Giáo án Công nghệ lớp 9 - TH lắp mạch điện bảng điện

Chia sẻ: vertu1209

Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện ,bảng điện. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện. - Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều khiển một bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 9 - TH lắp mạch điện bảng điện

Bài 6

TH lắp mạch điện bảng điện

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình lắp đặt

mạch điện ,bảng điện.

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện.

- Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc

điều khiển một bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV

- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1

bóng đèn.

- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện

- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.

- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức 1/:
Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng2.Kiểm tra bài cũ: 2/

Kiểm tra dụng cụ, vật liệu của học

sinh?

3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. 1/ I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.

GV: Giới thiệu bài học - SGK.

GV: Nêu mục tiêu bài thực hành,

nội quy thực hành.

- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm

4-5 học sinh. Các nhóm trưởng II. Nội dung và trình tự thực

kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận hành.

dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài 13/ 1.Tìm hiểu chức năng của

thực hành. bảng điện

HĐ1.Tìm hiểu chức năng của - Hình 6-1 SGK.

bảng điện

GV: Cho học sinh quan sát hình 6.1

kết hợp với mạch điện thực tế ở lớp
học và mô tả rtheo yêu cầu sau:

GV: Em hãy liệt kê những thiết bị

được lắp đặt trên bảng điện? Trình

bày chức năng của thiết bị đó trong

mạch điện?

HS: Nghiên cứu trả lời.

GV: Bảng điện trong lớp học là

bảng điện chính hay bảng điện

nhánh của hệ thống điện của trường

học?

HS: Nghiên cứu trả lời.

GV: Em hãy mô tả bảng điện nhánh 25/ 2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

của mạng điện nhà em? a.Sơ đồ nguyên lý:

HS: Rút ra kết luận về vai trò, chức - Sơ đồ hình 6-2.

năng bảng điện trong mạng điện

trong nhà.

HĐ2.Tìm hiểu sơ đồ lắp đặt mạch

điện.

GV: Cho học sinh quan sát một số

sơ đồ điện cho học sinh nhận
biết, phân biệt sơ đồ nguyên

lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.

HS: Làm việc theo nhóm để tìm

hiểu sơ đồ nguyên lý và sơ đồ

lắp đặt bảng điện, trả lời câu

hỏi. b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

GV: Mạch điện, bảng điện gồm

những phần tử gì? Chúng - Vẽ đường dây nguồn

được nối với nhau như thế - Xác định vị trí để bảng điện,

nào? bóng đèn.

HS: Nghiên cứu trả lời - Xác định vị trí cácthiết bị điện

HS: Làm việc theo nhóm để vẽ sơ trên bảng điện

đồ lắp đặt mạch điện giáo 2/ - Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ

viên hướng dẫn học sinh vẽ. đồ nguyên lý.

GV: Giải thích cho học sinh hiểu từ

một sơ đồ nguyên lý, chúg ta

có thể xây dựng được một sơ

đồ lắp đặt và phải tuỳ thuộc

vào mục đích người sử dụng.

4.Củng cố:
- GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh

giá theo kết quả bài học theo

tiêu chí đã nêu.

-Gv Nhận xét bài thực hành về tinh

thần thái độ tác phong làm

việc, thực hiện an toàn lao

động…

5. Hướng dẫn về nhà1/.

- Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn

bị dụng cụ, vật liệu để giờ sau thực hành lắp bảng điện.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản