Giáo án Công nghệ lớp 9 - TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp)

Chia sẻ: vertu1209

Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang. - Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 9 - TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp)

Tiết: 17

Bài 7:TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp)

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc

của mạch điện đèn ống huỳnh quang.

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.

- Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ

thuật.

- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV

- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1

bóng đèn.

- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện

- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.

- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức 1/:
Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng2.Kiểm tra bài cũ: 1/

Kiểm tra dụng cụ, vật liệu của

học sinh?

3.Tìm tòi phát hiện kiến 2/

thức mới.

GV: Giới thiệu bài học

GV: Nêu mục tiêu bài thực

hành, nội quy thực hành.

- Chia nhóm thực hành: mỗi

nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm

trưởng kiểm tra việc chuẩn bị

hoặc nhận dụng cụ, vật liệu 10/ 2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu

thiết bị cho bài thực hành. và thiết bị.

HĐ1: Tìm hiểu lập bảng dự

trù dụng cụ, vật liệu và thiết Tên dụng
Số Yêu cầu
TT cụ,vật liệu và
bị. lượng kỹ thuật
thiết bị
GV: Hướng dẫn cho học sinh 1

cách dự trù vật liệu, thiết bị

và dụng cụ cần cho bài thực 2

hành.

3

Mỗi nhóm học sinh thảo luận

lập dự trù vật liệu, dụng cụ, 4

thiết bị cho công việc dựa trên 28/

cơ sở của sơ đồ lắp đặt mạch

điện. 3.Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh

quang.Vạch dấu- Khoan lỗ – Lắp TBĐ của

HĐ2.Tìm hiểu cách lắp đặt BĐ- Nối dây mạch điện – Kiểm tra.

mạch điện đèn ống huỳnh

quang.
GV: Cho học sinh nghiên cứu

quy trình lắp đặt mạch điện
trong SGK để tiến hành công

việc.

- Đo, vạch dấu các vị trí thiết

bị, lỗ khoan trên bảng điện.

- Tiến hành khoan lỗ trên

bảng điện.

- Nối dây và lắp thiết bị điện

lên bảng điện.

- Nối dây bộ đèn.

- Kiểm tra và vận hành thửi

GV: Phân tích kỹ nội dung, 2/

yêu cầu kỹ thuật cuat từng

công đoạn để chỉ ra công

đoạn và kỹ năng mới.

GV: Thao tác kỹ năng mới

học sinh quan sát làm theo.

Làm việc theo nhóm, tiến

hành thực hiện từng công

đoạn.

GV: Đi kiểm tra, hướng dẫn
chi tiết cho từng nhóm và giải

đáp các thắc mắc cho từng

học sinh.

4.Củng cố:

GV: Hướng dẫn học sinh tự

đánh giá Hoặc đánh giá chéo

kết quả thực hành theo các

tiêu chí của bài

GV: Nhận sét bài học về sự

chuẩn bị, kết quả thực hành

quy trình tiến hành, thái độ

tham gia thực hành của các

nhóm.Hướng dẫn về nhà 1/.

- Về nhà chuẩn bịvật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy

ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.

- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít,

bút thử điệnđể giờ sau thực hành lắp mạch điện đèn ống

huỳnh quang
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản