Giáo án Công nghệ lớp 9 : Tên bài dạy : LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

Chia sẻ: abcdef_31

I.Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: Hiểu được nguyên lý làm việc và dự trù được dụng cụ, vật liệu, thiết bị lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. 2.Kĩ năng: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang. 3.Tư tưởng: Làm việc cẩn thận, đúng theo qui trình. II.Thiết bị, đồ dùng dạy và học: -GV: Mô hình mạch

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 9 : Tên bài dạy : LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG

HUỲNH QUANGI.Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: Hiểu được nguyên lý làm việc và dự trù được

dụng cụ, vật liệu, thiết bị lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh

quang.

2.Kĩ năng: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh

quang.

3.Tư tưởng: Làm việc cẩn thận, đúng theo qui trình.

II.Thiết bị, đồ dùng dạy và học:

-GV: Mô hình mạch đèn ống huỳnh quang.

-HS: SGK, vỡ chép bài.

III.Tiến trình tổ chức dạy và học:

1.Ổn định lớp:

2.Kiểm tra bài cũ:

Nêu qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện?
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện?

3.Giới thiệu bài mới:

Đèn huỳnh quang là loại đèn thông dụng. Để sử dụng được

cần phải lắp đặt, nếu chúng ta không tìm hiểu kĩ về chúng thì

lắp đặt có thể đèn không sáng hoặc có thể hư hỏng các phụ

kiện của đèn hoặc gây ra các sự cố đáng tiết.T Hoạt động của học
Hoạt động của giáo viên Nội dung
G sinh

Hoạt động 1:Trực quan, I.Vẽ sơ đồ lắp

đàm thoại để sơ đồ đặt:

nguyên lí mạch điện đèn 1.Tìm hiểu sơ

Gồm 7 phần tử: đồ nguyên lí
ống huỳnh quang:

Mạch điện gồm bao Cầu chì, công tắc, chấn mạch điện đèn

nhiêu phần tử? lưu, tắcte, đèn ống, dây ống huỳnh

dẫn và nguồn điện. quang:

Cầu chì và công tắc Cầu chì và công tắc

được mắc với dây nào? Tại mắc ở dây pha để dễ
dàng cát điện mạch
sao?

nhánh khi sửa chữa.

Các phần tử này được Các phần tử được

nối với nhau như thế nào? đấu nối tiếp.

Giáo viên hướng dẫn

nguyên lí làm việc của bộ

đèn ống huỳnh quang.

Hoạt động 2:Trực quan, 2.Vẽ sơ đồ lắp

đàm thoại và thảo luận để đặt mạch điện:

sơ đồ nguyên lí mạch điện

đèn ống huỳnh quang:

Gọi học sinh nhắc lại Tiến hành theo 4

trình tự các bước vẽ sơ đồ bước:

lắp đặt? -Vẽ dây nguồn

-Xác định bảng điện,

máng đèn.

-Bố trí các thiết bị

điện vào bảng điện.
-Nối dây theo sơ đồ

nguyên lý.

Dựa vào sơ đồ nguyên Học sinh thực hiện

lí để vẽ sơ đồ lắp đặt? (Học vẽ sơ đồ lắp đặt.

sinh thảo luận cặp). Giáo

viên gọi 4 học sinh đại diện

các nhóm lên bảng vẽ sơ đồ

lắp đặt.

Gv nhận xét và sửa

chữa cho hoàn chỉnh.HS tính toán và dự II.Lập
Hoạt động 3:Thảo luận để bảng

lập bảng dự trù dụng cụ trù đủ vật liệu và thiết dự trù dụng cụ

bị để lắp mạch đèn ốn và thiết bị
và thiết bị:

Tiếp tục cho học sinh huỳnh quang. (Như bảng

thảo luận dự trù những vật bên)

liệu nào? Số lượng là bao T Vật liệu, S YC

nhiêu? Số liệu định mức và T thiết bị L KT

đặc điểm yêu cầu kĩ thuật
của vật liệu? Để hoàn thành 40
Bộ đèn
1 1
bảng SGK để lắp đặt mạch W

điện đèn ống huỳnh quang 2 Công tắc 1 5A

trên cho phòng đang học. Cầu chì
3 1 2A

Giáo viên nhận xét và Bảng
4 1
khẳng định về việc lựa chọn điện

dòng điện định mức cho 2

công tắc và cầu chì phải 5 Dây điện 15 mà

dựa vào công suất của bóng u

đèn Oáng
6 7
nhựa

7 Đinh kẹp 8

8 Băng keo 14.Kết luận bài:

Bộ đèn ống huỳnh quang gồm có những phần tử nào?

Các phần tử này được nối với nhau như thế nào?

Cầøu chì được lắp đặt ở đâu?

a.Dây trung tính b.Dây pha c.Dây nào cũng được
Lựa chọn công tắc, cầu chì và dây dẫn điện phải dựa vào

đâu để khi làm việc không bị nóng chảy?

a.Dựa vào công suất tải tiêu thụ b.Dựa vào điện áp

định mức

c.Dựa vào tần số của nguồn điện.

Giáo viên nhận xét tiết học về tinh thần, thái độ và kết

quả học tập theo mục tiêu của bài và rút kinh nghiệm cho tiết

học sau.

5.Hoạt động nối tiếp: Về nhà học bài, vẽ lại sơ đồ lắp đặt vào

tập và chuẩn bị mục 3: “lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh

quang.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản