Giáo án đại số lớp 7 - Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: phalinh7

Mục đích yêu cầu : - Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của moat số hữu tỉ. - Xác định được giá trị tuyệt đối của moat số hữu tỉ. - Có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân,có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán. II. Phương pháp:

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

Giáo án đại số lớp 7 - Bài 4:

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

I . Mục đích yêu cầu :

- Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của
moat số hữu tỉ.

- Xác định được giá trị tuyệt đối của moat số hữu
tỉ.

- Có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia số thập
phân,có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán
về số hữu tỉ để tính toán.

II. Phương pháp:

- Đặt vấn đề.

- Luyện tập.

- Hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ vẽ trục số để ôn lại GTTĐ của số
nguyên a.

- HS: Bảng nhóm.

IV. Tiến trình:

1. Kiểm tra bài cũ:( 10’)

GTTĐ của số nguyên a là gì?

Tìm x biết | x | = 23.

Biểu diễn trên trục số các số hữu tỉ sau: 3,5;
1
; -4
2


2. Bài mới:

Đặt vấn đề:Chúng ta đã biết GTTĐ của một số
nguyên,tương tự ta cũng có GTTĐ của số hữu tỉ
x.

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
GV HS

Hoạt động 1: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ(10’)
- Cho Hs nhắc - HS:GTTĐ 1.Giá trị tuyệt đối
lại khái niệm của số nguyên a của số hữu :
GTTĐ của số là khoảng cách - GTTĐ của số
từ điểm a đến
nguyên a. hữu tỉ x,kí hiệu
điểm 0 trên trục
| x | , là khoảng
số.
- Tương tự hãy cách từ điểm x
phát biểu GTTĐ - Tương tự: đến điểm 0 trên
của số nguyên x. GTTĐ của số trục số.
hữu tỉ x là
khoảng cách từ
điểm x đến
- Làm ?1 x nếu x
|x|=
điểm 0 trên trục
0
- Hs phải rút 
số.
được nhận xét. -x nếu
- Làm ?1.
x
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản