Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

Chia sẻ: phalinh7

Các tính chất của phép cộn tiêu : - Học xong bài này học sinh cần phải : - Biết được bốn tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên : Giao hoán ,kết hợp ,cộng với 0 ,cộng với số đối . - Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản để tính nhanh và tính toán hợp lý . - Biết và tính đúng tổng của nhiều số nguyên . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định...

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

 

  1. Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 § 6 . TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN Các tính chất của phép cộng trong N có còn đúng trong Z ? I.- Mục tiêu : - Học xong bài này học sinh cần phải : - Biết được bốn tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên : Giao hoán ,kết hợp ,cộng với 0 ,cộng với số đối . - Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản để tính nhanh và tính toán hợp lý . - Biết và tính đúng tổng của nhiều số nguyên . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Phép cộng các số tự nhiên có những tính chất nào ? 3./ Bài mới :
  2. Học sinh Giáo viên Bài ghi - Học sinh làm ?1 cộng a) (-2) + (-3) = I .- Tính chất giao - Phép cũng có tính - (2 + 3 ) = -5 hoán : giao hoán (-3) + (-2) = Phép cộng các số - Phát biểu tính - (3 + 2 ) = -5 nguyên cũng có tính chất giao hoán b) (-5) + (+7) = chất giao hoán Trong tập hợp +(7 – 5) = 2 các số nguyên (+7) + (-5) = Khi đổi chỗ +(7 – 5) = 2 a+b= các số hạng c) (-8) + (+4) b + a của một tổng = - (8 – 4) = -4 thì tổng không (+4) + (-8) thay đổi = - (8 – 4) = -4
  3. - Học sinh làm II.- Tính chất kết hợp : ?2 [(-3) + 4] + 2 = 1 +2=3 (a +b) + c (-3) + (4 + 2) = = a + (b + c) - Qua bài tập (-3) + 6 = 3 Ví dụ : ?2 [(-3) + 2] + 4 = [(-3) + 4] + 2 = Học sinh cho (-1) + 4 = 3 1+2=3 biết phép cộng - Học sinh nhận trong Z có (-3) + (4 + 2) = xét và phát tính chất gì ? (-3) + 6 = 3 biểu tính chất - Phát biểu tính  [(-3) + 4] + 2 chất kết hợp = (-3) + (4 + 2) trong tập hợp Chú ý : các số nguyên Két quả trên còn gọi là tổng ba số a , b , c và viết a+b+c. Tương tự ,ta có thể nói đến tổng nhiều số
  4. Khi thực hiện cộng - Học sinh tính 5 nhiều số ,ta có thể thay đổi tùy ý thứ tự +0 = ? các số hạng ,nhóm (-5) các số hạng một các +0 = ? tùy ý bằng các dấu ( ) ,[ ],{ }. - Học sinh tính III.- Cộng với số 0 3 + (-3) = ? x biết Tìm a+0=a x + (-2) = 0 IV.- Cộng với số đối : - Học sinh làm ?3 Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0 a+ (-a) = 0 Nếu tổng của hai số nguyên bằng 0 thì chúng là hai số đối nhau .
  5. Nếu a + b =0 thì b = -a và a = -b 4./ Củng cố : Bài tập 36 – 37 SGK trang 78 5./ Dặn dò : Học bài và làm các bài tập 38 , 39 , 40 SGK trang 79
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản