Giáo án Đại Số lớp 10: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố về các cách tính số trung bình cộng  Hiểu được cách tính phương sai, độ phân tán, độ lệch chuẩn. 2/ Về kỹ năng  Nắm được các cách tính phương sai và độ lệch chuẩn.  Làm được một số bài tập, ví dụ thực tế 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị....

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 10: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

 

  1. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố về các cách tính số trung bình cộng  Hiểu được cách tính phương sai, độ phân tán, độ lệch chuẩn. 2/ Về kỹ năng  Nắm được các cách tính phương sai và độ lệch chuẩn.  Làm được một số bài tập, ví dụ thực tế 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.
  2.  Giáo án, SGK, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1/ Kiểm tra kiến thức cũ 2/ Bài mới HĐ 1: Cách tính phương sai Hoạt động của học Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi sinh bảng I. Phương sai + Hs phát biểu - Gv cho hs nhắc lại cách tính Ví dụ 1 số trung bình cộng đã học. + Lớp bổ sung, và - Đặt vấn đề từ ví dụ 1, phân tính toán lại để kiểm tích sự thiếu chính xác, độ lệch mặc dù có cùng STB. tra - Quy tắc tính s2x ?
  3. + ghi bài mới - Hd qua vd 2, yêu cầu hs tự Ví dụ 2 tìm pp + Ghi các công thức - Chốt lại các cách tìm phương sai, tuỳ theo số liệu là phân bố tần số hay tần suất, có lớp ghép + Làm nháp, lên hay không . bảng YC làm hoạt động 1/126. Sau 7 phút gọi lên bảng Nghe, nhìn - Tiến hành bước sửa chữa. HĐ 2: Độ lệch chuẩn Hoạt động của học Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng sinh + ghi bài mới - Gv dẫn dắt vào công thức II. Độ lệch chuẩn - Cho hs đứng tại chỗ đọc kết
  4. + Lớp bổ sung, và quả hoạt động 2 sau 5 phút tính toán lại để kiểm chuẩn bị, ghi bài và nghe giảng. tra - Chốt lại: Tính STB -> PS -> ĐLC HĐ 2: Củng cố Hoạt động của học Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi sinh bảng Bài tập Suy nghĩ, thảo luận - Gv hướng dẫn hs làm bài 2, 3 theo bốn nhóm. Mỗi nhóm Cử đại diện lên bảng nhóm làm 1 ý trong các bài hoặc lên theo chỉ định đó. Sau 10 phút lần lượt lên của GV bảng trình bày. - Gv cho lớp nhận xét, chốt lại và đánh giá
  5. 3/ BTVN: Xem lại các ví dụ và bài tập đã làm, hoàn thành các bài tập 1, 2, 3/128 Bài tập ôn chương V
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản