Giáo án Công Nghệ lớp 8: Thực hành đèn ống huỳnh quang

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh. - Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của đèn ống huỳnh quang, chấn lưu và tắc te. - Hiểu được nguyên lý hoạt động và cách sử dụng đèn ống huỳnh quang. - Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện - Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện đúng số liệu kỹ thuật. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: 1 Cuộn băng dính cách điện, 5 dây điện hai lõi, kìm cắt...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 8: Thực hành đèn ống huỳnh quang

Thực hành đèn ống huỳnh quangI. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh.

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của đèn ống huỳnh

quang, chấn lưu và tắc te.

- Hiểu được nguyên lý hoạt động và cách sử dụng đèn ống

huỳnh quang.

- Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện

- Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện đúng số liệu kỹ thuật.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: 1 Cuộn băng dính cách điện, 5 dây điện hai lõi, kìm cắt

dây,tuốt dây.

- 1 đèn ống huỳnh quang 220V loại 0,6m, 1 trấn lưu điện cảm

phù hợp với công xuất của đèn.

- HS: Đọc và xem trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức 1/:
- Lớp 8A:Ngày: Tổng số:……….
/ / 2006

Vắng:…………………………

- Lớp 8B:Ngày: Tổng số:……….
/ / 2006

Vắng:…………………………Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng
T/g2.Kiểm tra bài cũ: 3/

GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học

sinh

3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. 10/ I. Chuẩn bị.

HĐ1.Giới thiệu nội dung và mục - ( SGK )

tiêu bài thực hành.

Gv: Chia lớp thành những nhóm

nhỏ khoảng 4-5 học sinh.

- Các nhóm kiểm tra việc chuẩn bị
thực hành của thành viên trong

nhóm.

GV: Kiểm tra các nhóm nhắc lại

nội dung an toàn, hướng dẫn nội 25/ II. Nội dung và trình tự

dung và trình tự thực hành cho mỗi thực hành.

GV: Vẽ sơ đồ mạch điện
nhóm.

HĐ2.Tìm hiểu đèn huỳnh quang. - Mẫu vật

- Số liệu ghi trên bóng,

GV: Yêu cầu học sinh đọc và giải trấn lưu, tắc te.

thích ý nghĩa, số liệu kỹ thuật ghi

trên ống huỳnh quang.

GV: Hướng dẫn học sinh quan sát

tìm hiểu cấu tạo và chức năng các

bộ phận của đèn ống huỳnh quang,

trấn lưu, tắc te ghi vào mục 2 báo

cáo thực hành. - Chấn lưu mắc nối tiếp

GV: Mắc sẵn một mạch điện yêu với đèn ống huỳnh quang,
cầu học sinh tìm hiểu cách nối dây tắc te mắc // với đèn ống

huỳnh quang.

GV: Cách nối dây của các phần tử - Hai đầu dây của bộ đèn

trong mạch điện như thế nào? nối với nguồn điện.

HS: Quan sát nghiên cứu trả lời.3/

GV: Đóng điện vào mạch cho học

sinh quan sát sự mồi phóng điện

của đèn huỳnh quang diễn ra như

thế nào?

HS: Ghi vào báo cáo thực hành.

4.Củng cố:

GV: Nhận xét đánh giá giờ thực

hành về sự chuẩn bị dụng cụ vật

liệu, vệ sinh an toàn lao động.

GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh
giá kết quả thực hành theo mục tiêu

của bài học.

GV: Thu báo cáo thực hành về nhà

chấm5. Hướng dẫn về nhà 2/:

- Về nhà học bài và tìm hiểu thêm thực tế bóng điện

ở gia đình.

- Đọc và xem trước bài 41 SGK Chuẩn bị tranh vẽ và

mô hình đồ dùng loại điện – nhiệt ( Bàn là điện).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản