Giáo án Công Nghệ lớp 8: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được: - Khái niệm và phân loại của chi tiết máy - Biết được các kiểu lắp ghép của chi tiết máy, công dụng của từng kiểu lắp ghép. - Biết áp dụng vào trong thực tiễn. - Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng làm việc theo quy trình II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị cụm trục trước xe đạp, hình 24.2; 24.3. - HS: Đọc trước bài 24 SGK. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 1/:...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 8: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được:

- Khái niệm và phân loại của chi tiết máy

- Biết được các kiểu lắp ghép của chi tiết máy, công dụng của

từng kiểu lắp ghép.

- Biết áp dụng vào trong thực tiễn.

- Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng làm việc theo quy trình

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Chuẩn bị cụm trục trước xe đạp, hình 24.2; 24.3.

- HS: Đọc trước bài 24 SGK.

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức 1/:- Lớp 8A;Ngày: Tổng số:……….
/ / 2005

Vắng:…………………………

- Lớp 8B;Ngày: Tổng số:……….
/ / 2005

Vắng:…………………………
Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng
T/g2.Kiểm tra bài cũ: 7/

GV: Em hãy nêu kỹ thuật cơ bản - Tay phải cầm cán dũa

khi dũa kim loại? hơi ngửa lòng bàn tay, tay

trái đặt hẳn lên đầu dũa.

- Khi dũa phải thực hiện

chuyển động đẩy dũa tạo

lực cắt, khi đó hai tay ấn

xuống, điều khiển lực ấn

của hai tay cho dũa thăng

3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới: 2/ bằng.

GV: Giới thiệu bài học.

- Máy hay sản phẩm cơ khí thường

được tạo thành từ nhiều chi tiết lắp

ghép với nhau. 10/
I.Khái niệm về chi tiết

HĐ1.Tìm hiểu chi tiết máy là gì? máy.

GV: Cho học sinh quan sát hình 1.Chi tiết máy là gì?

24.1 và mẫu vật dồi đặt câu hỏi? - Chi tiết máy là phần tử

GV: Cụm trục trước xe đạp được có cấu tạo hoàn chỉnh và

cấu tạo từ mấy phần tử? Là những thực hiện một nhiệm vụ

phần tử nào? công dụng của từng 10/ nhất định trong máy

phần tử? Các phần tử trên có đặc không thể tháo dời hơn

điểm gì chung? được nữa.

GV: Cho học sinh quan sát hình

24.2 rồi đặt câu hỏi. Các phần tử

trên phần tử nào không phải là chi 2.Phân loại chi tiết máy:

tiết máy, tại sao?

HS: Trả lời - Theo công dụng chi tiết

GV: Đưa ra một số chi tiết điển máy được chia làm hai

hình như bu lông, đai ốc, vít, lò xo, nhóm.

bánh răng, kim máy khâu. Các chi a.Nhóm1: các chi tiết như
tiết đó được sử dụng như thế nào? bu lông, đai ốc,bánh răng,

HS: Trả lời. 10/ lò xo… gọi là nhóm có

GV: Muốn tạo thành một máy hoàn công dụng chung.

chỉnh các CTM phải được lắp gháp b.Nhóm 2: Các chi tiết

với nhau NTN? trục khuỷu, kim máy

khâu, khung xe đạp… chỉ

HĐ2.Tìm hiểu chi tiết máy được được dùng trong một máy

lắp ghép với nhau NTN? nhất định chúng được gọi

GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ là chi tiết máy có công

hình 24.3 ( SGK) Chiếc ròng rọc dụng riêng.

được cấu tạo từ mấy chi tiết? II. Chi tiết máy được lắp

Nhiệm vụ của từng chi tiết. ghép với nhau NTN?

- Ghép giữa móc treo với

HS: Trả lời giá đỡ ( Mối ghép động ).

GV: Giá đỡ và móc treo được ghép - Ghép giữa trục và giá đỡ

với nhau NTN? ( Mối ghép cố định ).

HS: Trả lời - Ghép giữa bánh ròng
GV:Bánh dòng rọc được ghép với 3/ rọc và trục là ( Mối ghép

trục ntn? động).

HS: Trả lời a, Mối ghép cố định.

GV: Tổng hợp ý kiến rút ra kết - Là những mối ghép mà

luận. các chi tiết được ghép

không có chuyển động

tương đối với nhau.

b)Mối ghép động.

4.Củng cố: - Là những mối ghép mà

GV:Đặt câu hỏi để tổng kết bài học các chi tiết được ghép có

Em hãy quan sát chiếc xe đạp và thể xoay, trượt, lăn và ăn

háy cho biết một số mối ghép cố khớp với nhau.

định, mối ghép động? Tác dụng của

từng mối ghép đó?

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phấn ghi

nhớ SGK5. Hướng dẫn về nhà 2/:
- Về nhà đọc và xem trước bài 25 SGK và sưu

tầm mỗi học sinh một mối ghép cố định.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản