Giáo án đại số lớp 7 - Bài 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

Chia sẻ: phalinh7

Mục đích yêu cầu: - Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, biết cách biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biết cách so sánh hai số hữu tỉ. - Nhận biết được mối quan hệ giữa 3 tập hợp N, Z, Q.

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Bài 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 1:

CHƯƠNG I

SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Bài 1:

TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ.

I.. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, biết
cách biểu diễn một số hữu tỉ trên

trục số, biết cách so sánh hai số hữu tỉ.

- Nhận biết được mối quan hệ giữa 3 tập hợp N,
Z, Q.

II. Phương pháp:

- Đàm thoại, gợi mở.

- Hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bị:

- GV: SGK, thước thẳng.
- HS: SGK, thước, bảng phụ.

IV. Tiến trình:
1. Bài mới:Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
GV HS

Hoạt động 1: Số hữu tỉ (10’)

1. Số hữu tỉ:
- Cho HS làm - HS làm VD
bài tập sau: vào bảng phụ - Số hữu tỉ là số viết
a
Hãy viết thêm 3 được dưới dạng b ,
phân số bằng với với a, b є Z, b≠0.
các số sau:
- Tập hợp số hữu tỉ,
2
3; -0, 5; 5 ; 1,25. kí hiệu : Q
- Hs: trả lời
- Có thể viết ?1 .
- Hs: các phân
được bao nhiêu số bằng nhau là
phân số? các cách viết
- Thế nào là số khác nhau của ?2 .
hữu tỉ? cùng một số, đó
là số hữu tỉ.
- GV giới thiệu
tập hợp Q. - Hs : đọc SGK.

- Làm ?1.

Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số (10’)

- GV treo bảng 2. Biểu diễn số hữu
phụ hình trục số. tỉ trên trục số:
3
- Cho Hs tự đọc - Hs tự đọc VD. VD: Biểu diễn và
5

VD1, 2/SGK, 2
- 5 trên trục số.
- Hoạt động
hoạt động nhóm
nhóm.
bài 2/SGK-7.
0
-1 1
- Gọi các nhóm
- Đại diện nhóm
lên kiểm tra.
lên bảng trình
bày.

Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ (5’)
- GV: Muốn so -Hs: Trả lời. 3. So sánh hai số
sánh hai số hữu hữu tỉ:
tỉ ta làm như thế - Ta co thể so sánh
- Hs hoạt động
nào? hai số hữu tỉ bằng
nhóm.
- Cho Hs hoạt cách viết chung
- ?5
động nhóm dưới dạng phân số
Các số hữu tỉ
rồi so sánh hai phân
•Thế nào là số
dương:2/3;-3/-5.
số đó.
hữu tỉ dương, số
Các số hữu tỉ
hữu tỉ âm? - Số hữu tỉ lớn hơn 0
âm: -3/7;1/-5;-4.
là số hữu tỉ dương,
•Nhóm chẵn
0/-2 không là số
nhỏ hơn 0 là số hữu
làm 3a, nhóm lẻ
hữu tỉ dương
tỉ âm, 0 không là số
làm 3c/SGK-7.
cũng không là số
hữu tỉ dương cũng
- Làm miệng ?5.
hữu tỉ âm.
không là số hữu tỉ
âm.2. Củng cố: (15’)
- Gọi HS làm miệng bài 1.

- Cả lớp làm bài 4/SGK, bài 2/SBT.

3. Dặn dò:

- Học bài.

- Làm bài 5/SGK, 8/SBT.

V. Rút kinh nghiệm:---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản