Giáo án Công Nghệ lớp 8: Bài tập thực hành. Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Chia sẻ: abcdef_33

I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải: - Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt ( Bản vẽ chi tiết vòng đai ). - Phát huy trí tưởng tượng trong không gian. - Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và làm việc theo quy trình. II./ Chuẩn bị: - GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học. +Bản vẽ hình 10.1 SGK/34 - HS: + SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, giấy A4 ...... III./ Tiến trình lên lớp. 1./ ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 8: Bài tập thực hành. Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Bài tập thực hành.

Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải:

- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt ( Bản vẽ chi tiết

vòng đai ).

- Phát huy trí tưởng tượng trong không gian.

- Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và làm việc theo quy trình.

II./ Chuẩn bị:

- GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học.

+Bản vẽ hình 10.1 SGK/34

- HS: + SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, giấy A4 ......

III./ Tiến trình lên lớp.

1./ ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số - VS .2./ Kiểm tra bài cũ: (5 phút )

?1: Hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết.
3./ Bài mới.

ND kiến thức cơ Hoạt động của GV Hoạt động của HS

bản

A. HD mở đầu HĐ1: HD mở đầu . HĐ1: Tìm hiểu kiến

thức lý thuyết liên
( 10phút ).

- GV nêu mục tiêu quan.
1. Muc tiêu :

(- Phần mục tiêu của bài học để hs - HS chú ý theo dõi

của bài học) nắm được các nội GV nêu MT để nắm

dung kiến thức và kĩ được các nội dung

năng cần đạt được KT và KN cần đạt

sau giờ thực hành được sau giờ thực

2. Chuẩn bị: này. hành này.

( Phần I sgk/ 33)

- Kiểm tra các dung - Báo cáo với Gv về

3. Nội dung. cụ học tập của học sự chuẩn bị của

- Đọc bản vẽ chi sinh. mình.

tiết đai
vòng
(h.10.1) và ghi

nội dung cần - GV cho hs đọc nội - HS đọc nội dung

hiểu vào dung phần II SGK GV yêu cầu.
tìm

bảng như bảng /33 - Và quan sát theo

hướng dẫn của GV.
9.1/32 - Quan sát hình 10.1
4. Các bước tiến

hành:

- B1: ôn lại trình

tự đọc bản vẽ - HS ôn lại trình tự

chi tiết - GV yêu cầu hs xem đọc bản vẽ chi tiết.

Kẻ bảng lại bảng 9.1 SGK/32 - Hs kẻ bảng vào vở
- B2:

theo mẫu bảng - Yêu cầu hs kẻ bảng BT

theo mẫu vào vở bài
9.1/32

- B3: Đọc bản vẽ tập. - Học sinh chú ý theo

vòng đai đúng - Yêu cầu hs quan sát dõi GV hướng dẫn và
theo trình tự và làm mẫu để biết cách
hình10.1

ghi lại kết quả - Đọc nội dung của thực hiện bài tập.

vào bảng. bản vẽ và ghi kết HĐ2: Thực hành.

B. HD thường quả

HĐ2: HD thường - ổn định tổ chức
xuyên.

(25 phút ) xuyên. nhóm.

- Học sinh hoạt

động theo nhóm - GV phân nhóm và

2 người. phát phiếu học tập

- Thảo luận và làm
cho hs.

- Giới thiệu cách làm bài tập thực hành

tập vào vở bài tập. theo các bước tiến
- Làm bài

thực hành theo - GV Theo dõi quan hành (theo hướng

các bước và sát học sinh thực dẫn ở trên).

vào vở bài tập. - Ghi vào vở bài tập.
hành.

- Giúp đỡ nhóm học

sinh yếu.
- Giải đáp một số thắc HĐ 3: Giai đoạn kết

mắc của hs thúc:

C. Kết thúc.

HĐ 3: HD kết thúc: - Theo dõi và nhận
(5 phút )

- Nhận xét đánh xét đánh giá KQ

giá của hs và gv. - GV yêu cầu học sinh thực hành.

ngừng luyện tập và - Rút nghiệm
kinh

tự đánh giá kết quả cho bản thân

- GV đánh giá giờ

làm bài tập thực

hành:

Sự chuẩn bị của hs.

Cách thực hiện quy

trình.

Thái độ học tập.

- HD hs tự đánh giá

bài làm của mình
dựa theo mục tiêu

bài học.
4. Dặn dò:

- Đọc trước bài 11 SGK trang 35.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản