Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

Chia sẻ: phalinh7

Các tính chất của phép cộn tiêu : - Học xong bài này học sinh cần phải : - Biết được bốn tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên : Giao hoán ,kết hợp ,cộng với 0 ,cộng với số đối . - Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản để tính nhanh và tính toán hợp lý . - Biết và tính đúng tổng của nhiều số nguyên . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định...

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 § 6 . TÍNH
CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊNCác tính chất của phép cộng trong N có còn đúng trong Z ?I.- Mục tiêu :

- Học xong bài này học sinh cần phải :

- Biết được bốn tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên :
Giao hoán ,kết hợp ,cộng với 0 ,cộng với số đối .

- Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản để
tính nhanh và tính toán hợp lý .

- Biết và tính đúng tổng của nhiều số nguyên .

II.- Phương tiện dạy học :

- Sách Giáo khoa ,

III Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp

2 ./ Kiểm tra bài cũ:

- Phép cộng các số tự nhiên có những tính chất
nào ?

3./ Bài mới :
Học sinh
Giáo viên Bài ghi- Học sinh làm
?1

cộng a) (-2) + (-3) = I .- Tính chất giao
- Phép
cũng có tính - (2 + 3 ) = -5 hoán :
giao hoán (-3) + (-2) = Phép cộng các số
- Phát biểu tính - (3 + 2 ) = -5 nguyên cũng có tính
chất giao hoán b) (-5) + (+7) = chất giao hoán
Trong tập hợp +(7 – 5) = 2
các số nguyên (+7) + (-5) =
Khi đổi chỗ +(7 – 5) = 2
a+b=
các số hạng
c) (-8) + (+4) b + a
của một tổng
= - (8 – 4) = -4
thì tổng không
(+4) + (-8)
thay đổi
= - (8 – 4) = -4
- Học sinh làm II.- Tính chất kết
hợp :
?2

[(-3) + 4] + 2 = 1
+2=3 (a +b) + c
(-3) + (4 + 2) = = a + (b + c)
- Qua bài tập
(-3) + 6 = 3 Ví dụ :
?2
[(-3) + 2] + 4 = [(-3) + 4] + 2 =
Học sinh cho
(-1) + 4 = 3 1+2=3
biết phép cộng
- Học sinh nhận
trong Z có (-3) + (4 + 2) =
xét và phát
tính chất gì ? (-3) + 6 = 3
biểu tính chất
- Phát biểu tính  [(-3) + 4] + 2
chất kết hợp = (-3) + (4 + 2)
trong tập hợp Chú ý :
các số nguyên
Két quả trên còn gọi
là tổng ba số a , b , c
và viết a+b+c.
Tương tự ,ta có thể
nói đến tổng nhiều số
Khi thực hiện cộng

- Học sinh tính 5 nhiều số ,ta có thể
thay đổi tùy ý thứ tự
+0 = ?
các số hạng ,nhóm
(-5)
các số hạng một các
+0 = ?
tùy ý bằng các dấu ( )
,[ ],{ }.
- Học sinh tính
III.- Cộng với số 0
3 + (-3) = ?

x biết
Tìm
a+0=a
x + (-2) = 0
IV.- Cộng với số đối
:
- Học sinh làm ?3
Tổng của hai số
nguyên đối nhau luôn
bằng 0a+
(-a) = 0

Nếu tổng của hai số
nguyên bằng 0 thì
chúng là hai số đối
nhau .
Nếu a + b
=0 thì b = -a và
a = -b
4./ Củng cố :

Bài tập 36 – 37 SGK trang 78

5./ Dặn dò :

Học bài và làm các bài tập 38 , 39 , 40 SGK trang
79
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản