Giáo án Công nghệ lớp 9 - Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Chia sẻ: vertu1209

Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà. - Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau. - Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 9 - Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Tiết: 29

Bài 11: lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà


I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số phương pháp

lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.

- Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế

và để áp dụng vào những bài thực hành sau.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính

xác, khoa học, an toàn.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV.

- Một số tranh vẽ hoặc ảnh chụp các kiểu lắp đặt dây dẫn trong nhà,

một số mẫu dây dẫn điện, một số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện: ống

luồn dây PVC.III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức 1/:
Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra

3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. 2/

GV: Giới thiệu bài học

- Mạng điện trong lớp em được lắp

nổi hay lắp ngầm?

HĐ1.Tìm hiểu mạng điện lắp đặt 20/ 1.Mạng điện lắp đặt kiểu nổi.

kiểu nổi

GV: Nêu cho học sinh khái niệm a) Các vật cách điện

mạng điện lắp đặt kiểu nổi. GV: Cho học sinh quan sát lần

HS: Được tìm hiểu mạng điện lắp lượt hình 11.1 đến hình 11.6

đặt kiểu nổi được đặt trong ống cách

điện PVC và trên sứ cách điện.

GV: Nêu một số yêu cầu để người

ta lựa chọn phương pháp lắp đặt đay

dẫn kiểu nổi?

HS: Thảo luận trả lời

GV:Kết luận:
- Điều kiện môi trường lắp đặt dây

dẫn.

- Yêu cầu kỹ thuật của đường dây b) Một số yêu cầu kỹ thuật của

dẫn điện. mạng điện lắp đặt dây dẫn

- Yêu cầu người sử dụng. kiểu nổi.

GV: Theo em các vật liệu, phụ kiện

cần thiết cho công việc lắp đặt dây

dẫn điện trong ống cách điện PVC?

HS: Thảo luận trả lời - Dây dẫn được lắp đặt nổi trên

GV: Kết luận các vật cách điện đặt dọc theo

GV: Các phụ kiện kèm theo ống trần nhà, cột, dầm, xà…

PVC có công dụng gì? - Các vật cách điện là: Puli sứ,

HS: Trả lời máng gỗ, ống cách điện và các

GV: Theo em các vật liệu, phụ kiện phụ kiện phù hợp.

cần thiết cho việc lắp đặt dây dẫn - Tránh được tác động xấu của

điện trên puli sứ, kẹp sứ là gì? môi trường đến dây dẫn điện và

HS: Thảo luận trả lời. 18/ dễ sửa chữa.

GV: Bổ sung. 2.Lắp đặt mạng điện kiểu

HĐ2.Tìm hiểu phương pháp lắp ngầm:

đặt dây dẫn ngầm.
GV: cho học sinh quan sát hình - Dây dẫn được đặt trong rãnh

11.7 và giới thiệu cho học sinh hiểu các kết cấu xây dựng và các

về phương pháp lắp đặt dây dẫn phần tử kết cấu khác của ngôi

ngầm. nhà.

GV: Theo em mạng điện sinh hoạt - Việc lựa chọn cách đặt dây

được lắp đặt ngầm là như thế nào? phải phù hợp với môi trường,

HS: Thảo luận trả lời yêu cầu sử dụng và đảm bảo an

GV: Kết luận. toàn điện.

2/ - Đảm bảo được yêu cầu mỹ

thuật, tránh được tác động xấu

của môi trường đến dây dẫn

4. Củng cố. điện nhưng khó sửa.

GV: Yêu cầu một vài học sinh đọc

phần ghi nhớ và câu hỏi SGK.

GV: Tổng kết bài, nhận xét giờ học.5. Hướng dẫn về nhà 2/:

- Về nhà học bài, làm bài tập và trả lời câu hỏi cuối

bài
- Đọc và xem trước bài 12 SGK. Kiểm tra an toàn

điện của mạng điện trong nhà.Chuẩn bị một số dây dẫn điện

mới và cũ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản