian. - Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và làm việc theo quy trình. II./ Chuẩn bị: - GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học. + Phiếu học tập, Phim bản trong hình 7.1; 7.2 và các bước tiến hành. - HS: + SGK, vở...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 8: Bài tập thực hành. Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Bài tập thực hành.

Đọc bản vẽ các khối tròn xoay.I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải:

- Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn.

- Phân tích và xác được vật thể được tạo thành từ các khối hình học

nào ?

- Phát huy trí tưởng tượng trong không gian.

- Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và làm việc theo quy trình.

II./ Chuẩn bị:

- GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học.

+ Phiếu học tập, Phim bản trong hình 7.1; 7.2 và các bước tiến

hành.

- HS: + SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, giấy A4 ......

III./ Tiến trình lên lớp.

1./ ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số

2./ Kiểm tra bài cũ: (5 phút )

- Làm bài tập phần b SGK/26
3./ Bài mới.

ND kiến thức cơ Hoạt động của GV Hoạt động của HS

bản

A. HD mở đầu HĐ1: HD mở đầu . HĐ1: Tìm hiểu kiến

thức lý thuyết liên
( 10phút ).

- GV nêu mục tiêu quan.
1. Muc tiêu :

(- Phần mục tiêu của bài học để hs - HS chú ý theo dõi

của bài học) nắm được các nội GV nêu MT để nắm

dung kiến thức và kĩ được các nội dung

năng cần đạt được KT và KN cần đạt

sau giờ thực hành được sau giờ thực

2. Chuẩn bị: này. hành này.

( Phần I sgk/ 27)

- Kiểm tra các dung - Báo cáo với Gv về

3. Nội dung. cụ học tập của học sự chuẩn bị của

- Phần II/ SGK sinh. mình.
/27.

- Bảng 7.1; 7.2;

- GV cho hs đọc nội - HS đọc nội dung
hình 7.1; 7.2.

dung phần II SGK GV yêu cầu.

/27. - Và quan sát theo

4. Các bước tiến - Quan sát hình 7.1; hướng dẫn của GV.

7.2.và bảng mẫu (
hành:

- B1: Đọc kĩ các bằng phim trong)

hình cho trong

hình 7.1 và đối - HS theo dõi GV

chiếu với vật thể - GV dùng phim trong hướng dẫn các bước

ở hình 7.2 sau để nêu các bước tiến hành và cách

đó điền dấu (x) thực hiện bài tập làm bài tập thực

thích hợp vào thực hành và phân hành vào phiếu học

bảng 7.1. tích từng bước để hs tập.

nắm được trình tự và
- B2: phân tích

hình dạng của các bước tiến hành.
vật thể xem vật

thể được cấu tạo - GV hướng dẫn học - Học sinh chú ý theo

từ các khối hình sinh phân tích hình dõi GV hướng dẫn và

học nào ? và dạng của vật thể làm mẫu để biết cách

đánh dấu (x) xem vật thể được thực hiện bài tập.

thích hợp vào cấu tạo từ các khối

bảng 7.2 hình học nào và

B. HD thường cách ghi kết quả vào

phiếu học tập. HĐ2: Thực hành.
xuyên.

(25 phút )

- Phân nhóm và HĐ2: HD thường - Nhận phiếu học tập

phát phiếu học xuyên. và ổn định tổ chức

tập. nhóm.

- GV phân nhóm và

phát phiếu học tập

tập - Thảo luận và làm
- Làm bài cho hs.

thực hành theo - Giới thiệu cách làm bài tập thực hành
các bước và vào phiếu học tập. theo các bước tiến

vào giấy A4. hành (theo hướng
- GV Theo dõi quan

sát học sinh thực dẫn ở trên).

- Ghi vào phiếu học
hành.

- Giúp đỡ nhóm học tập.

sinh yếu.

C. Kết thúc. - Giải đáp một số thắc

mắc của hs HĐ 3: Giai đoạn kết
(5 phút )

- Nộp phiếu học thúc:

tập. HĐ 3: HD kết thúc:

- Nhận xét đánh - Nộp phiếu học tập.

giá của hs và gv. - GV yêu cầu học sinh - Theo dõi và nhận

ngừng luyện tập và xét đánh giá KQ

tự đánh giá kết quả thực hành.

- GV đánh giá giờ - Rút nghiệm
kinh

làm bài tập thực cho bản thân

hành:
Sự chuẩn bị của hs.

Cách thực hiện quy

trình.

Thái độ học tập.

- HD hs tự đánh giá

bài làm của mình

dựa theo mục tiêu

bài học.
4. Dặn dò:

- Về nhà đọc phần nội dung "Có thể em chưa biết".

- Ôn lại bài 1.

- Đọc trước bài 8 SGK trang 29.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản