Giáo án Công Nghệ lớp 8: Truyền chuyển động

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được: - Hiểu được tại sao cần phải truyền chuyển động - Biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng một số cơ cấu truyền chuyển động trong thực tế. - Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng làm việc theo quy trình II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Tranh vẽ hình 29.1, hình 29.2, hình 29.3 - Mô hình chuyền động đai, truyền động bánh răng và truyền động xích. - HS: Đọc trước bài 29 SGK. III. Tiến trình...

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 8: Truyền chuyển động

Truyền chuyển động

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được:

- Hiểu được tại sao cần phải truyền chuyển động

- Biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng một số cơ

cấu truyền chuyển động trong thực tế.

- Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng làm việc theo quy trình

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Tranh vẽ hình 29.1, hình 29.2, hình 29.3

- Mô hình chuyền động đai, truyền động bánh răng và truyền

động xích.

- HS: Đọc trước bài 29 SGK.

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức 2/:- Lớp 8A;Ngày: Tổng số:……….
/ / 2005

Vắng:…………………………
- Lớp 8B;Ngày: Tổng số:……….
/ / 2005

Vắng:…………………………Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng
T/g2.Kiểm tra bài cũ:

3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.

HĐ1.Tìm hiểu tại sao cần truyền 15/ I.Tại sao cần truyền

chuyển động. chuyển động.

GV: Dùng hình vẽ 29.1 và mô hình

vật thể cho học sinh quan sát

GV: Tại sao cần truyền chuyển - Do các bộ phận của máy

động quay từ trục giữa đến trục sau. thường đặt xa nhau và đều

HS: Trả lời được dẫn động từ một

chuyển động ban đầu.

GV: Tại sao số bánh răng của đĩa - Các bộ phận máy thường

lại nhiều hơn số bánh răng của líp có tốc độ quay không
HS: Trả lời giống nhau.

- Vậy nhiệm vụ của các bộ

truyền chuyển động là

truyền và biến đổi tốc độ

cho phù hợp với tốc độ

HĐ2.Tìm hiểu bộ truyền chuyển 24/ của các bộ phận trong

động. máy.

II. Bộ truyền chuyển

GV: Cho học sinh quan sát hình động.

1.Truyền động ma sát
29.2 SGK, mô hình bánh ma sát

hoặc truyền động đai quay mô hình truyền động đai.

cho học sinh nhìn rõ. a) Cấu tạo bộ truyền động

Gv: Bộ truyền gồm bao nhiêu chi đai.

tiết

HS: Trả lời ( gồm 3 chi tiết ). - Cấu tạo truyền động đai

GV: Tại sao khi quay bánh dẫn, gồm: 1bánh dẫn, 2 bánh bị

bánh bị dẫn quay theo? dẫn, dây đai 3 mắc căng
HS: Trả lời. trên hai bánh đai.
b) Nguyên lý.

GV: Giới thiệu tỉ số truyền i lên - Tỉ số truyền được xác

bảng. định bởi công thức.

Nbd n2 D1

I= = =

Nd n1 D2

D1

n2 = n1 x

D2

CM: Nếu S1, S2 lần lượt

GV: Chứng manh công thức cho là đoạn đường đi được của

học sinh một điểm trên bánh D1 và

D2 ta có:

S1 = S2 hay ð D1n1 = ð
D2n2

n2 D1

 =

GV: Bộ truyền động được ứng n1 D2

dụng ở những đâu? c) ứng dụng.

HS: Trả lời ( Máy…). - SGK

GV: Để khắc phục sự trựơt của

truyền động ma sát người ta dùng 2.Truyền động ăn khớp.

bộ trườn động ăn khớp. a) Cấu tạo bộ truyền động.

GV: Cho học sinh quan sát hình

29.3 rồi hoàn thành các câu sau: - Bộ truyền động bánh

- Bộ truyền động bánh răng gồm:… răng gồm: Bánh dẫn, bánh

- Bộ truyền động xích gồm:… bị dẫn.

HS: Trả lời - Bộ truyền động xích

gồm: Đĩa dẫn, đĩa bị dẫn,

GV: Để giảng giải phần tính chất xích.

giáo viên cho học sinh nhận xét hệ b) Tính chất.
thức: 2/

Z1: số răng quay với vận

tốc n1

HS: Trả lời. Z2: số răng quay với vận

GV: Rút ra kết luận. tốc n2

- Từ hệ thức trên ta thấy

GV: bộ truyền động ăn khớp được bánh răng (hoặc đĩa xích)

ứng dụng ở trong những bộ phận nào có số răng ít hơn thì

sẽ quay nhanh hơn.
nào?

4.Củng cố: c) ứng dụng:

GV: Yêu cầu học sinh đọc phần ghi - ( SGK )

nhớ SGK.

- Yêu cầu học sinh tìm hiểu những

bộ truyền động khác nhau mà em

biết như trong các bộ đồ chơi, quạt

bàn có tuốc năng, thiết bị quay

băng.
5. Hướng dẫn về nhà: 2/:

- Gv: Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài chú ý

sử dụng tỷ số

để làm bài tập 4- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 30, sưu

tập bộ truyền chuyển động.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản