Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
201
lượt xem
7
download

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tính chất của phép cộn tiêu : - Học xong bài này học sinh cần phải : - Biết được bốn tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên : Giao hoán ,kết hợp ,cộng với 0 ,cộng với số đối . - Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản để tính nhanh và tính toán hợp lý . - Biết và tính đúng tổng của nhiều số nguyên . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

  1. Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 § 6 . TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN Các tính chất của phép cộng trong N có còn đúng trong Z ? I.- Mục tiêu : - Học xong bài này học sinh cần phải : - Biết được bốn tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên : Giao hoán ,kết hợp ,cộng với 0 ,cộng với số đối . - Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản để tính nhanh và tính toán hợp lý . - Biết và tính đúng tổng của nhiều số nguyên . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Phép cộng các số tự nhiên có những tính chất nào ? 3./ Bài mới :
  2. Học sinh Giáo viên Bài ghi - Học sinh làm ?1 cộng a) (-2) + (-3) = I .- Tính chất giao - Phép cũng có tính - (2 + 3 ) = -5 hoán : giao hoán (-3) + (-2) = Phép cộng các số - Phát biểu tính - (3 + 2 ) = -5 nguyên cũng có tính chất giao hoán b) (-5) + (+7) = chất giao hoán Trong tập hợp +(7 – 5) = 2 các số nguyên (+7) + (-5) = Khi đổi chỗ +(7 – 5) = 2 a+b= các số hạng c) (-8) + (+4) b + a của một tổng = - (8 – 4) = -4 thì tổng không (+4) + (-8) thay đổi = - (8 – 4) = -4
  3. - Học sinh làm II.- Tính chất kết hợp : ?2 [(-3) + 4] + 2 = 1 +2=3 (a +b) + c (-3) + (4 + 2) = = a + (b + c) - Qua bài tập (-3) + 6 = 3 Ví dụ : ?2 [(-3) + 2] + 4 = [(-3) + 4] + 2 = Học sinh cho (-1) + 4 = 3 1+2=3 biết phép cộng - Học sinh nhận trong Z có (-3) + (4 + 2) = xét và phát tính chất gì ? (-3) + 6 = 3 biểu tính chất - Phát biểu tính  [(-3) + 4] + 2 chất kết hợp = (-3) + (4 + 2) trong tập hợp Chú ý : các số nguyên Két quả trên còn gọi là tổng ba số a , b , c và viết a+b+c. Tương tự ,ta có thể nói đến tổng nhiều số
  4. Khi thực hiện cộng - Học sinh tính 5 nhiều số ,ta có thể thay đổi tùy ý thứ tự +0 = ? các số hạng ,nhóm (-5) các số hạng một các +0 = ? tùy ý bằng các dấu ( ) ,[ ],{ }. - Học sinh tính III.- Cộng với số 0 3 + (-3) = ? x biết Tìm a+0=a x + (-2) = 0 IV.- Cộng với số đối : - Học sinh làm ?3 Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0 a+ (-a) = 0 Nếu tổng của hai số nguyên bằng 0 thì chúng là hai số đối nhau .
  5. Nếu a + b =0 thì b = -a và a = -b 4./ Củng cố : Bài tập 36 – 37 SGK trang 78 5./ Dặn dò : Học bài và làm các bài tập 38 , 39 , 40 SGK trang 79
Đồng bộ tài khoản